Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwinv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 12:07 AM IST

Περιγραφή

Same as another observation but this is uploaded from my phone. Need to merge.

Craspedocephalus gramineus - Photo (c) avrajjal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Craspedocephalus gramineus, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manunackathaya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 12:26 PM IST
Miconia crenata - Photo (c) Alex Popovkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by russiannaturalistbrazil
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Miconia crenata, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divyacm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 02:54 PM IST
Vestalis gracilis - Photo (c) Vipin Baliga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Vestalis gracilis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divyacm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 02:54 PM IST
Vestalis gracilis - Photo (c) Vipin Baliga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Vestalis gracilis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srinivasan2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2017

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Hydnocarpus alpinus - Photo (c) Siddarth Machado, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Hydnocarpus alpinus, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 11:59 AM IST
Thunbergia - Photo (c) Mahesh A, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Γένος Thunbergia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Μάιος 2016
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Heptapleurum capitatum, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparnaw

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 10:00 AM IST

Τόπος

Erandwane (Google, OSM)
Ariophantidae - Photo (c) Yuwaraj Gurjar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Οικογένεια Ariophantidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hive

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 10:44 AM IST
Clerodendrum infortunatum - Photo (c) Sahana M, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Clerodendrum infortunatum, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navendu

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 11:16 PM IST
Κουρκουλιονίδες - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhinmsunil

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 02:53 PM IST
Nageia wallichiana - Photo (c) Cerlin Ng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Nageia wallichiana, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prashanthmb

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2016 04:31 PM IST

Περιγραφή

long lanceolate leaves; bright green

Nageia wallichiana - Photo (c) Cerlin Ng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Nageia wallichiana, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddarthmachado

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2017 08:39 AM EDT
Nageia wallichiana - Photo (c) Cerlin Ng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Nageia wallichiana, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddarthmachado

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2017 09:46 AM EST

Περιγραφή

Endemic

Ετικέτες

Nageia wallichiana - Photo (c) Cerlin Ng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Nageia wallichiana, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dineshvalke

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2008 11:31 AM IST
Ficus hispida - Photo (c) Ben Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Ficus hispida, Ένα μέλος του Συκή (Γένος Ficus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renjith_rv

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 04:12 PM IST

Τόπος

Ottapalam (Google, OSM)
Alstonia scholaris - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Alstonia scholaris, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srinivasan2

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 07:58 AM IST

Περιγραφή

Antiaris toxicaria

Antiaris toxicaria - Photo (c) 刘光裕 Liu Guangyu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Antiaris toxicaria, Ένα μέλος του Μορεοειδή (Οικογένεια Moraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)

Παρατηρητής

civinsolomon

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 02:02 PM IST
Λαντάνα Η Ορθόκλαδη - Photo (c) Sindy Ayu Kirana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikhyath_kiran

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 03:04 PM IST
Mimosa pudica - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Mimosa pudica, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Μάιος 2016
Persicaria chinensis - Photo (c) ritafoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Persicaria chinensis, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Μάιος 2016
Scolopia crenata - Photo (c) Siddarth Machado, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Scolopia crenata, Ένα μέλος του Ιτεοειδή (Οικογένεια Salicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Μάιος 2016
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Schefflera capitata [inactive], Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

India (Google, OSM)
Lagerstroemia speciosa - Photo (c) Francois Wolfaardt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Lagerstroemia speciosa, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016
Persicaria chinensis - Photo (c) ritafoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Persicaria chinensis, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rutika

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 06:50 AM IST

Τόπος

695551, India (Google, OSM)
Mimosa pudica - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Mimosa pudica, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srinivasan2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2018
Staphylea malabarica - Photo (c) Srinivasan Kasinathan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Staphylea malabarica, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srinivasan2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2018

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Prunus ceylanica - Photo (c) Vinayaraj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Prunus ceylanica, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srinivasan2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2018
Phoebe lanceolata - Photo (c) Srinivasan Kasinathan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Phoebe lanceolata, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srinivasan2

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Paracroton pendulus - Photo (c) Siddarth Machado, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Paracroton pendulus, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srinivasan2

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2018 12:06 PM UTC
Nothapodytes nimmoniana - Photo (c) Shiwalee Samant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trsraman: Nothapodytes nimmoniana, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 588