Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamoz

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 01:33 ΜΜ ACST

Περιγραφή

I think ...

Cymbastela - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Γένος Cymbastela, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamoz

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 01:32 ΜΜ ACST
Clathria - Photo (c) Gerry Gomez Pearlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gerry Gomez Pearlberg
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Γένος Clathria, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamoz

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 01:28 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Thick and VERY tough outer layer (also called a 'test' for sponges?)

Demospongiae - Photo (c) Michael Konecky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michael Konecky
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Ομοταξία Demospongiae, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 12:10 ΜΜ ACST
Tursiops aduncus - Photo (c) טל שמע, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Tursiops aduncus, Ένα μέλος του Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2023
Βελτίωση
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

mary-a-crawf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 11:45 ΠΜ UTC
Didemnum lissoclinum - Photo (c) Josie Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josie Jones
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Didemnum lissoclinum, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

mary-a-crawf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 11:47 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Once again multiple species on the jetty pylons.

Didemnum lissoclinum - Photo (c) Josie Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josie Jones
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Didemnum lissoclinum, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urchinsathome

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 07:10 ΜΜ ACST
Lampona - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Γένος Lampona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 02:12 ΜΜ ACST

Ετικέτες

Stelletta - Photo (c) Neil McDaniel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Neil McDaniel
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Γένος Stelletta, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 08:45 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Middleton Point at low tide. River Murray flood waters have resulted in large number of dead fish, bivalves and other marine invertebrates washing onto the beach. The bivalves and marine invertebrates normally inhabit the littoral sand zone but could not survive the large influx of Murray water into the ocean.

Phidoloporidae - Photo (c) Emil B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emil B
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Οικογένεια Phidoloporidae, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 08:50 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Middleton Point at low tide. River Murray flood waters have resulted in large number of dead fish, bivalves and other marine invertebrates washing onto the beach. The bivalves and marine invertebrates normally inhabit the littoral sand zone but could not survive the large influx of Murray water into the ocean.

Chaetopteridae - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Οικογένεια Chaetopteridae, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Βελτίωση
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 08:54 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Middleton Point at low tide. River Murray flood waters have resulted in large number of dead fish, bivalves and other marine invertebrates washing onto the beach. The bivalves and marine invertebrates normally inhabit the littoral sand zone but could not survive the large influx of Murray water into the ocean.

Chaetopteridae - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Οικογένεια Chaetopteridae, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 08:58 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Middleton Point at low tide. River Murray flood waters have resulted in large number of dead fish, bivalves and other marine invertebrates washing onto the beach. The bivalves and marine invertebrates normally inhabit the littoral sand zone but could not survive the large influx of Murray water into the ocean.

Chaetopteridae - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Οικογένεια Chaetopteridae, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 08:51 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Middleton Point at low tide. River Murray flood waters have resulted in large number of dead fish, bivalves and other marine invertebrates washing onto the beach. The bivalves and marine invertebrates normally inhabit the littoral sand zone but could not survive the large influx of Murray water into the ocean.

Chaetopteridae - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Οικογένεια Chaetopteridae, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturemum101

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 11:38 ΠΜ ACST
Clathria - Photo (c) Gerry Gomez Pearlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gerry Gomez Pearlberg
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Γένος Clathria, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 03:25 ΜΜ ACST

Ετικέτες

Ascidiacea - Photo (c) Jean-Paul Cassez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jean-Paul Cassez
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Ομοταξία Ascidiacea, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_martin

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 02:52 ΜΜ AEST
Haplosclerida - Photo (c) Sean Nash, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Τάξη Haplosclerida, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_reynolds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 10:36 ΠΜ ACDT
Didemnum delectum - Photo (c) Steve Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Didemnum delectum, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamoz

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 03:14 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Growing over a Scarlet Thorny Oyster - see https://inaturalist.ala.org.au/observations/70861134

Tedaniidae - Photo (c) WoRMS for SMEBD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Οικογένεια Tedaniidae, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 11:12 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Exceptionally low tide on sand bar near intertidal rocky reef and Posidonia australis beds.

Hydroclathrus clathratus - Photo (c) Alison Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Young
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Hydroclathrus clathratus, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 02:17 ΜΜ ACDT

Ετικέτες

Ecionemia - Photo (c) Thomas McElroy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Γένος Ecionemia, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamoz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 12:36 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Beautiful structure.

Euryspongia - Photo (c) Dan Monceaux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Monceaux
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Γένος Euryspongia, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamoz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 09:20 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Can you help with an ID @renecampbell?
(Image by Fletcher Griffin)

Lomis hirta - Photo (c) nomennudum, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by nomennudum
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Lomis hirta, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamoz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 02:28 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

This sponge extended for about 1 metre along the underside of a rock ledge.
There were other smaller clumps nearby.

Chondrilla - Photo (c) Chris Taklis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chris Taklis
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Γένος Chondrilla, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 01:11 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

About as large as I've seen them,if suggested genus is correct. Not the size of a golfball, more that of a large grapefruit.

Tethya - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Γένος Tethya, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 10:53 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

The branching tubular sponge around centre of image

Ετικέτες

Sycon - Photo (c) Frédéric ANDRE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frédéric ANDRE
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Γένος Sycon, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

discovery_centre

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 02:46 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Specimen found washed up on Henley Beach. Historically called Aplysilla rosea. Very common sea sponge on jetties and pylons in South Australia. Photo by Rina Aleman.

Dendrilla rosea - Photo (c) Clinton Duffy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clinton Duffy
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Dendrilla rosea, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamoz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 12:06 ΜΜ ACDT
Clathria - Photo (c) Gerry Gomez Pearlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gerry Gomez Pearlberg
Η ταυτότητα του χρήστη urchins: Γένος Clathria, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 27