Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessiebarber

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 02:00 PM UTC
Pseudovates chlorophaea - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Pseudovates chlorophaea, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewalmonte

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2018 03:19 PM CDT
Pezizaceae - Photo (c) Matt Welter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Οικογένεια Pezizaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mobi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2018 01:31 PM CDT

Περιγραφή

Not sure what this is? Seen on Live Oak

Fuscoporia gilva - Photo (c) sulasula, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Fuscoporia gilva, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eresag

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2018 05:18 PM CDT
Fuscoporia gilva - Photo (c) sulasula, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Fuscoporia gilva, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2019
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygg_huur

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Neofavolus alveolaris - Photo (c) Julie Travaglini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Neofavolus alveolaris, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygg_huur

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Polyporus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Γένος Polyporus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygg_huur

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Favolus - Photo (c) francofarmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Γένος Favolus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2019
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donovanmoxley

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 02:24 PM EDT
Xylaria longipes - Photo (c) Gitte Langgaard Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Xylaria longipes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redeye311

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2018 05:41 PM CDT
Lepista nuda - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Lepista nuda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcvaughn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2018 06:11 PM CST
Ερίκιο Το Σκαντζοχοίρινο - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Ερίκιο Το Σκαντζοχοίρινο (Hericium erinaceus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος (Γένος Marasmius)

Παρατηρητής

mrsparker322

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 09:17 AM CDT

Περιγραφή

Rusty red orange, very small, just a little over a centimeter maybe. Need ID

Marasmius haematocephalus - Photo (c) newmy51, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Marasmius haematocephalus, Ένα μέλος του Μαράσμιος (Γένος Marasmius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος (Γένος Marasmius)

Παρατηρητής

mattjacobs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 10:38 AM CDT

Περιγραφή

Mushroom

Μαράσμιος - Photo (c) Teodoro Chivatá Bedoya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Μαράσμιος (Γένος Marasmius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος (Γένος Marasmius)

Παρατηρητής

mrsparker322

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 09:17 AM CDT

Περιγραφή

Rusty red orange, very small, just a little over a centimeter maybe. Need ID

Marasmius pulcherripes - Photo (c) Kathie Hodge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Marasmius pulcherripes, Ένα μέλος του Μαράσμιος (Γένος Marasmius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος (Γένος Marasmius)

Παρατηρητής

mrsparker322

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 09:17 AM CDT

Περιγραφή

Rusty red orange, very small, just a little over a centimeter maybe. Need ID

Marasmius plicatulus - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Marasmius plicatulus, Ένα μέλος του Μαράσμιος (Γένος Marasmius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος (Γένος Marasmius)

Παρατηρητής

mattjacobs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 10:38 AM CDT

Περιγραφή

Mushroom

Marasmius plicatulus - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Marasmius plicatulus, Ένα μέλος του Μαράσμιος (Γένος Marasmius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος (Γένος Marasmius)

Παρατηρητής

mattjacobs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 10:38 AM CDT

Περιγραφή

Mushroom

Mycenaceae - Photo (c) brian_nz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Οικογένεια Mycenaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2018
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

bugnerd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2018 10:30 AM CDT
Βωλιτοειδή - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2009
Calbovista subsculpta - Photo (c) 2001 California Academy of Sciences, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Calbovista subsculpta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biancajbanda

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2018 06:20 AM CDT
Calbovista subsculpta - Photo (c) 2001 California Academy of Sciences, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Calbovista subsculpta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mobi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2018 01:31 PM CDT

Περιγραφή

Not sure what this is? Seen on Live Oak

Phellinus gilvus - Photo (c) Tim Teske, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Phellinus gilvus [inactive], Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorarender

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2018 02:45 PM CDT
Myriostoma coliforme - Photo (c) Aleksandr Popov / Александр Попов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Myriostoma coliforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygg_huur

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Cantharellus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Γένος Cantharellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas66

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2018 07:56 AM CDT
Chlorophyllum molybdites - Photo (c) joshl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Chlorophyllum molybdites, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bnm50

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2018 04:33 PM CDT

Περιγραφή

Growing in a plateau live oak (Quercus fusiformis) basal cavity wound left over from branch removal years ago. About 3 meters above the ground. It was growing pretty far down the cavity but mostly on the right side, extending all the way out to being visible from the outside. Super fleshy and moist, had the consistency of raw chicken. Fresh mushroomy smell, somewhat easy to remove. Cloudy humid day, about 67 degrees. Private residence

Laetiporus sulphureus - Photo (c) jonathantellerelsberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Laetiporus sulphureus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronica84

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2018 09:50 AM CDT
Cyathus stercoreus - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Cyathus stercoreus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebwebb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2018 11:50 AM CDT
Tremella fuciformis - Photo (c) Eduardo A. Esquivel Rios (Eduardo27) at Mushroom Observer, a source for mycological images., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Tremella fuciformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bren9

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2018 12:01 PM CDT
Daldinia concentrica - Photo (c) Terri Tez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Daldinia concentrica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gordanshamway

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2018 05:53 PM CDT
Pleurocybella porrigens - Photo (c) Carita Bergman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Pleurocybella porrigens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eresag

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2018 05:18 PM CDT
Phellinus gilvus - Photo (c) Tim Teske, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Phellinus gilvus [inactive], Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2018
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessepearl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2018 04:36 PM CDT
Hexagonia hydnoides - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη txfungl: Hexagonia hydnoides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2018
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 53