Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 01:29 PM MST
Crotalus molossus molossus - Photo (c) Billy Griswold, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Billy Griswold
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus molossus ssp. molossus, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 01:34 PM MST
Crotalus molossus molossus - Photo (c) Billy Griswold, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Billy Griswold
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus molossus ssp. molossus, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irelandrbi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 10:00 AM PDT

Τόπος

San Marcos, CA, US (Google, OSM)
Crotalus ruber - Photo (c) Matt Gruen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Gruen
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus ruber, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irelandrbi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 01:28 PM PDT

Περιγραφή

Sadly this snake had ingested a rat that had eaten poison at a home.

Crotalus oreganus helleri - Photo (c) theradrussian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus oreganus ssp. helleri, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 12:57 PM SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Bitis arietans - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Bitis arietans, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστρίτης (Vipera berus)

Παρατηρητής

loobster2021

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 11:06 AM CEST
Αστρίτης - Photo (c) martind, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by martind
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Αστρίτης (Vipera berus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiologist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 10:32 AM CST
Porthidium nasutum - Photo (c) danolsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Porthidium nasutum, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ticoswildstudio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 01:43 PM SAST

Περιγραφή

For more follow me on www.instagram.com/ticoswildstudio

Causus rhombeatus - Photo (c) Gus Benson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gus Benson
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Causus rhombeatus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougdar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 08:36 AM MST

Τόπος

Tucson, AZ, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen on the Upper Canyon Loop at CSP. This snake was just waking up & non aggressive.

Crotalus atrox - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Jacobi
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus atrox, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayra_alejandra3

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 09:46 PM -05
Bothrops atrox - Photo (c) Zak, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Zak
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Bothrops atrox, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vrvianna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 07:34 PM -03

Τόπος

Cocos, BA, BR (Google, OSM)
Crotalus durissus - Photo (c) Geraldo M. Pereira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Geraldo M. Pereira
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus durissus, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vrvianna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 05:46 PM -03

Τόπος

Formoso, MG, BR (Google, OSM)
Bothrops moojeni - Photo (c) Jessica dos Anjos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jessica dos Anjos
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Bothrops moojeni, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charbos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 11:57 AM MDT
Crotalus viridis - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus viridis, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcemmbell1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Agkistrodon contortrix - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Agkistrodon contortrix, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebekahbeyea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 11:21 AM CDT
Agkistrodon piscivorus - Photo (c) Jance S Carter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jance S Carter
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Agkistrodon piscivorus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooksy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 01:42 PM CDT

Τόπος

Midkiff, TX, US (Google, OSM)
Crotalus atrox - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Jacobi
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus atrox, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khajek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Περιγραφή

Seen during citizen science work

Crotalus tigris - Photo (c) David Mead, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Mead
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus tigris, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhankins77

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 08:56 AM PDT
Crotalus ruber - Photo (c) Matt Gruen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Gruen
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus ruber, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccfisher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Canada (Google, OSM)
Crotalus viridis - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus viridis, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattyoungdma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 03:23 PM MDT

Τόπος

Durango, CO, USA (Google, OSM)
Crotalus viridis - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus viridis, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glsasser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 12:50 PM CDT

Τόπος

Milton, FL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

in bottomland forest

Agkistrodon conanti - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Agkistrodon conanti, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kassandratownsend

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 03:33 PM MST
Crotalus molossus molossus - Photo (c) Billy Griswold, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Billy Griswold
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus molossus ssp. molossus, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsh0003

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 04:12 PM CDT
Agkistrodon contortrix - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Agkistrodon contortrix, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonmoe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 09:08 AM MST

Τόπος

Taliesin West (Google, OSM)

Περιγραφή

Captured and safely relocated

Crotalus atrox - Photo (c) Michael Jacobi, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Jacobi
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus atrox, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsh0003

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 12:00 PM CDT
Crotalus horridus - Photo (c) Raymond Little, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Raymond Little
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus horridus, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vdunch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 06:40 PM PDT

Περιγραφή

Covered in ants possibly dying

Crotalus oreganus helleri - Photo (c) theradrussian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus oreganus ssp. helleri, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabinekurzsherman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 06:43 PM PDT
Crotalus oreganus helleri - Photo (c) theradrussian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus oreganus ssp. helleri, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dafulcrum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 06:09 PM PDT

Τόπος

San Marcos (Google, OSM)
Crotalus oreganus helleri - Photo (c) theradrussian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus oreganus ssp. helleri, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lkyoder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 06:52 PM PDT
Crotalus oreganus helleri - Photo (c) theradrussian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus oreganus ssp. helleri, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian35

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 03:48 PM MDT

Περιγραφή

Juv.

Crotalus viridis - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Headley
Η ταυτότητα του χρήστη viperidae4ever: Crotalus viridis, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 139887