Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milasen

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 07:51 PM +03
Ribes rubrum - Photo (c) Rafael Muxiven, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trassul: Ribes rubrum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milasen

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 04:13 PM +03
Cantharellus cibarius - Photo (c) Lola Smirnova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trassul: Cantharellus cibarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milasen

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 03:23 PM +03
Ranunculus acris - Photo (c) Cody Hough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trassul: Ranunculus acris, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

milasen

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 02:32 PM +03
Γάλιο - Photo (c) Kuan-Chieh (Chuck) Hung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trassul: Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milasen

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 11:54 PM +03
Polytrichum commune - Photo (c) Richard Carter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη trassul: Polytrichum commune, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσουκνίδα (Urtica dioica)

Παρατηρητής

milasen

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 05:45 PM +03
Τσουκνίδα - Photo (c) Marina Gorbunova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trassul: Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Αλφάλφα (Medicago sativa)

Παρατηρητής

milasen

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020
Τριφύλλι Αλφάλφα - Photo (c) Elio Giacone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trassul: Τριφύλλι Αλφάλφα (Medicago sativa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 02:14 PM BST
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη trassul: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

vibesj

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 12:03 PM SAST
Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη trassul: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δορυφόρος Της Πατάτας (Leptinotarsa decemlineata)

Παρατηρητής

dorinepost

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 05:02 PM CEST
Δορυφόρος Της Πατάτας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη trassul: Δορυφόρος Της Πατάτας (Leptinotarsa decemlineata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10