Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucykeith-diagne

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2013 02:40 PM EDT
Nephilinae - Photo (c) Justin R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Υποοικογένεια Nephilinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dotun55

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 08:54 PM CET

Τόπος

Boje, Nigeria (Google, OSM)

Περιγραφή

Came to camp in Drill Ranch

Lycosoidea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Υπεροικογένεια Lycosoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ariellekkd

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 12:59 AM UTC
Selenopoidea - Photo (c) Carlos Domínguez-Rodríguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Υπεροικογένεια Selenopoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucykeith-diagne

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2006 04:59 AM EDT

Τόπος

Etimboue, Gabon (Google, OSM)
Araneidae - Photo (c) Olivier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucykeith-diagne

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2007 07:10 AM EDT

Τόπος

Ndougou, Gabon (Google, OSM)

Περιγραφή

Ventral side

Araneoidea - Photo (c) James M. Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Υπεροικογένεια Araneoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalempijevic1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2016 10:14 PM CET
Thomisoidea - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Υπεροικογένεια Thomisoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agboola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 09:22 AM CET
Pholcoidea - Photo (c) Marc AuMarc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Υπεροικογένεια Pholcoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etienne_degboe

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 07:07 PM UTC
Lycosoidea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Υπεροικογένεια Lycosoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2017 08:06 PM EDT

Τόπος

R82, Ghana (Google, OSM)
Lycosoidea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Υπεροικογένεια Lycosoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oebenin

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 03:29 PM CET
Argiopinae - Photo (c) James W. Beck, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Υποοικογένεια Argiopinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oebenin

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 10:44 AM CET
Araneoidea - Photo (c) James M. Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Υπεροικογένεια Araneoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simben

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 09:55 AM BST
Sparassidae - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Οικογένεια Sparassidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emiliano_lucero

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:48 PM -03
Plexippini - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Φυλή Plexippini, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sos_biodiversity

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 12:48 AM HST
Selenopidae - Photo (c) Jake Mohlmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Οικογένεια Selenopidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmartinezinigo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 09:57 PM UTC
Selenopidae - Photo (c) Jake Mohlmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Οικογένεια Selenopidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalempijevic1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 10:19 PM EEST

Τόπος

South Kivu, CD (Google, OSM)
Lycosoidea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Υπεροικογένεια Lycosoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arapp5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 10:55 AM EDT
Phidippus otiosus - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Phidippus otiosus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherhazlett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 01:18 PM EDT
Phidippus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Γένος Phidippus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bekahhansen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 03:09 PM UTC
Hentzia palmarum - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Hentzia palmarum, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roman_burkardt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2019 07:09 PM CET
Colonus - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Γένος Colonus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamudiannerobinson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 12:57 PM CDT
Phidippus cardinalis - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Phidippus cardinalis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jewelwing66

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 02:09 PM CDT
Platycryptus undatus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Platycryptus undatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxverheij

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 02:42 PM UTC
Amycini - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Φυλή Amycini, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugcatchermark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 12:56 PM CDT
Phidippus mystaceus - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Phidippus mystaceus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valthebugpal92

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 04:57 PM EDT

Τόπος

Garner (Google, OSM)
Phidippus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Γένος Phidippus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhcox57

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:56 PM EDT
Phidippus otiosus - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Phidippus otiosus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kate140

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 02:59 PM UTC
Platycryptus - Photo (c) Kevin FitzPatrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kevinfitzpatrick
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Γένος Platycryptus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa281

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 11:12 AM CDT
Phidippus cardinalis - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Phidippus cardinalis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessaaby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 02:08 PM EDT
Phidippus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Γένος Phidippus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strawberrytart

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 11:00 AM UTC

Περιγραφή

He is quite full.
I have never seen a male that fat

Hentzia palmarum - Photo (c) Buddy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tshahan: Hentzia palmarum, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2967