Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katewolny

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 06:46 ΜΜ AWST
Biuve fulvipunctata - Photo (c) Abhishek Jamalabad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Abhishek Jamalabad
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Biuve fulvipunctata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keastgyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 02:14 ΜΜ AWST
Tubulophilinopsis - Photo (c) Helen Crawford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Helen Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Γένος Tubulophilinopsis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keastgyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 02:16 ΜΜ AWST
Mariaglaja tsurugensis - Photo (c) ianhutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ianhutton
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Mariaglaja tsurugensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakaiinstitute

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020

Τόπος

Quadra Island (Google, OSM)

Περιγραφή

This observation is part of a long-term project examining plankton biodiversity in the nearshore waters around the Hakai Institute's Quadra Island ecological observatory. A COI DNA sequence from the organism has been deposited in the Barcode of Life Data System (BOLD). Photo license and credit belong to the Hakai Institute.

Haminoea vesicula - Photo (c) Chandler Olson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chandler Olson
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminoea vesicula, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 09:42 ΠΜ CEST
Haloa japonica - Photo (c) Glenn Biscop, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Glenn Biscop
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haloa japonica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanduifhuis

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 02:48 ΜΜ PDT
Haminoea vesicula - Photo (c) Chandler Olson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chandler Olson
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminoea vesicula, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2009

Περιγραφή

darker variety of Odontoglaja sp. 3 in NSSI2?

Odontoglaja - Photo (c) Jenny Stromvoll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Stromvoll
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Γένος Odontoglaja, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2009

Περιγραφή

darker variety of Odontoglaja sp. 3 in NSSI2?

Odontoglaja - Photo (c) Jenny Stromvoll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Stromvoll
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Γένος Odontoglaja, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2009

Περιγραφή

darker variety of Odontoglaja sp. 3 in NSSI2?

Odontoglaja - Photo (c) Jenny Stromvoll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Stromvoll
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Γένος Odontoglaja, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katewolny

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 08:33 ΜΜ AWST
Siphopteron - Photo (c) Erwin Koehler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erwin Koehler
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Γένος Siphopteron, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katewolny

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 07:43 ΜΜ AWST
Liloa porcellana - Photo (c) jim-anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Liloa porcellana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keastgyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 06:42 ΜΜ AWST
Mariaglaja tsurugensis - Photo (c) ianhutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ianhutton
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Mariaglaja tsurugensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waterclover

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 12:18 ΜΜ PDT

Τόπος

False Point (Google, OSM)
Haminoea virescens - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminoea virescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waterclover

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 12:39 ΜΜ PDT

Τόπος

False Point (Google, OSM)
Haminoea virescens - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminoea virescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizzydem

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 12:28 ΠΜ AEDT
Sagaminopteron psychedelicum - Photo (c) Roy Kittrell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roy Kittrell
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Sagaminopteron psychedelicum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waterclover

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 12:47 ΜΜ PDT

Τόπος

False Point (Google, OSM)
Haminoea virescens - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminoea virescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keastgyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:11 ΜΜ AWST
Chelidonura amoena - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by terence zahner
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Chelidonura amoena, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keastgyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 10:13 ΠΜ AWST
Tubulophilinopsis gardineri - Photo (c) Francesco Ricciardi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Francesco Ricciardi
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Tubulophilinopsis gardineri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diveintotravel

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 02:18 ΜΜ PST

Τόπος

Dauis, PH-BO, PH (Google, OSM)
Chelidonura varians - Photo (c) Ewout Knoester, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ewout Knoester
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Chelidonura varians, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keastgyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 08:16 ΜΜ AWST
Atys semistriatus - Photo (c) Phil Liff-Grieff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Phil Liff-Grieff
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Atys semistriatus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scienceco_os

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 05:14 ΜΜ CEST

Τόπος

Alesund, Norway (Google, OSM)
Ctenophora - Photo (c) Marine Explorer (Dr John Turnbull), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Συνομοταξία Ctenophora, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστρίτης (Vipera berus)

Παρατηρητής

hanjohan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 10:52 ΜΜ CET
Αστρίτης - Photo (c) Malgoire Pavel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Malgoire Pavel
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Αστρίτης (Vipera berus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahamt

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Bullina lineata - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Bullina lineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgirard

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:19 ΜΜ CET
Haminoea navicula - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Rufray
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminoea navicula, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγαπόρνιθα Του Fischer (Agapornis fischeri)

Παρατηρητής

james-patrick

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Αγαπόρνιθα Του Fischer - Photo (c) Françoise Walthéry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Αγαπόρνιθα Του Fischer (Agapornis fischeri)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenschen

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 11:47 ΠΜ CEST
Drosera anglica - Photo (c) Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Drosera anglica, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frederic-andre

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 02:51 ΜΜ CET
Haminoea exigua - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Rufray
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminoea exigua, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 07:43 ΜΜ CET
Haminoea exigua - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Rufray
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminoea exigua, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathias_prat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 04:46 ΜΜ CET
Haminoea exigua - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Rufray
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Haminoea exigua, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissag02

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 01:38 ΜΜ EST
Agapornis personatus - Photo (c) WildNothos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WildNothos
Η ταυτότητα του χρήστη trondoskars: Agapornis personatus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 4364