Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaunnemarelize

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 12:13 PM SAST

Ετικέτες

Ommatiini - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Φυλή Ommatiini, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavoherrera

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 09:29 AM -03
Atomosiini - Photo (c) Chris Cohen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Φυλή Atomosiini, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seventeennature

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 04:33 PM UTC
Neoitamus - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Γένος Neoitamus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toekneer

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 04:57 PM EDT

Τόπος

Quebec, Canada (Google, OSM)
Holcocephala calva - Photo (c) Tom Macy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Holcocephala calva, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toekneer

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 04:55 PM EDT

Τόπος

Quebec, Canada (Google, OSM)
Holcocephala calva - Photo (c) Tom Macy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Holcocephala calva, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoeseolivera

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 01:10 PM -03
Efferia - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Γένος Efferia, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fero

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 03:33 PM CEST
Neoitamus - Photo (c) Jason Michael Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Γένος Neoitamus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 04:37 PM HST

Περιγραφή

Found almost dead on the ground between leaves.

Asilinae - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Υποοικογένεια Asilinae, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericgiles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 01:34 PM HST
Efferia aestuans - Photo (c) Dann Thombs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Efferia aestuans, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacanteros

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 02:07 PM CEST

Τόπος

Lérida, España (Google, OSM)
Asilinae - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Υποοικογένεια Asilinae, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 11:18 AM UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)
Lasiopogon - Photo (c) iana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Γένος Lasiopogon, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardomillaresgmez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 09:26 AM -03

Τόπος

Río Quenuir (Google, OSM)
Asilinae - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Υποοικογένεια Asilinae, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kneubaue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 10:51 AM MST

Περιγραφή

Hanging onto a dried passion vine tendril. About 6-7 mm. Elongated dark halteres, orange-colored thorax with 3 dark lines. 73 degrees F outside temperature. Several of these Leptogastrinae have been hunting during the day in and around wildflowers in a pesticide and herbicide free garden.

Leptopteromyia americana - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Leptopteromyia americana, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phil_crimson

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 10:05 AM EDT
Leptogastrini - Photo (c) oldbilluk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Φυλή Leptogastrini, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chanmmm

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 01:03 PM CDT
Laphria macquarti - Photo (c) Eric Isley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Laphria macquarti, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramymaalouf

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 08:37 AM EEST

Τόπος

Zgharta, Líbano (Google, OSM)
Asilinae - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Υποοικογένεια Asilinae, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raneedunc

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 10:56 AM EDT
Cyrtopogon bimaculus - Photo (c) Thomas Barbin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Cyrtopogon bimaculus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χοιράδες (Γένος Choerades)

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 05:15 PM UTC

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)
Χοιράδες - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Χοιράδες (Γένος Choerades)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frodejacobsen

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:48 PM EDT
Laphria index - Photo (c) amoorehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by amoorehouse
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Σύνθετο Laphria index, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 02:50 PM PDT

Περιγραφή

on ground-level rock formation

Efferia - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Γένος Efferia, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)

Παρατηρητής

djo0003

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 11:06 AM CDT
Promachus hinei - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Promachus hinei, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

dacande

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 10:23 AM MDT

Περιγραφή

Brown reddish inch long in length which has long legs with fleshy pads at the end of the foot. Has two fore wings and stubby pair of small club shaped organs on the body instead of hind wings. It always has a long thinner towards the end abdomen and has very big round eyes with a concave between them.

Ακριδίδες - Photo (c) Ansel Oommen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)

Παρατηρητής

joao_ortolan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 08:47 AM UTC
Atomosiini - Photo (c) Chris Cohen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Φυλή Atomosiini, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davgarrigues

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 04:23 PM UTC
Tabanidae - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Οικογένεια Tabanidae, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madelinepye

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021
Asilinae - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Υποοικογένεια Asilinae, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvitor_os

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 06:14 PM -03
Asilinae - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Υποοικογένεια Asilinae, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mithz

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 09:13 AM UTC
Efferia tuberculata - Photo (c) mckcolin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Efferia tuberculata, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leahmv

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Efferia aestuans - Photo (c) Dann Thombs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Efferia aestuans, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seahound

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 09:08 AM EDT
Neoitamus flavofemoratus - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Neoitamus flavofemoratus, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lylehamilton

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021
Laphria flavicollis - Photo (c) pbedell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by pbedell
Η ταυτότητα του χρήστη tristanmcknight: Laphria flavicollis, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 25242