Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heichuan_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 07:33 ΜΜ CST
Ephemerellidae - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Οικογένεια Ephemerellidae, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 09:24 ΠΜ PDT
Heptagenia elegantula - Photo (c) shea48, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Heptagenia elegantula, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 09:19 ΠΜ EDT
Leucrocuta aphrodite - Photo (c) Mark Richman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Richman
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Leucrocuta aphrodite, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugs_not_drugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 03:28 ΜΜ MDT
Rhithrogena - Photo (c) frederico_salles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Γένος Rhithrogena, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andy492

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 03:13 ΜΜ EDT
Stenonema femoratum - Photo (c) smithjg1954, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smithjg1954
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Stenonema femoratum, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shane533

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 08:11 ΠΜ EDT
Stenonema femoratum - Photo (c) smithjg1954, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smithjg1954
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Stenonema femoratum, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddyvc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 12:55 ΜΜ EDT
Heptageniidae - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Οικογένεια Heptageniidae, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdogg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 12:56 ΜΜ EDT
Stenonema femoratum - Photo (c) smithjg1954, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smithjg1954
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Stenonema femoratum, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinerjakubowski

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 07:51 ΠΜ EDT
Stenonema femoratum - Photo (c) smithjg1954, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smithjg1954
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Stenonema femoratum, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinerjakubowski

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 07:54 ΠΜ EDT
Stenonema femoratum - Photo (c) smithjg1954, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smithjg1954
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Stenonema femoratum, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmiller23

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 11:00 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Family ID: Head & body dorsolaterally flattened, margins of head visible beside the eyes.
Genus ID: Edges of maxillary palps stick out at the sides of the head (Figure 1), fibrilliform portion of abdominal gills 2-6 absent.
I'll probably try to practice mouthpart dissection on this guy at some point

Cinygmula - Photo (c) Sam McNally, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam McNally
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Γένος Cinygmula, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobbowman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 12:57 ΜΜ EDT
Heptageniidae - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Οικογένεια Heptageniidae, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebugwhisperer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 02:23 ΠΜ EDT
Maccaffertium mediopunctatum arwini - Photo (c) Healthy Yards, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Healthy Yards
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Maccaffertium mediopunctatum ssp. arwini, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)
Maccaffertium mexicanum integrum - Photo (c) Zihao Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Zihao Wang
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Maccaffertium mexicanum ssp. integrum, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Heptagenia whitingi - Photo (c) Jason J. Dombroskie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason J. Dombroskie
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Heptagenia whitingi, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonbell1950

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 11:17 ΠΜ EDT
Maccaffertium modestum - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Maccaffertium modestum, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnbnole1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 07:21 ΠΜ EDT
Stenacron interpunctatum - Photo (c) Robert Webster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Robert Webster
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Stenacron interpunctatum, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken_ohio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 12:51 ΜΜ EDT
Stenonema femoratum - Photo (c) smithjg1954, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smithjg1954
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Stenonema femoratum, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianheather

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 11:19 ΠΜ EDT
Maccaffertium terminatum - Photo (c) Joe Girgente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Girgente
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Maccaffertium terminatum, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)
Maccaffertium - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Γένος Maccaffertium, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saxifrages

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 11:44 ΠΜ MST

Περιγραφή

aquatic under rock in mountain stream

Rhithrogena impersonata - Photo (c) rtoshihiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Rhithrogena impersonata, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iridosornis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 01:44 ΜΜ EDT
Stenonema femoratum - Photo (c) smithjg1954, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smithjg1954
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Stenonema femoratum, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 09:17 ΠΜ EDT
Leucrocuta aphrodite - Photo (c) Mark Richman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Richman
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Leucrocuta aphrodite, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moriah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 11:13 ΠΜ CDT
Stenonema femoratum - Photo (c) smithjg1954, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smithjg1954
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Stenonema femoratum, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gijsroaming

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 08:42 ΠΜ EDT
Stenacron interpunctatum - Photo (c) Robert Webster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Robert Webster
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Stenacron interpunctatum, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbuelow45

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 06:51 ΠΜ EDT

Τόπος

Hardwick, MA, USA (Google, OSM)
Maccaffertium - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Γένος Maccaffertium, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gutenfrog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)
Maccaffertium terminatum - Photo (c) Joe Girgente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Girgente
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Maccaffertium terminatum, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sevencents7

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 04:43 ΜΜ EDT
Stenonema femoratum - Photo (c) smithjg1954, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smithjg1954
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Stenonema femoratum, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paigeterpstra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 12:23 ΜΜ CDT
Stenacron interpunctatum interpunctatum - Photo (c) Alain Hogue, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Hogue
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Stenacron interpunctatum ssp. interpunctatum, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_jazzy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 12:11 ΜΜ CDT
Stenonema femoratum - Photo (c) smithjg1954, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smithjg1954
Η ταυτότητα του χρήστη tortes: Stenonema femoratum, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7613