Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbindernagel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 11:30 PM PST
Badhamia utricularis - Photo (c) Marco Bertolini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Badhamia utricularis, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_durand

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 07:36 PM PST
Leocarpus fragilis - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Leocarpus fragilis, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_durand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021
Lamproderma columbinum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Lamproderma columbinum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainmyxos

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 01:55 PM CEST
Trichia alpina - Photo (c) Ryan Durand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Trichia alpina, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainmyxos

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018
Trichia alpina - Photo (c) Ryan Durand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Trichia alpina, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainmyxos

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 09:12 AM CEST

Περιγραφή

"Meriderma spinulosporum f. spinulosporum" ad int. in "Les Myxomycètes" Mar.Meyer & Poulain

Meriderma - Photo (c) bwelko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Γένος Meriderma, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainmyxos

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 09:22 PM CEST
Lamproderma echinosporum - Photo (c) AM, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Lamproderma echinosporum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainmyxos

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 09:24 AM CEST
Lamproderma sauteri - Photo (c) Denis Ivanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Lamproderma sauteri, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainmyxos

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 09:40 AM CEST

Περιγραφή

"Lamproderma aggregatum f. aggregatum" ad int. in "Les Myxomycètes" Marianne Meyer & Poulain (2011)

Meriderma - Photo (c) bwelko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Γένος Meriderma, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominicaprasad

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 10:55 AM UTC
Badhamia utricularis - Photo (c) Marco Bertolini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Badhamia utricularis, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakcarr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 10:37 AM PDT

Περιγραφή

Monkman Memorial Trail

Lycogala epidendrum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Lycogala epidendrum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmund

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019
Crotalus oreganus oreganus - Photo (c) owenrtm77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Crotalus oreganus ssp. oreganus, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahs77

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 03:02 PM PDT
Mentha canadensis - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Mentha canadensis, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_durand

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 09:02 PM PDT

Περιγραφή

June 25, 2021
Summit Lake, BC, Canada
50.13368333333333
-117.66448333333334
Fuligo cf cinerea? Have not tried to ID this genus before, and not too much to go on. Based on the spore size and general appearance, F. cinerea appears to fit.
Subalpine forest.
Spores 11.3 to 14.8um, minutely warted or spinulose, variable shape.

Lack of reticulation on the spores suggests this is in fact F. intermedia.

Fuligo intermedia - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Fuligo intermedia, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 03:53 PM PDT
Adalia bipunctata - Photo (c) Lupoli Roland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Adalia bipunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_durand

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 07:13 AM PDT
Fuligo septica - Photo (c) Compartodromo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Fuligo septica, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_durand

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 12:01 PM PDT
Arcyria versicolor - Photo (c) Leslie Flint, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Arcyria versicolor, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamjanszen

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 02:35 PM PDT
Trichia affinis - Photo (c) Carol Page, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Trichia affinis, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_durand

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 08:36 PM PDT
Comatricha nigra - Photo (c) Sarah Lloyd, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Comatricha nigra, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_durand

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 01:31 PM PST
Dianema corticatum - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Dianema corticatum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_durand

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 11:35 AM PDT
Dianema corticatum - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Dianema corticatum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_durand

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 08:36 AM PDT
Hemitrichia clavata - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Hemitrichia clavata, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_durand

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 04:20 PM PST
Cribraria vulgaris - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Cribraria vulgaris, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_durand

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:36 AM PDT

Περιγραφή

No spines on elaters.

Metatrichia floriformis - Photo (c) Miroslav Fiala, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Metatrichia floriformis, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carabid_47

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019

Περιγραφή

Kevin Floate

Carabus granulatus - Photo (c) centaur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Carabus granulatus, Ένα μέλος του Κάραβος (Γένος Carabus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronald2001

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2016 09:33 AM PDT
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronald2001

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2016 11:28 AM PDT
Sparassis radicata - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Sparassis radicata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_durand

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 11:40 AM PST
Trichia varia - Photo (c) Ricardo Arredondo T., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Trichia varia, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamjanszen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2010 12:39 AM PDT
Physarum rubiginosum - Photo (c) pamjanszen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Physarum rubiginosum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_durand

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 07:51 AM PDT
Diderma evelinae - Photo (c) Ryan Durand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tyson_ehlers: Diderma evelinae, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1754