Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 12:25 PM PDT
Billardiera - Photo (c) Bill Higham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Γένος Billardiera, Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walksniff2

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019 11:33 AM PDT
Aeonium - Photo (c) Andrew Butko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Γένος Aeonium, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suziebracken

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 01:21 PM PDT
Polypodium scouleri - Photo (c) Luca Hickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luca Hickey
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Polypodium scouleri, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suziebracken

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 12:52 PM PDT
Maianthemum dilatatum - Photo (c) Len Mazur, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Len Mazur
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Maianthemum dilatatum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 11:51 AM PDT
Alchemilla - Photo (c) Anders Sandberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Γένος Alchemilla, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 12:25 PM PDT
Sollya - Photo (c) quadrapop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Γένος Sollya [inactive], Ένα μέλος του Σελινώδη (Τάξη Apiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 17, 2019
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανόλια Σουλατζιάνα (Magnolia × soulangeana)

Παρατηρητής

wyattd

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019 05:51 PM PDT
Μανόλια Σουλατζιάνα - Photo (c) Kew on Flickr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Μανόλια Σουλατζιάνα (Magnolia × soulangeana)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπσακος (Dipsacus fullonum)

Παρατηρητής

wyattd

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2019 12:20 PM PDT
Δίψακος - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Δίψακος (Γένος Dipsacus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flavoipierre

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 12:01 PM PDT
Woodwardia fimbriata - Photo (c) freshbasil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Woodwardia fimbriata, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

berdette

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 01:09 PM PDT
Prosartes - Photo (c) Jonathan (JC) Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Γένος Prosartes, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peggymartin

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 12:57 PM PDT
Conium maculatum - Photo (c) Kate Bullock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Bullock
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Conium maculatum, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bnhousel

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 01:04 PM PDT
Eschscholzia californica - Photo (c) Thomas Walsh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Eschscholzia californica, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devon750

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 10:39 AM PDT
Viola sempervirens - Photo (c) Nick Turland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Viola sempervirens, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devon750

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 10:58 AM PDT
Claytonia sibirica - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by M. Goff
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Claytonia sibirica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devon750

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 11:55 AM PDT
Lunaria annua - Photo (c) Joe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Lunaria annua, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radamson

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019
Maianthemum stellatum - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Maianthemum stellatum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

catankerous

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 11:50 AM PDT
Ρανούγκουλος - Photo (c) Whitney Brook Matson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Whitney Brook Matson
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peggymartin

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 02:21 PM PDT
Tellima grandiflora - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Tellima grandiflora, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peggymartin

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 02:24 PM PDT
Tellima grandiflora - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Tellima grandiflora, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φελλόχορτο (Lysimachia arvensis)

Παρατηρητής

peggymartin

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 02:17 PM PDT
Φελλόχορτο - Photo (c) EBIOPT, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by EBIOPT
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Φελλόχορτο (Lysimachia arvensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peggymartin

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 01:52 PM PDT
Viola sempervirens - Photo (c) Nick Turland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Viola sempervirens, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peggymartin

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 12:59 PM PDT
Stellaria - Photo (c) Лада Штейникова, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Лада Штейникова
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Γένος Stellaria, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollyrosevalley

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 10:52 AM PDT
Petasites - Photo (c) 空猫 T. N, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 空猫 T. N
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Γένος Petasites, Ένα μέλος του Σενεκίονες (Φυλή Senecioneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devon750

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 11:54 AM PDT
Hyacinthoides hispanica - Photo (c) kemorley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Hyacinthoides hispanica, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

devon750

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 10:28 AM PDT
Torreya californica - Photo (c) albone, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by albone
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Torreya californica, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcampione

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2019 09:37 AM PDT
Euphorbia characias wulfenii - Photo (c) M a n u e l, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Euphorbia characias ssp. wulfenii, Ένα μέλος του Τιθυμαλώ (Euphorbia characias)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernadette48

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 10:51 AM PDT

Περιγραφή

Fairy Bells

Prosartes smithii - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Prosartes smithii, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλυσσο (Lobularia maritima)

Παρατηρητής

matkwelch

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 10:35 AM PDT
Άλυσσο - Photo (c) benjaminshmenjamin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Άλυσσο (Lobularia maritima)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcampione

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 11:32 AM PDT
Vaccinium ovatum - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Vaccinium ovatum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bnhousel

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 11:46 AM PDT
Veratrum fimbriatum - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη umbels: Veratrum fimbriatum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2019
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 33