Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrikkemyreneskeide

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2019 12:23 PM SAST
Hedlundia hybrida - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Hedlundia hybrida, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 06:44 AM PDT

Περιγραφή

Shell about 3.5 mm long; found crawling on algae in a low intertidal pool at McKenney Point, Cape Elizabeth.

See:
Ohnheiser & Malaquias (2014. The family Diaphanidae (Gastropoda: Heterobranchia: Cephalaspidea)
in Europe, with a redescription of the enigmatic species Colobocephalus
costellatus M. Sars, 1870. Zootaxa 3774 (6): 501–522.) Available from: https://www.researchgate.net/publication/260684868

https://opistobranquis.info/en/guia/cephalaspidea/cylichnoidea/diaphana-minuta/

Diaphana minuta - Photo (c) Jeff Goddard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Diaphana minuta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritu2008

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)
Aratinga solstitialis - Photo (c) Joao Quental, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Aratinga solstitialis, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noisylittlescientists

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 08:00 AM PDT
Haloa japonica - Photo (c) Zack, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haloa japonica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoaster

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 08:21 PM PDT
Haminoea vesicula - Photo (c) bellaormseth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminoea vesicula, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoaster

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 08:59 PM PDT
Haminoea vesicula - Photo (c) bellaormseth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminoea vesicula, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annagatzke

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 02:02 PM MST

Περιγραφή

Grazing on eelgrass in a tidepool

Haminoea vesicula - Photo (c) bellaormseth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminoea vesicula, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica_roame

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 02:16 PM PDT
Haminoea virescens - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminoea virescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amritha2

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2019 11:25 AM UTC

Τόπος

Karnataka, India (Google, OSM)
Colpodaspis - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Γένος Colpodaspis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arya0127

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 10:54 AM PDT
Haminoea virescens - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminoea virescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiscop

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 10:38 AM CEST

Ετικέτες

Philine quadripartita - Photo (c) gbiscop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Philine quadripartita, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 04:02 PM JST
Aliculastrum cylindricum - Photo (c) erwinkoehler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Aliculastrum cylindricum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deneb16

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 04:32 PM CDT
Haminoea virescens - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminoea virescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wouterkoch

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 11:32 AM UTC
Mytilus edulis - Photo (c) Emőke Dénes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Mytilus edulis, Ένα μέλος του Μύδια (Γένος Mytilus)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wouterkoch

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 11:26 AM UTC
Mya arenaria - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Mya arenaria, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wouterkoch

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 11:21 AM UTC
Cerastoderma edule - Photo (c) Erik Veldhuis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Cerastoderma edule, Ένα μέλος του Κυδώνια (Οικογένεια Cardiidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradyh

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 11:05 AM HST
Agapornis roseicollis - Photo (c) Owen Ridgen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Agapornis roseicollis, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phelsumas4life

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 10:38 AM PDT

Περιγραφή

Not sure if this is H. vesicula or H. virescens

Haminoea virescens - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminoea virescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 01:51 PM PDT
Haminoea vesicula - Photo (c) bellaormseth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminoea vesicula, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 01:34 PM PDT
Haminoea vesicula - Photo (c) bellaormseth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminoea vesicula, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsonian_marinegeo

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018
Haminella solitaria - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminella solitaria, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrecorbrion

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 02:43 PM CET
Haminoea navicula - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminoea navicula, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajamalabad

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 08:09 PM IST

Ετικέτες

Bakawan rotundata - Photo (c) omkarb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Bakawan rotundata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flamango

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 03:15 PM JST
Haloa japonica - Photo (c) Zack, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haloa japonica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilmcdaniel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2016 03:55 PM PST

Περιγραφή

Body like a shelled slug, to 33 mm long. Foot elongate with bilateral, rounded extensions which it can use to swim in a flapping motion. This snail is primarily a benthic species that lives in soft sediments and is not considered a truly pelagic animal (see Wrobel & Mills, 1998). Found swimming mostly in the winter months.

Gastropteron pacificum - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Gastropteron pacificum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janneasch

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 11:22 AM SAST
Τουσιλάγο Η Φαρφάρα (Βήχιον) - Photo (c) Serhii Koniakin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Τουσιλάγο Η Φαρφάρα (Βήχιον) (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janneasch

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 11:19 AM SAST
Τουσιλάγο Η Φαρφάρα (Βήχιον) - Photo (c) Serhii Koniakin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Τουσιλάγο Η Φαρφάρα (Βήχιον) (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bexlloyd

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 10:58 PM AEDT
Cephalaspidea - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Τάξη Cephalaspidea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsonian_marinegeo

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2017
Liloa mongii - Photo (c) Esa R. Mikkonen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Liloa mongii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsonian_marinegeo

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2017
Haloa crocata - Photo (c) April McCormack, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haloa crocata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2300