Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

photoskif

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2014 03:58 PM +07
Pinicola enucleator - Photo (c) tukkki, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Pinicola enucleator, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

ludmilapozhidaeva

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 02:14 PM +07
Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

birds_in_nature

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 09:47 AM +07
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

birds_in_nature

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2019 05:16 PM +07
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

svetlanaagafonova

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 11:14 PM HST
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκονώτης Δρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos)

Παρατηρητής

svetlanaagafonova

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 11:13 PM HST
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Λευκονώτης Δρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

svetlanaagafonova

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 11:12 PM HST
Κοινός Πύρρουλας - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

birds_in_nature

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2019 10:59 AM +07
Δεντροτσοπανάκος - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)

Παρατηρητής

birds_in_nature

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2019 10:42 AM +07
Κοινός Πύρρουλας - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Κοινός Πύρρουλας (Pyrrhula pyrrhula)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_in_nature

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 12:05 PM +07
Carpodacus sibiricus - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Carpodacus sibiricus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

birds_in_nature

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 09:47 AM +07
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Καρακάξα (Pica pica [inactive])
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

birds_in_nature

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2019 06:05 PM +07
Δεντροτσοπανάκος - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

birds_in_nature

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2019 05:16 PM +07
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Καρακάξα (Pica pica [inactive])
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

birds_in_nature

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 10:15 AM +07
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

birds_in_nature

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 12:04 PM +07
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιστέρι (Columba livia)

Παρατηρητής

birds_in_nature

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019 04:35 PM +07
Περιστέρι - Photo (c) Vibhu Prasad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Περιστέρι (Columba livia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)

Παρατηρητής

birds_in_nature

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2019 12:25 PM +07
Χαβαρόνι - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddmusick

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2019 12:48 PM EST
Τουσιλάγο Η Φαρφάρα (Βήχιον) - Photo (c) Serhii Koniakin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Τουσιλάγο Η Φαρφάρα (Βήχιον) (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

karavan-altay

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2015 03:28 PM +06
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

birds_in_nature

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2018 10:28 AM +07
Καρδερίνα - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montanus)

Παρατηρητής

krasnova_anna

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2018 06:12 PM WIB
Βουνοπαπαδίτσα - Photo (c) Денис Шилович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montanus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

sofya_priezzhih

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2018 06:02 AM +06
Καρδερίνα - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Παρατηρητής

alinaboksorn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2018 02:16 PM HST
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Photo (c) Rudo Jureček, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vikaryabkova: Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 23