Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λωτός (Γένος Lotus)

Παρατηρητής

rlkarp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 10:01 AM EDT
Λωτός - Photo (c) Julia Housden Proulx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Λωτός (Γένος Lotus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianelebowallace

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 09:48 AM EDT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) pbertner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmcmw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 09:35 AM EDT
Impatiens capensis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Impatiens capensis, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmcmw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 09:46 AM EDT
Impatiens pallida - Photo (c) motherearth4u, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Impatiens pallida, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmcmw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 09:35 AM EDT
Impatiens pallida - Photo (c) motherearth4u, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Impatiens pallida, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandraallmon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 01:46 PM EDT
Arisaema triphyllum - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Arisaema triphyllum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisaeve

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 09:29 AM EDT

Τόπος

Ithaca, NY, USA (Google, OSM)
Xystodesminae - Photo (c) Linda Gilbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Υποοικογένεια Xystodesminae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)

Παρατηρητής

tylersingletary

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 03:55 PM EDT
Βίγκα Έρπουσα - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilymarie_

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 04:59 PM EDT
Έντομα - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcareless

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 12:12 PM EDT

Τόπος

Ithaca, NY, USA (Google, OSM)
Lymantria dispar - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Lymantria dispar, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)

Παρατηρητής

alyssanowicki

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 09:59 PM EDT
Οικιακή Σκουτιγκέρα - Photo (c) Marina Gorbunova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)

Παρατηρητής

nadka

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 10:19 PM EDT
Οικιακή Σκουτιγκέρα - Photo (c) Marina Gorbunova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danxie

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 10:07 AM EDT
Φρύνος - Photo (c) Courtney Hundermark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ονίσκος (Oniscus asellus)

Παρατηρητής

jennaceraso

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 05:06 PM EDT
Ονίσκος - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Ονίσκος (Oniscus asellus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael423

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 04:29 PM EDT
Melanoplus - Photo (c) Gilles Gonthier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Γένος Melanoplus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmross

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 10:58 AM EDT
Pyrrharctia isabella - Photo (c) Larry Clarfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Pyrrharctia isabella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cullen

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 03:00 PM EDT
Campaea perlata - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Campaea perlata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgmmorton

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020
Πιερίδα Των Γογγυλίων - Photo (c) Eran Finkle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Πιερίδα Των Γογγυλίων (Pieris rapae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blister

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 04:31 PM EDT
Lampropeltis triangulum - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Lampropeltis triangulum, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wpp2

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 12:06 PM EDT
Argiope aurantia - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Argiope aurantia, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phaynes

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 10:40 AM EDT

Περιγραφή

Teeny tiny!

Pyrrharctia isabella - Photo (c) Larry Clarfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Pyrrharctia isabella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hughmcguinness

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2008 07:36 AM HST
Lithacodes fasciola - Photo (c) johnguerin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Lithacodes fasciola, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hughmcguinness

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2008 07:37 AM HST
Hypoprepia fucosa - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Hypoprepia fucosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marimichaelis

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 11:02 PM EDT

Τόπος

Mastic, NY, USA (Google, OSM)
Hyphantria cunea - Photo (c) Monica Krancevic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Hyphantria cunea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bnmccully

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 10:20 AM EDT

Περιγραφή

Nectaring in Rough Buttonweed

Πιερίδα Των Γογγυλίων - Photo (c) Eran Finkle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Πιερίδα Των Γογγυλίων (Pieris rapae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryrand

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 04:10 PM EDT

Τόπος

Newcomb (Google, OSM)
Hypoprepia fucosa - Photo (c) Jenn Forman Orth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Hypoprepia fucosa, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 09:40 AM EDT
Campaea perlata - Photo (c) Dick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Campaea perlata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

larixlaricina

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 01:32 PM EDT

Τόπος

Cortland, NY, US (Google, OSM)
Άγριο Γεράνι - Photo (c) cgow, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulclarke

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 12:18 PM EDT
Pyrrharctia isabella - Photo (c) Larry Clarfeld, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Pyrrharctia isabella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2005 01:59 PM EDT
Aquilegia canadensis - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vl_ale: Aquilegia canadensis, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 373