Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelkomkov

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2015 03:45 ΜΜ +06
Pyrgilauda davidiana - Photo (c) egorbirder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Pyrgilauda davidiana, Ένα μέλος του Πασσερίδες (Οικογένεια Passeridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelkomkov

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2015 03:57 ΜΜ +06
Pyrgilauda davidiana - Photo (c) egorbirder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Pyrgilauda davidiana, Ένα μέλος του Πασσερίδες (Οικογένεια Passeridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelkomkov

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2015 03:59 ΜΜ +06
Pyrgilauda davidiana - Photo (c) egorbirder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Pyrgilauda davidiana, Ένα μέλος του Πασσερίδες (Οικογένεια Passeridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασσερίδες (Οικογένεια Passeridae)

Παρατηρητής

pavelkomkov

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2015 04:00 ΜΜ +06
Pyrgilauda davidiana - Photo (c) egorbirder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Pyrgilauda davidiana, Ένα μέλος του Πασσερίδες (Οικογένεια Passeridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuchingtam

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 01:16 ΜΜ HKT

Τόπος

蒙古額吉湖 (Google, OSM)

Ετικέτες

Pyrgilauda davidiana - Photo (c) egorbirder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Pyrgilauda davidiana, Ένα μέλος του Πασσερίδες (Οικογένεια Passeridae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Ερημοσφυριχτής (Anarhynchus leschenaultii)

Παρατηρητής

pavelkomkov

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2014 06:26 ΠΜ +07
Μεγάλος Ερημοσφυριχτής - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Μεγάλος Ερημοσφυριχτής (Anarhynchus leschenaultii)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοτσίχλονο (Emberiza cia)

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 11:02 ΠΜ +07

Τόπος

Bulgan, Mongolia (Google, OSM)
Βουνοτσίχλονο - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Βουνοτσίχλονο (Emberiza cia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουροφυλλοσκόπος (Phylloscopus fuscatus)

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2019 04:14 ΠΜ +08

Τόπος

Khanbogd, Mongolia (Google, OSM)
Σκουροφυλλοσκόπος - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Σκουροφυλλοσκόπος (Phylloscopus fuscatus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 03:43 ΠΜ +08
Muscicapa sibirica - Photo (c) mwbirdco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mwbirdco
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Muscicapa sibirica, Ένα μέλος του Μυγοχάφτης (Γένος Muscicapa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανομυγοχάφτης (Muscicapa dauurica)

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 03:35 ΠΜ +08
Καστανομυγοχάφτης - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Καστανομυγοχάφτης (Muscicapa dauurica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2018 09:23 ΜΜ +08

Τόπος

Binder, Mongolia (Google, OSM)
Emberiza spodocephala - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Emberiza spodocephala, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2018 10:30 ΜΜ +08

Τόπος

Binder, Mongolia (Google, OSM)
Διπλοσάινο - Photo (c) Luigi Andena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luigi Andena
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2018 12:16 ΠΜ +08

Τόπος

Binder, Mongolia (Google, OSM)
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμοπετρόκλης (Oenanthe isabellina)

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 05:04 ΠΜ +08

Τόπος

Binder, Mongolia (Google, OSM)
Αμμοπετρόκλης - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Αμμοπετρόκλης (Oenanthe isabellina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σημυδοτσίχλονο (Emberiza aureola)

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Hentiy, MN (Google, OSM)
Σημυδοτσίχλονο - Photo (c) Pavel Shukov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Shukov
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Σημυδοτσίχλονο (Emberiza aureola)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Hentiy, MN (Google, OSM)
Ευρωπαϊκή Λιμόζα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 09:42 ΜΜ +08
Ευρασιατική Τουρλίδα - Photo (c) alexey_nesmelov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασότρυγγας (Tringa ochropus)

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2019 12:04 ΠΜ +08

Τόπος

Khanbogd, Mongolia (Google, OSM)
Δασότρυγγας - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Δασότρυγγας (Tringa ochropus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 12:49 ΠΜ +08
Leucosticte arctoa - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Leucosticte arctoa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 01:27 ΠΜ +08
Phylloscopus griseolus - Photo (c) Stanislav Cherepushkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stanislav Cherepushkin
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Phylloscopus griseolus, Ένα μέλος του Φυλλοσκόπος (Γένος Phylloscopus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 12:09 ΠΜ +08
Prunella himalayana - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Prunella himalayana, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 01:23 ΠΜ +08
Phoenicurus erythrogastrus - Photo (c) Vyacheslav Luzanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vyacheslav Luzanov
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Phoenicurus erythrogastrus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 12:54 ΠΜ +08
Prunella fulvescens - Photo (c) Денис Жбир, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Денис Жбир
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Prunella fulvescens, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juugee

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 01:00 ΠΜ +08
Linaria flavirostris - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Linaria flavirostris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοτσιροβάκος (Curruca curruca)

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 04:24 ΜΜ CDT
Βουνοτσιροβάκος - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Βουνοτσιροβάκος (Curruca curruca)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfaucher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 05:22 ΜΜ EDT

Τόπος

Argalant, Mongolia (Google, OSM)

Περιγραφή

Lanceolated Warbler (Locustella lanceolata), 102-5270.JPG

Helopsaltes certhiola - Photo (c) Яков Любченко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Яков Любченко
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Helopsaltes certhiola, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonodactylus

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 04:07 ΜΜ CDT
Saxicola - Photo (c) Константин Селивёрстов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Константин Селивёрстов
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Γένος Saxicola, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

roddymccorley

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 11:43 ΜΜ CDT
Τσίφτης - Photo (c) Josh Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josh Martin
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

marvel101

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 01:28 ΜΜ CST

Τόπος

Töv (Google, OSM)
Δεντροτσοπανάκος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zolzaya

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 12:50 ΜΜ AWST

Τόπος

Ulan Bator, MN (Google, OSM)
Coenonympha amaryllis - Photo (c) sunwenhao90, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sunwenhao90
Η ταυτότητα του χρήστη toogoo: Coenonympha amaryllis, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 232