Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 03:59 PM CEST
Phellinus igniarius - Photo (c) Dana Burdick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dana Burdick
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Phellinus igniarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliotgreiner

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 09:45 AM CEST
Phellinus - Photo (c) Ken Rawles, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ken Rawles
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Γένος Phellinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildbiene99

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 01:22 PM CEST
Σκληρόδερμα - Photo (c) katjustis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mobbini

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 01:58 PM CEST
Ganoderma - Photo (c) Jessica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Γένος Ganoderma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 11:48 AM CEST

Ετικέτες

Gloeophyllum - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Γένος Gloeophyllum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisieva

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 06:59 PM CEST
Fomitopsis pinicola - Photo (c) SARTORI LUIGINO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by SARTORI LUIGINO
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Fomitopsis pinicola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gitte6

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 01:57 PM CEST
Fomitiporia robusta - Photo (c) Mikey Watson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikey Watson
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Fomitiporia robusta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_stonebrook

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 07:00 PM CEST
Fomitopsis pinicola - Photo (c) SARTORI LUIGINO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by SARTORI LUIGINO
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Fomitopsis pinicola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 03:59 PM CEST
Phellinus - Photo (c) Ken Rawles, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ken Rawles
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Γένος Phellinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joachim76

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2015 05:21 PM CEST
Hypholoma fasciculare - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Hypholoma fasciculare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joachim76

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2015 05:23 PM CEST
Hypholoma fasciculare - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Hypholoma fasciculare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joachim76

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2015 05:24 PM CEST
Aleuria aurantia - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Aleuria aurantia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Περιγραφή

on Prunus spinosa

Phellinus pomaceus - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Phellinus pomaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurubeba

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 01:11 PM CEST
Coprinellus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Γένος Coprinellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_mueller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 09:23 AM CET
Agaricaceae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Οικογένεια Agaricaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panzerbeere

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:53 AM CEST
Phellinus - Photo (c) Ken Rawles, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ken Rawles
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Γένος Phellinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrick_deutschland

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 11:53 AM CEST
Pholiota aurivella - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Pholiota aurivella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lalbrown

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 02:37 PM CEST
Trametes - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Γένος Trametes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leo544

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 02:37 PM CEST
Trametes versicolor - Photo (c) Jason White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason White
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicole_wi

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 12:49 PM CEST
Auricularia auricula-judae - Photo (c) charmainet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Auricularia auricula-judae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoorowitsch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021
Chlorophyllum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Γένος Chlorophyllum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adlerauge

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 06:10 PM CEST
Mitrula paludosa - Photo (c) Sheila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Mitrula paludosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 05:51 PM CEST

Ετικέτες

Trametes versicolor - Photo (c) Jason White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason White
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssalamander

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 05:28 PM CEST
Cantharellus cibarius - Photo (c) Lola Smirnova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lola Smirnova
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Cantharellus cibarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciferin_luciferase

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 09:43 AM CEST
Trametes versicolor - Photo (c) Jason White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason White
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aradusbetulae

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 06:06 AM CEST
Trametes - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Γένος Trametes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniruiz52

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 06:51 AM CEST

Τόπος

langenhagen (Google, OSM)
Laetiporus sulphureus - Photo (c) jonathantellerelsberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Laetiporus sulphureus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυκόπερδο Το Ασκόμορφο (Lycoperdon utriforme)

Παρατηρητής

eva_troner

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 12:48 PM CEST
Λυκόπερδο Το Ασκόμορφο - Photo (c) Pablo de la Fuente Brun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo de la Fuente Brun
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Λυκόπερδο Το Ασκόμορφο (Lycoperdon utriforme)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giuli2701

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 09:40 AM CEST
Coprinellus disseminatus - Photo (c) magikarp99, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Coprinellus disseminatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist60109

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 10:52 AM CEST
Daedaleopsis confragosa - Photo (c) jan parie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη uwekozina: Daedaleopsis confragosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 13877