Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge_alejandro_adell

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 02:49 ΜΜ UTC
Heraclides astyalus - Photo (c) Howard Byrne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Howard Byrne
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Heraclides astyalus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

marinemoleculess

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023
Acantholippia seriphioides - Photo (c) Guillermo Debandi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Guillermo Debandi
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Acantholippia seriphioides, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gastigarcia

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 08:48 ΠΜ -03

Τόπος

Isla Tova (Google, OSM)
Grimothea gregaria - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Grimothea gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fidel_missio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 04:21 ΜΜ -03

Τόπος

AR (Google, OSM)
Grimothea gregaria - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Grimothea gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

memi10

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 01:37 ΜΜ -03
Daptrius chimango - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Daptrius chimango, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2012 09:10 ΜΜ CEST
Daptrius chimango - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Daptrius chimango, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gastigarcia

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 08:48 ΠΜ -03

Τόπος

Isla Tova (Google, OSM)
Munida gregaria - Photo (c) Shallow Marine Surveys Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shallow Marine Surveys Group
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Munida gregaria [inactive], Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκυλοβρούβα (Sisymbrium irio)

Παρατηρητής

gastigarcia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 09:28 ΠΜ -03
Σκυλοβρούβα - Photo (c) Erin and Lance Willett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Σκυλοβρούβα (Sisymbrium irio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gastigarcia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 05:05 ΜΜ -03

Τόπος

Isla Tova (Google, OSM)
Vanessa carye - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ariel Cabrera Foix
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Vanessa carye, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gastigarcia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 09:25 ΠΜ -03

Τόπος

Isla Tova (Google, OSM)
Zenaida auriculata - Photo (c) Diego Caballero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Caballero
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Zenaida auriculata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gastigarcia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 03:59 ΜΜ -03
Geositta cunicularia - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Geositta cunicularia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gastigarcia

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 03:36 ΜΜ -03

Τόπος

Isla Tova (Google, OSM)
Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Νότιας Αμερικής - Photo (c) Enzo Bonanno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Enzo Bonanno
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Θαλάσσιο Λιοντάρι Της Νότιας Αμερικής (Otaria byronia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gastigarcia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 09:29 ΠΜ -03

Τόπος

Isla Tova (Google, OSM)
Amsinckia calycina - Photo (c) Sebastián Lescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Lescano
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Amsinckia calycina, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gastigarcia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 12:06 ΜΜ -03

Τόπος

Isla Tova (Google, OSM)
Tegenaria - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Γένος Tegenaria, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gastigarcia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 12:15 ΜΜ -03

Τόπος

Isla Tova (Google, OSM)

Περιγραφή

Se registran 2 individuos

Tyrannus savana - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Tyrannus savana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gastigarcia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 11:55 ΠΜ -03

Τόπος

Isla Tova (Google, OSM)
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

gastigarcia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 11:54 ΠΜ -03

Τόπος

Isla Tova (Google, OSM)
Σιγλίγουρος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gastigarcia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 10:27 ΠΜ -03

Τόπος

Isla Tova (Google, OSM)
Anairetes parulus - Photo (c) rdwilcox51, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by rdwilcox51
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Anairetes parulus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gastigarcia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 03:44 ΜΜ -03

Τόπος

Isla Tova (Google, OSM)
Leptasthenura aegithaloides - Photo (c) Cecilia Cuatianquiz Lima, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cecilia Cuatianquiz Lima
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Leptasthenura aegithaloides, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gastigarcia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 03:48 ΜΜ -03

Τόπος

Isla Tova (Google, OSM)
Asthenes pyrrholeuca - Photo (c) Mariano Ordoñez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mariano Ordoñez
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Asthenes pyrrholeuca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gastigarcia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 10:55 ΠΜ -03

Τόπος

Isla Tova (Google, OSM)
Stipa neaei - Photo (c) Anibal Prina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anibal Prina
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Stipa neaei, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gastigarcia

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Senecio candidans - Photo (c) Santiago Imberti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Santiago Imberti
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Senecio candidans, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gastigarcia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 04:18 ΜΜ -03
Hymenops perspicillatus - Photo (c) Lip Kee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Hymenops perspicillatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 12:47 ΜΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Ulva - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Γένος Ulva, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablof

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 01:25 ΜΜ -03
Cladophora - Photo (c) Kyle C. Elshoff (he/him), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kyle C. Elshoff (he/him)
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Γένος Cladophora, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 10:14 ΠΜ -03
Ulva - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Γένος Ulva, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 07:30 ΠΜ -03
Ulva - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Γένος Ulva, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:15 ΠΜ -03
Codium fragile - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Codium fragile, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 05:27 ΜΜ -03

Τόπος

Mar del Plata (Google, OSM)
Codium fragile - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Codium fragile, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 05:39 ΜΜ -03
Ulva - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη viole2309: Γένος Ulva, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 431