Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uncapd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Ερίκιο Το Σκαντζοχοίρινο - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Ερίκιο Το Σκαντζοχοίρινο (Hericium erinaceus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uncapd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Flammulina velutipes - Photo (c) Joseph O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Flammulina velutipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uncapd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Trichaptum biforme - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Trichaptum biforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uncapd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Phyllotopsis nidulans - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Phyllotopsis nidulans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara148

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 05:03 PM EDT
Leratiomyces squamosus - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Leratiomyces squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara148

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 05:09 PM EDT
Mycena leaiana - Photo (c) Josh Kielsmeier-Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Mycena leaiana, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_bucklin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Clavaria fragilis - Photo (c) manual crank, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Clavaria fragilis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_bucklin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Hydnum - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Γένος Hydnum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_bucklin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Guepiniopsis buccina - Photo (c) judith holm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Guepiniopsis buccina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_bucklin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Craterellus fallax - Photo (c) Dwayne Estes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Craterellus fallax, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbybo123

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 11:42 AM HST

Περιγραφή

Cool little funnels in the background.

Clavulina coralloides - Photo (c) Stu Phillips, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Clavulina coralloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lionsmane91

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 11:29 AM EDT

Περιγραφή

On a suspected dead hemlock

Hypholoma - Photo (c) Sydney Fisher Larson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Γένος Hypholoma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lionsmane91

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 11:41 AM EDT
Tyromyces chioneus - Photo (c) anthony brooks, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Tyromyces chioneus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lionsmane91

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 11:50 AM EDT
Hericium americanum - Photo (c) Dave Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Hericium americanum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoriarkh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Climacodon septentrionalis - Photo (c) antefixus U.E., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Climacodon septentrionalis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arf2-d2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 02:38 PM EDT
Ganoderma applanatum - Photo (c) kathawk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Ganoderma applanatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawn339

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 04:07 PM EDT

Περιγραφή

On a birch

Tyromyces chioneus - Photo (c) anthony brooks, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Tyromyces chioneus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara148

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 05:08 PM EDT
Leratiomyces squamosus thraustus - Photo (c) Damon Tighe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Leratiomyces squamosus var. thraustus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara148

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 12:42 PM UTC
Armillaria - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Γένος Armillaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungiwoman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 10:29 AM UTC
Marasmius capillaris - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Marasmius capillaris, Ένα μέλος του Μαράσμιος (Γένος Marasmius)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawn339

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 04:36 PM EDT

Περιγραφή

No visible spore print.

Panellus stipticus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Panellus stipticus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawn339

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 05:26 PM EDT
Lycogala epidendrum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Lycogala epidendrum, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawn339

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 06:14 PM EDT

Περιγραφή

Smelled like somebody been smoking cigarettes on it. Spore print white.

Trametes betulina - Photo (c) kapjm, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Trametes betulina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawn339

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 06:01 PM EDT
Radulomyces copelandii - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Radulomyces copelandii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawn339

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 04:07 PM EDT
Galerina marginata - Photo (c) Fluff Berger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Galerina marginata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawn339

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 05:26 PM EDT

Περιγραφή

Beautiful dark brown

Galerina marginata - Photo (c) Fluff Berger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Galerina marginata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawn339

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 05:48 PM EDT

Περιγραφή

Very bright green undertones to this yellowish mushroom. Spore print gray or purple

Hypholoma fasciculare - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Hypholoma fasciculare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawn339

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 05:59 PM EDT
Picipes badius - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Picipes badius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawn339

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 06:30 PM EDT
Arrhenia epichysium - Photo (c) Rocky Houghtby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Arrhenia epichysium, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawn339

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 06:04 PM EDT
Merulius tremellosus - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη troutfly: Merulius tremellosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 629