Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2010
Malayemys macrocephala - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Malayemys macrocephala, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό
Bipalium vagum - Photo (c) Joe MDO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Bipalium vagum, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 08:45 AM +07
Chrysopelea ornata ornatissima - Photo (c) Hugo Sergej Perttersson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Chrysopelea ornata ssp. ornatissima, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό
Parmarion martensi - Photo (c) msone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Parmarion martensi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό
Trigoniulus corallinus - Photo (c) 許慶強, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Trigoniulus corallinus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021
Todiramphus chloris armstrongi - Photo (c) Gerard Chartier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Todiramphus chloris ssp. armstrongi, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021
Alcedo atthis bengalensis - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Alcedo atthis ssp. bengalensis, Ένα μέλος του Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021
Σιγλίγουρος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

utain

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 09:34 AM HST
Copsychus saularis - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Copsychus saularis, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

utain

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 10:29 AM HST
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

utain

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 07:19 AM HST
Dicaeum cruentatum - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Dicaeum cruentatum, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

utain

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 08:06 AM HST

Περιγραφή

adult male

Cacomantis merulinus - Photo (c) Oscar Ho, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Cacomantis merulinus, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

utain

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 07:58 AM HST
Ixobrychus sinensis - Photo (c) George蕨士, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Ixobrychus sinensis, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Του Finlayson (Callosciurus finlaysonii)

Παρατηρητής

utain

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2009 05:51 PM HST

Περιγραφή

All photos by Aukarawat Somkaisri

Σκίουρος Του Finlayson - Photo (c) marcelfinlay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Σκίουρος Του Finlayson (Callosciurus finlaysonii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

utain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021
Varanus salvator - Photo (c) zuppi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Varanus salvator, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

utain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021

Περιγραφή

Live trap

Rattus tanezumi - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Rattus tanezumi, Ένα μέλος του Επίμυς (Γένος Rattus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

tonykris

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 12:37 PM +07
Οιστροειδή - Photo (c) iana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό
Vekunta - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Γένος Vekunta, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deaw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018
Varanus salvator macromaculatus - Photo (c) Hong Wenyang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Varanus salvator ssp. macromaculatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deaw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018
Corvus macrorhynchos - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Corvus macrorhynchos, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niran_anurakpongsathorn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 06:54 AM +07

Περιγραφή

A four of Rusty Millipedes that lives together on tree trunk after raining yesterday.

Trigoniulus corallinus - Photo (c) 許慶強, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Trigoniulus corallinus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)

Παρατηρητής

muangpaisuetrong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 05:08 PM WIB
Αφρικανική Μονάρχης - Photo (c) Vojtek Pavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niran_anurakpongsathorn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 07:02 PM +07

Περιγραφή

I think this is a juvenile of Spotted House Gecko that invasive in Bangkok, Thailand.

Hemidactylus parvimaculatus - Photo (c) jannawis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Hemidactylus parvimaculatus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεξανδρινός Παπαγάλος (Psittacula eupatria)

Παρατηρητής

patta-v

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Αλεξανδρινός Παπαγάλος - Photo (c) jageshwerverma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Αλεξανδρινός Παπαγάλος (Psittacula eupatria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niran_anurakpongsathorn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 07:15 AM +07

Περιγραφή

A same individual of Northern Treeshrew that ran on a same way every morning in my village, Nonthaburi province, central Thailand.

Tupaia belangeri - Photo (c) Bird Explorers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Tupaia belangeri, Ένα μέλος του Ευαρχοντομυωξοί (Υπερτάξη Euarchontoglires)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anttanager

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2019 09:21 PM EST
Athene brama - Photo (c) Leonard Worthington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Athene brama, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

al-da-in-thailand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:52 PM UTC
Lonchura punctulata - Photo (c) Michael, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Lonchura punctulata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

binturong27

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2012 01:32 PM WIB
Streptopelia chinensis - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Streptopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patta-v

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2014 01:03 PM +07

Ετικέτες

Ανθόφιλα - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patta-v

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 04:45 PM +07
Dermogenys siamensis - Photo (c) Nasser Halaweh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tubgood: Dermogenys siamensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 335