Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petr_kosachev

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 09:11 AM WIB
Nonea pulla - Photo František ŠARŽÍK, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Nonea pulla, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)

Παρατηρητής

igor_b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 11:51 AM +13
Αρρενοπτέρη - Photo (c) kates17, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kates17
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Αρρενοπτέρη (Dryopteris filix-mas)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

igor_b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 10:04 AM +13
Δασική Πεύκη - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor_b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 10:05 AM +13
Lathyrus vernus - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Lathyrus vernus, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor_b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 10:05 AM +13
Picea obovata - Photo (c) Irina Krug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Irina Krug
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Picea obovata, Ένα μέλος του Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor_b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 11:27 AM +13
Climacium dendroides - Photo (c) Jeremy Barker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeremy Barker
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Climacium dendroides, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zemleved

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 07:51 AM MSK
Polytrichum strictum - Photo (c) Calum McLennan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Calum McLennan
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Polytrichum strictum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalisttt

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 02:15 PM UTC
Rhytidium rugosum - Photo (c) martina_poeltl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by martina_poeltl
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Rhytidium rugosum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antennaria

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 11:01 AM MSK
Pogonatum urnigerum - Photo (c) georgeg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by georgeg
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Pogonatum urnigerum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antennaria

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 09:12 AM MSK
Rhytidium rugosum - Photo (c) martina_poeltl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by martina_poeltl
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Rhytidium rugosum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antennaria

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 09:41 AM MSK
Aulacomnium palustre - Photo HermannSchachner, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Aulacomnium palustre, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daba

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:03 AM +08
Rhytidium rugosum - Photo (c) martina_poeltl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by martina_poeltl
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Rhytidium rugosum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirillplakhin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:13 PM UTC
Calliergonella cuspidata - Photo (c) sariai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sariai
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Calliergonella cuspidata, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliada_j

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 12:16 PM MSK
Pleurozium schreberi - Photo (c) Leanne Wallis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leanne Wallis
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Pleurozium schreberi, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el-kizi-1204

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 12:28 PM +06
Plagiomnium - Photo (c) mossy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mossy
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Γένος Plagiomnium, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polina_streltsova

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 10:29 PM +03
Abietinella abietina - Photo (c) Rob Routledge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Routledge
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Abietinella abietina, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egoshina

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2015 06:48 AM UTC

Ετικέτες

Paris quadrifolia - Photo (c) balmierpluto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by balmierpluto
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Paris quadrifolia, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexopalev

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 02:27 PM MSK
Oxalis acetosella - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jörg Hempel
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Oxalis acetosella, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Τμήμα Oxalis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 10:36 AM +13
Vaccinium oxycoccos - Photo (c) Vadim Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vadim Prokhorov
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Vaccinium oxycoccos, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petr_kosachev

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 09:05 AM WIB
Gypsophila altissima - Photo (c) Mykyta Peregrym, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mykyta Peregrym
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Gypsophila altissima, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petr_kosachev

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 09:11 AM WIB
Nonea rossica - Photo (c) Le.Loup.Gris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Nonea rossica [inactive], Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 04:15 PM +07
Populus tremula - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Populus tremula, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandrtichonov

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 10:04 AM MSK
Stachys palustris - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Stachys palustris, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petr_kosachev

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 01:08 PM WIB
Fragaria vesca - Photo (c) Sean Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sean Blaney
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Fragaria vesca, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

nikolai_nakonechnyi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 12:52 PM +05
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) Maria Wheeler-Dubas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maria Wheeler-Dubas
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 04:44 PM +07
Campanula stevenii altaica - Photo (c) mrgood_man, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Campanula stevenii ssp. altaica, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 04:43 PM +07
Bunias orientalis - Photo (c) Schurdl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Bunias orientalis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 04:45 PM +07
Dracocephalum nutans - Photo (c) Andrey Danilin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrey Danilin
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Dracocephalum nutans, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Κύμινο (Carum carvi)

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 04:46 PM +07
Άγριο Κύμινο - Photo (c) Svetlana Nesterova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Svetlana Nesterova
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Άγριο Κύμινο (Carum carvi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 04:48 PM +07
Δασική Πεύκη - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη vasyugan_nature: Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 33