Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

millstead

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 10:02 AM EDT
Felinae - Photo (c) Peter Trimming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Υποοικογένεια Felinae, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

travisblunden

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 10:44 AM EST
Sessilium - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Υπογένος Sessilium, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenjones6

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 09:02 AM EDT

Περιγραφή

In mixed forest near the trailhead at Heaven Hill: https://wildadirondacks.org/heaven-hill-trails.html

Lonicera canadensis - Photo (c) Superior National Forest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Lonicera canadensis, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenjones6

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 09:03 AM EDT

Περιγραφή

In mixed forest near the trailhead at Heaven Hill: https://wildadirondacks.org/heaven-hill-trails.html

Trillium erectum - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Trillium erectum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenjones6

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 12:31 PM EDT

Περιγραφή

On the Rocky Knob Trail at Henry's Woods: https://wildadirondacks.org/henrys-woods-trail.html

Claytonia caroliniana - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Claytonia caroliniana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenjones6

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 12:41 PM EDT

Περιγραφή

On the Loop Trail at Henry's Woods: https://wildadirondacks.org/henrys-woods-trail.html

Claytonia caroliniana - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Claytonia caroliniana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenjones6

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 11:49 AM EDT

Περιγραφή

On the Loop Trail at Henry's Woods: https://wildadirondacks.org/henrys-woods-trail.html

Lonicera canadensis - Photo (c) Superior National Forest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Lonicera canadensis, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenjones6

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 12:18 PM EDT

Περιγραφή

On the Loop Trail at Henry's Woods: https://wildadirondacks.org/henrys-woods-trail.html

Viburnum lantanoides - Photo (c) emilycgriff86, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Viburnum lantanoides, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenjones6

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 11:52 AM EDT

Περιγραφή

On the Loop Trail at Henry's Woods: https://wildadirondacks.org/henrys-woods-trail.html

Uvularia sessilifolia - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Uvularia sessilifolia, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenjones6

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 11:52 AM EDT

Περιγραφή

On the Loop Trail at Henry's Woods: https://wildadirondacks.org/henrys-woods-trail.html

Uvularia sessilifolia - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Uvularia sessilifolia, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenjones6

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 11:53 AM EDT

Περιγραφή

On the Loop Trail at Henry's Woods: https://wildadirondacks.org/henrys-woods-trail.html

Uvularia sessilifolia - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Uvularia sessilifolia, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenjones6

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 11:47 AM EDT

Περιγραφή

On the Loop Trail at Henry's Woods: https://wildadirondacks.org/henrys-woods-trail.html

Claytonia caroliniana - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Claytonia caroliniana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenjones6

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 11:56 AM EDT

Περιγραφή

On the Loop Trail at Henry's Woods: https://wildadirondacks.org/henrys-woods-trail.html

Trillium undulatum - Photo (c) sandy richard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Trillium undulatum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squamatologist

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2009 04:12 PM CDT

Περιγραφή

Painted Trillium (Trillium undulatum), Swain County, North Carolina

Trillium undulatum - Photo (c) sandy richard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Trillium undulatum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arbiess

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 01:19 PM EDT

Περιγραφή

Pink Lady's-slipper (Cypripedium acaule)

Cypripedium acaule - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Cypripedium acaule, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arbiess

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 02:09 PM EDT

Περιγραφή

Indian Cucumber-root (Medeola virginiana)

Medeola virginiana - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Medeola virginiana, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arbiess

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 01:31 PM EDT

Περιγραφή

Indian Cucumber-root (Medeola virginiana)

Medeola virginiana - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Medeola virginiana, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squamatologist

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2009 12:55 PM CDT

Περιγραφή

Blue-bead Lily (Clintonia borealis), Swain County, North Carolina

Clintonia borealis - Photo (c) manual crank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Clintonia borealis, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arbiess

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018 01:30 PM EDT

Περιγραφή

Indian Cucumber-root (Medeola virginiana)

Medeola virginiana - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Medeola virginiana, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hearthawk

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2017 11:13 AM EDT
Trillium erectum - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Trillium erectum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasmynp

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2017 02:19 PM EDT
Trillium erectum - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Trillium erectum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbrehm0113

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2017 10:44 AM EDT
Trillium erectum - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Trillium erectum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cladonia_chris

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2017 06:11 PM EDT

Τόπος

ash cave (Google, OSM)
Trillium erectum - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Trillium erectum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jane132

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 01:54 PM EDT
Trillium erectum - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Trillium erectum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maraiah

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 03:10 PM EDT
Trillium erectum - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Trillium erectum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericdiefenderfer

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 12:14 PM EDT
Trillium grandiflorum - Photo (c) sandy richard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Trillium grandiflorum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickincincy2015

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 01:55 PM EDT
Trillium erectum - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Trillium erectum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sassyfras

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 01:18 PM EDT
Trillium erectum - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Trillium erectum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob111

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:36 PM EDT
Trillium erectum - Photo (c) Distant Hill Gardens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Trillium erectum, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

staciefayce

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 11:47 AM EDT
Trillium flexipes - Photo (c) Joseph Kurtz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trscavo: Trillium flexipes, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 62379