Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzamz

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 03:07 ΜΜ CEST
Cydalima perspectalis - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Cydalima perspectalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzamz

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 03:08 ΜΜ CEST
Ζευζέρα Της Αχλαδιάς - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Ζευζέρα Της Αχλαδιάς (Zeuzera pyrina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivan908

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 12:46 ΜΜ CEST
Spondylis buprestoides - Photo (c) Rui Andrade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rui Andrade
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Spondylis buprestoides, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabine32670

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 10:38 ΠΜ CEST
Gryllus campestris - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Gryllus campestris, Ένα μέλος του Ophiomachos (Γένος Gryllus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri86338

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 01:50 ΜΜ CEST
Anoplotrupes stercorosus - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Anoplotrupes stercorosus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri86338

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 01:50 ΜΜ CEST
Trypocopris vernalis - Photo (c) Dr. Guido Bohne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Dr. Guido Bohne
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Trypocopris vernalis, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)

Παρατηρητής

jkhu

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 05:25 ΜΜ CEST
Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος - Photo (c) Alberto Colatore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto Colatore
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefan_hoerenz

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 09:16 ΠΜ CEST
Oxythyrea funesta - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Oxythyrea funesta, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefan_hoerenz

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 11:02 ΠΜ CEST
Graphosoma italicum - Photo (c) Ivar Leidus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Graphosoma italicum, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)

Παρατηρητής

martinamikka

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 12:04 ΜΜ CEST
Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος - Photo (c) Alberto Colatore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alberto Colatore
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

cyrusli

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 03:50 ΜΜ CEST
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

cyrusli

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 03:48 ΜΜ CEST
Σφήκα Η Ευρωπαϊκή - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

joerg-mueller

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 02:27 ΜΜ CEST
Κοινή Φαλαρίδα - Photo (c) Wei Li Jiang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wei Li Jiang
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyrusli

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 03:50 ΜΜ CEST
Polygonia c-album - Photo (c) Ramunė Vakarė, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ramunė Vakarė
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Polygonia c-album, Ένα μέλος του Πολυγωνία (Γένος Polygonia)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clara_wuensche

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 04:02 ΜΜ CEST
Celastrina argiolus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Celastrina argiolus, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clara_wuensche

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 04:13 ΜΜ CEST
Phengaris nausithous - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Phengaris nausithous, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Η Νάπιος (Pieris napi)

Παρατηρητής

cyrusli

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 04:21 ΜΜ CEST
Πιερίδα Η Νάπιος - Photo (c) Kai Löhr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kai Löhr
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Πιερίδα Η Νάπιος (Pieris napi)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyrusli

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 05:49 ΜΜ CEST
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

happyheidi

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 05:31 ΜΜ CEST
Stictoleptura rubra - Photo (c) Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Stictoleptura rubra, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clara_wuensche

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 10:08 ΠΜ CEST
Aromia moschata - Photo (c) Иван Тисленко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Тисленко
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Aromia moschata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkhu

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 05:29 ΜΜ CEST
Aromia moschata - Photo (c) Иван Тисленко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Тисленко
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Aromia moschata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrin128

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 05:40 ΜΜ CEST
Limenitis camilla - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kees
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Limenitis camilla, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφαντόπους Υπέρανθος (Aphantopus hyperantus)

Παρατηρητής

katrin128

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 05:41 ΜΜ CEST
Αφαντόπους Υπέρανθος - Photo (c) Laurence Livermore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Αφαντόπους Υπέρανθος (Aphantopus hyperantus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliape

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 12:23 ΜΜ CEST
Platycleis albopunctata - Photo (c) Joachim Wimmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joachim Wimmer
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Platycleis albopunctata, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliape

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 12:49 ΜΜ CEST
Coreus marginatus - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Coreus marginatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliape

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 01:16 ΜΜ CEST
Calliptamus italicus - Photo (c) Corinna Herr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corinna Herr
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Calliptamus italicus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silberfischfilet

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 11:17 ΠΜ CEST

Τόπος

Neißeaue (Google, OSM)
Nymphalis antiopa - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Nymphalis antiopa, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariobaldauf

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 11:14 ΠΜ CEST
Melampyrum nemorosum - Photo (c) Natalya Ivanova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Natalya Ivanova
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Melampyrum nemorosum, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefan_hoerenz

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 08:47 ΠΜ CEST
Μανιόλα Της Γιούρτας - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Μανιόλα Της Γιούρτας (Maniola jurtina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis2499

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 11:18 ΠΜ CEST
Cicindela hybrida - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη vincentboehm: Cicindela hybrida, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4745