Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 01:39 PM EDT

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina

Near a ridge-top and just above a grassy bald of shallow soils over bedrock.

Accompanying woodland plant species include: Campanula divaricata; Carya tomentosa; Quercus montana . . .

Stem

 • glabrous
 • of ebon hue/is dark
 • perimeter of lower stem angled in cross-section-view (I imagined this from the views of the stem, and did not cut the plant down to do so)

Leaves of upper stem

 • lanceolate
 • apetiolate/without petiole or seemingly so
 • entire/un-toothed
 • glabrous on both surfaces

Leaves of lower stem

 • distinctly petiolate/have a long petiole
 • toothed margin
 • apparently glabrous on upper surface (alas, I did not investigate the lower surface)

Solidago - Photo (c) Bev Currie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Γένος Solidago, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkunz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 04:58 PM EDT
Oxypolis rigidior - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Oxypolis rigidior, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 05:40 PM EDT

Περιγραφή

Styles 3-fid; achenes immature

Cyperus esculentus - Photo (c) Cin-Ty Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Cyperus esculentus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 05:36 PM EDT

Περιγραφή

Styles 3-fid; achenes immature

Cyperus rotundus - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Cyperus rotundus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 05:29 PM EDT

Περιγραφή

Achenes in photo 4; close-up of spikelets in photo 5; styles 3-fid.

Cyperus iria - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Cyperus iria, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 05:27 PM EDT

Περιγραφή

Achenes in photo 4; style 3-fid.

Cyperus compressus - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Cyperus compressus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 05:23 PM EDT

Περιγραφή

Achenes in photo 4; styles 3-fid.

Cyperus cuspidatus - Photo (c) isabellarridon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Cyperus cuspidatus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 02:39 PM EDT
Rhynchospora odorata - Photo (c) Tom Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Rhynchospora odorata, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zirick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 05:09 PM HST
Solidago auriculata - Photo (c) John Abbott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Solidago auriculata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camcc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:43 AM EDT

Τόπος

Stem, NC, US (Google, OSM)
Physostegia virginiana - Photo (c) benwadejones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Physostegia virginiana, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camcc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Symphyotrichum depauperatum - Photo (c) Choess, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Symphyotrichum depauperatum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camcc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:54 AM EDT

Τόπος

Stem, NC, US (Google, OSM)
Liatris squarrosa - Photo (c) Kate Goodenough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Liatris squarrosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camcc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:39 AM EDT

Τόπος

Stem, NC, US (Google, OSM)
Silphium terebinthinaceum - Photo (c) Frank Mayfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Silphium terebinthinaceum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camcc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Echinacea laevigata - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Echinacea laevigata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camcc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Solidago rigida glabrata - Photo (c) Suzanne Cadwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Solidago rigida ssp. glabrata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 02:04 PM EDT

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, NC

Solidago curtisii - Photo (c) Jonny Gray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Solidago curtisii, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποώδη Τάξη Poales

Παρατηρητής

magpie10

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 09:23 AM EDT
Aristida stricta - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Aristida stricta, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποώδη Τάξη Poales

Παρατηρητής

pcgillikin-ncdeq

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 10:13 AM EDT
Setaria - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Γένος Setaria, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 10:03 AM EDT
Helianthus floridanus - Photo (c) Eric M Powell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Helianthus floridanus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 03:36 PM EDT
Helianthus floridanus - Photo (c) Eric M Powell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Helianthus floridanus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2018 12:45 PM EDT
Helianthus floridanus - Photo (c) Eric M Powell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Helianthus floridanus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 10:58 AM EDT
Helianthus floridanus - Photo (c) Eric M Powell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Helianthus floridanus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2017 10:04 AM EST
Helianthus floridanus - Photo (c) Eric M Powell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Helianthus floridanus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2019 09:01 AM EDT
Helianthus floridanus - Photo (c) Eric M Powell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Helianthus floridanus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2017 10:04 AM EST
Helianthus floridanus - Photo (c) Eric M Powell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Helianthus floridanus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 12:34 PM EDT
Xyris elliottii - Photo (c) Bart Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Xyris elliottii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 12:58 PM EDT

Τόπος

Supply, NC, US (Google, OSM)
Helianthus angustifolius - Photo (c) Devin Moon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Helianthus angustifolius, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 11:02 AM CDT

Περιγραφή

Pitcherplant bog / savanna

Scleria muehlenbergii - Photo (c) Andy Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Scleria muehlenbergii, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

branwhee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Eurybia surculosa - Photo (c) Layla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Layla Dishman
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Eurybia surculosa, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 03:48 PM EDT

Περιγραφή

Little Tennessee River Greenway, Franklin, NC

08 September 2021, notes added:

 • Plant Perennial
 • span, tip to tip, of opposite floral bracts (floral head) < 3.5 cm
 • floral bracts acute, not long-acuminate
 • floral bracts curve backwards toward pedicel/flower stem
 • floral disc corolla color is yellow
 • 5mm < leaf petioles < 2cm
 • leaf margin toothed
 • leaf upper surface scabrous
 • leaf lower surface pubescent
 • lower stem scabrous
 • terminal stem sections pubescent
 • on either side of the leaf mid-vein is a prominent secondary vein that eventually approaches but does not meet the leaf margin [these are sometimes referred to as "parallel" veins, but they are neither parallel nor, to my mind, useful as diagnostic trait]

With the aforesaid list of traits I arrive at two possible species,

 • Helianthus laetiflorus, a visual match in all respects but notably out of range
 • Helianthus strumosus that is a match with the exception of that its floral bracts are normally long-acuminate, not merely acute, and not retrorsely curved

Ηλίανθος - Photo (c) Stefano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ungberg: Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

 • 9175