Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2018 10:01 AM CET

Περιγραφή

Pinson des arbres

Fringilla coelebs africana - Photo (c) Gonzalo Mucientes Sandoval, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Fringilla coelebs ssp. africana, Ένα μέλος του Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερημοπετρίτης (Falco peregrinus ssp. pelegrinoides)

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2010

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Περιγραφή

faucon de barbarie

Ερημοπετρίτης - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Ερημοπετρίτης (Falco peregrinus ssp. pelegrinoides)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροπεριστερόκοτα (Pterocles orientalis)

Παρατηρητής

raoufguechi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2016 09:17 AM CEST
Μαυροπεριστερόκοτα - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Μαυροπεριστερόκοτα (Pterocles orientalis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)

Παρατηρητής

raoufguechi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2014 09:16 AM CET
Αμμοσφυριχτής - Photo (c) Jose Ivan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raoufguechi

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2017 04:48 PM CEST
Eremophila bilopha - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Eremophila bilopha, Ένα μέλος του Κορυδαλλός (Οικογένεια Alaudidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

raoufguechi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2016 04:22 PM CEST

Τόπος

Timgad, Algérie (Google, OSM)
Λασποσκαλίδρα - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)

Παρατηρητής

raoufguechi

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2016 04:00 PM CEST
Κοινό Αηδόνι - Photo (c) ward123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raoufguechi

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2016 04:00 PM CEST
Periparus ater ledouci - Photo (c) Karim Haddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Periparus ater ssp. ledouci, Ένα μέλος του Ελατοπαπαδίτσα (Periparus ater)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Παρατηρητής

raoufguechi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2016 04:14 PM CEST

Τόπος

Timgad, Algérie (Google, OSM)
Χαλικοκυλιστής - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

raoufguechi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2014 08:14 AM CET
Λευκοσουσουράδα - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raoufguechi

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2017 01:01 PM CEST
Malpolon monspessulanus - Photo (c) Bald Ibis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Malpolon monspessulanus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raoufguechi

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2017 11:02 AM CEST
Uromastyx - Photo (c) Morgan Schmorgan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Γένος Uromastyx, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus)

Παρατηρητής

raoufguechi

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2017 08:47 AM CEST
Λιβαδόκιρκος - Photo (c) Вячеслав Юсупов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπροπάρης (Neophron percnopterus)

Παρατηρητής

raoufguechi

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

M'Sila, DZ (Google, OSM)
Ασπροπάρης - Photo (c) Ignacio Ferre Pérez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Ασπροπάρης (Neophron percnopterus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

raoufguechi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017

Τόπος

El Kala, Algérie (Google, OSM)
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

adelbechkit

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2018 03:44 PM CEST

Τόπος

Timgad, Algérie (Google, OSM)
Καλαμοκανάς - Photo (c) Paolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυροκότσυφας (Monticola saxatilis)

Παρατηρητής

adelbechkit

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2017 06:58 PM CEST
Πυροκότσυφας - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Πυροκότσυφας (Monticola saxatilis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)

Παρατηρητής

adelbechkit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2018 05:34 PM CET

Τόπος

Lazrou, Algérie (Google, OSM)
Ευρωπαϊκή Καλημάνα - Photo (c) 조흥상, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Ευρωπαϊκή Καλημάνα (Vanellus vanellus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adelbechkit

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2017 01:43 PM CEST
Oenanthe moesta - Photo (c) Markus  Lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Oenanthe moesta, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Γόντι (Ctenodactylus gundi)

Παρατηρητής

adelbechkit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2018 06:00 PM CET

Τόπος

Tilatou, Algérie (Google, OSM)
Κοινό Γόντι - Photo (c) Oona Räisänen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη toufiklemoufek: Κοινό Γόντι (Ctenodactylus gundi)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 20