Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfks

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 09:39 ΜΜ WEST
Cicada barbara - Photo (c) Luis Orlando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Orlando
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Cicada barbara, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola_zanetti

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 10:52 ΠΜ WEST
Cicada barbara - Photo (c) Luis Orlando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Orlando
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Cicada barbara, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flight69

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 01:03 ΜΜ WEST
Cicada barbara lusitanica - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Cicada barbara ssp. lusitanica, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaoalmeida

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 09:09 ΠΜ WEST
Cicada barbara - Photo (c) Luis Orlando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Orlando
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Cicada barbara, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vera_asf

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 11:32 ΠΜ WEST
Cicada barbara - Photo (c) Luis Orlando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Orlando
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Cicada barbara, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vera_asf

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 04:37 ΜΜ WEST
Cicada barbara - Photo (c) Luis Orlando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Orlando
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Cicada barbara, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitormilanese

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 12:22 ΜΜ WEST
Τζίτζικας Του Φράξου - Photo (c) Marcello Consolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Τζίτζικας Του Φράξου (Cicada orni)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haruspice

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 02:47 ΜΜ WEST
Tettigettalna - Photo (c) Vera L. Nunes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vera L. Nunes
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Γένος Tettigettalna, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 03:36 ΜΜ WEST

Τόπος

Belém, Portugal (Google, OSM)
Τζίτζικας Του Φράξου - Photo (c) Marcello Consolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Τζίτζικας Του Φράξου (Cicada orni)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmrs-dusky

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 04:03 ΜΜ WEST
Τζίτζικας Του Φράξου - Photo (c) Marcello Consolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Τζίτζικας Του Φράξου (Cicada orni)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 10:32 ΜΜ WEST
Cicada - Photo (c) Philipp salzgeber, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp salzgeber
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Γένος Cicada, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugo_rocha

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 10:51 ΠΜ WEST
Τζίτζικας Του Φράξου - Photo (c) Marcello Consolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Τζίτζικας Του Φράξου (Cicada orni)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvitor

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 10:46 ΠΜ WEST
Cicada barbara - Photo (c) Luis Orlando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Orlando
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Cicada barbara, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llourenco92

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 11:48 ΠΜ WEST
Τζίτζικας Του Φράξου - Photo (c) Marcello Consolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Τζίτζικας Του Φράξου (Cicada orni)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelgonalves1

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 11:39 ΠΜ WEST
Τζίτζικας Του Φράξου - Photo (c) Marcello Consolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Τζίτζικας Του Φράξου (Cicada orni)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelgonalves1

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 11:39 ΠΜ WEST
Τζίτζικας Του Φράξου - Photo (c) Marcello Consolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Τζίτζικας Του Φράξου (Cicada orni)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchelliler

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 11:23 ΠΜ WEST
Cicada - Photo (c) Philipp salzgeber, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp salzgeber
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Γένος Cicada, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

project_dusk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 03:25 ΜΜ WEST
Cicada barbara - Photo (c) Luis Orlando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Orlando
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Cicada barbara, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruiguerreiro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 12:30 ΜΜ WEST

Τόπος

8300, Portugal (Google, OSM)
Cicada barbara - Photo (c) Luis Orlando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Orlando
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Cicada barbara, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vera_asf

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 05:23 ΜΜ WEST
Cicada barbara - Photo (c) Luis Orlando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Orlando
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Cicada barbara, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vera_asf

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 06:34 ΜΜ WEST
Cicada barbara - Photo (c) Luis Orlando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Orlando
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Cicada barbara, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaclav_john

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 01:58 ΜΜ WEST
Τζίτζικας Του Φράξου - Photo (c) Marcello Consolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Τζίτζικας Του Φράξου (Cicada orni)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gfazenda123

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 09:16 ΠΜ WEST

Τόπος

Almada, Portugal (Google, OSM)
Τζίτζικας Του Φράξου - Photo (c) Marcello Consolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Τζίτζικας Του Φράξου (Cicada orni)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melster

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Coimbra, PT (Google, OSM)
Τζίτζικας Του Φράξου - Photo (c) Marcello Consolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Τζίτζικας Του Φράξου (Cicada orni)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mya_c

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 10:27 ΠΜ WEST
Cicada barbara - Photo (c) Luis Orlando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Orlando
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Cicada barbara, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitoreca

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 10:02 ΠΜ WEST
Tettigettalna - Photo (c) Vera L. Nunes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vera L. Nunes
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Γένος Tettigettalna, Ένα μέλος του Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2017 04:28 ΜΜ WEST

Τόπος

Burgau, Portugal (Google, OSM)
Cicada barbara - Photo (c) Luis Orlando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Orlando
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Cicada barbara, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inesdesoja

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 09:49 ΜΜ WEST
Cicada barbara - Photo (c) Luis Orlando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Orlando
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Cicada barbara, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuno45054

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 05:58 ΜΜ WEST
Τζίτζικας Του Φράξου - Photo (c) Marcello Consolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Τζίτζικας Του Φράξου (Cicada orni)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mya_c

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 10:34 ΠΜ WEST
Cicada barbara - Photo (c) Luis Orlando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Orlando
Η ταυτότητα του χρήστη vlnunes: Cicada barbara, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12469