Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

peter26364

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 11:26 ΠΜ EDT
Limoniidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Οικογένεια Limoniidae, Ένα μέλος του Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

jhbinaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 10:02 ΜΜ EDT
Myodocha serripes - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Myodocha serripes, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

norandjouou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 07:16 ΜΜ EDT
Τιπουλοειδή - Photo (c) Соколков Юрий Павлович, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Соколков Юрий Павлович
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Τιπουλοειδή (Υπεροικογένεια Tipuloidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

loreyes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:01 ΜΜ EDT
Υμενόπτερα - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

ashley28067

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 09:42 ΠΜ CDT
Μυρμηγκίδες - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adhithya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 11:08 ΠΜ IST
Neriidae - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Οικογένεια Neriidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

asch51

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 03:18 ΜΜ EDT
Ιχνευμονοειδή - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

souhjiro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2012 11:35 ΠΜ -05
Tephritoidea - Photo (c) Seth Musker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Seth Musker
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Υπεροικογένεια Tephritoidea, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pe_aga_ka

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 12:59 ΜΜ -03

Τόπος

Jundiaí (Google, OSM)
Anastrepha - Photo (c) Vinícius Rodrigues de Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vinícius Rodrigues de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Γένος Anastrepha, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anahicornejo21

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 11:32 ΠΜ -05

Περιγραφή

Mosco de un cm de largo. Estaba posado sobre una hoja quieto. Tenía colores muy llamativos como amarillo verde y rojo en su tórax.

Sciapodinae - Photo (c) Rui Andrade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rui Andrade
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Υποοικογένεια Sciapodinae, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notrod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 02:37 ΜΜ CST
Καλλιφόρα - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Καλλιφόρα (Γένος Calliphora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 09:44 ΜΜ WAT

Τόπος

Lekoko, Gabon (Google, OSM)
Cecidomyiidae - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Οικογένεια Cecidomyiidae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian_agudelo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 10:35 ΠΜ -05
Οιστροειδή - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

violetbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 10:28 ΜΜ CST
Σαρκοφαγίδες - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javiernavarretet

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 11:13 ΠΜ -03
Muscoidea - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Υπεροικογένεια Muscoidea, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aranda87

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 12:09 ΜΜ -03
Μύγες Στρατιώτες - Photo (c) Javier Chiavone, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Chiavone
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Μύγες Στρατιώτες (Οικογένεια Stratiomyidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sinaloasilvestre

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 04:49 ΜΜ MST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυκλόρραφα (Ανθυποτάξη Cyclorrhapha)

Παρατηρητής

erickmm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 11:38 ΠΜ CST
Οιστροειδή - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυκλόρραφα (Ανθυποτάξη Cyclorrhapha)

Παρατηρητής

patriciasalazars

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 02:25 ΜΜ -05
Οιστροειδή - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)

Παρατηρητής

ingrid535

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 07:47 ΠΜ EST
Ασιλίδες - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagotg7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 12:08 ΜΜ WET
Platypalpus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Γένος Platypalpus, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eheisey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 07:54 ΠΜ -05

Τόπος

Madre de Dios, PE (Google, OSM)
Ornidia obesa - Photo (c) Richard Stovall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Richard Stovall
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Ornidia obesa, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianhof

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 03:24 ΜΜ EST
Syrphini - Photo (c) Danny O'Shea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Danny O'Shea
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Φυλή Syrphini, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsqrd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Gambia (Google, OSM)
Κουνούπια - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsqrd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Gambia (Google, OSM)
Cecidomyiidae - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Οικογένεια Cecidomyiidae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsqrd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Gambia (Google, OSM)
Pyrgotidae - Photo (c) Mike V.A. Burrell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike V.A. Burrell
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Οικογένεια Pyrgotidae, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shiguangshi

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 08:13 ΠΜ CST
Cecidomyiidae - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Οικογένεια Cecidomyiidae, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

buggym

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 10:40 ΠΜ BST
Ιχνευμονίδες - Photo (c) 
Pekka Malinen, Luomus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imamthidayat

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 10:32 ΜΜ WIT
Cleitamia astrolabei - Photo (c) Kristof Zyskowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kristof Zyskowski
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Cleitamia astrolabei, Ένα μέλος του Πλατυστοματίνες (Υποοικογένεια Platystomatinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

patriciasalazars

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 10:22 ΠΜ -05
Tachinidae - Photo (c) Gordon Karre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Karre
Η ταυτότητα του χρήστη treegrow: Οικογένεια Tachinidae, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 95969