Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nyoni-pete

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2018 02:24 PM AEST

Περιγραφή

6187

Actinia tenebrosa - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Actinia tenebrosa, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaniekk

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 04:02 PM SAST
Coprosma repens - Photo (c) pfstolwijk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pieter Stolwijk
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Coprosma repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

albeer23

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 07:12 PM NZST

Τόπος

Houghton Bay (Google, OSM)
Epiactis - Photo (c) johneichler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Γένος Epiactis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khardel

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 08:37 AM NZST
Coprosma repens - Photo (c) pfstolwijk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pieter Stolwijk
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Coprosma repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

eyrezer

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 01:34 PM NZST
Coprosma repens - Photo (c) pfstolwijk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pieter Stolwijk
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Coprosma repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

danbeck

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2019 05:15 PM +13
Malus domestica - Photo (c) Gerhard Singer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Malus domestica, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mukrath

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2017 05:36 AM NZST
Malus domestica - Photo (c) Gerhard Singer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Malus domestica, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

michelle3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2014 12:34 PM EDT

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Brief description of what you observed

Malus domestica - Photo (c) Gerhard Singer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Malus domestica, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydiall

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021
Ostropomycetidae - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Υφομοταξία Ostropomycetidae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

benjansss

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Coprosma repens - Photo (c) pfstolwijk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pieter Stolwijk
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Coprosma repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ryan_ballantyne

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 02:47 PM NZST
Coprosma repens - Photo (c) pfstolwijk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pieter Stolwijk
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Coprosma repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ζωή Ζωή

Παρατηρητής

vadi3007

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2015

Τόπος

C4C (Google, OSM)

Περιγραφή

Burrito bowl

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ανθρώπου Homo sapiens

Παρατηρητής

vadi3007

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2015

Τόπος

C4C (Google, OSM)

Περιγραφή

Fried Rice

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ανθρώπου Homo sapiens

Παρατηρητής

vadi3007

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2015

Τόπος

C4C (Google, OSM)

Περιγραφή

Fried Rice

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ανθρώπου Homo sapiens

Παρατηρητής

vadi3007

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2015

Τόπος

C4C (Google, OSM)

Περιγραφή

Curry

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ζωή Ζωή

Παρατηρητής

vadi3007

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2015

Τόπος

C4C (Google, OSM)

Περιγραφή

Curry

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ανθρώπου Homo sapiens

Παρατηρητής

vadi3007

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2015

Τόπος

C4C (Google, OSM)

Περιγραφή

Pasta

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Ζωή Ζωή

Παρατηρητής

vadi3007

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2015

Τόπος

C4C (Google, OSM)

Περιγραφή

Blackberry Lemon Pie

Ανθρώπου - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Ανθρώπου (Homo sapiens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnb-nz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2019 01:41 PM NZDT

Περιγραφή

With thanks to Allison Knight for help with ID.

Dibaeis absoluta - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Dibaeis absoluta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julievause_nz

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 04:11 PM NZST

Τόπος

Opua, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Just a few specimens growing along a muddy bank on the edge of a Celery Pine forest.

Ετικέτες

Dibaeis arcuata - Photo (c) Tony Wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Dibaeis arcuata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 04:24 PM NZST
Dibaeis absoluta - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Dibaeis absoluta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 02:53 PM NZST
Baeomyces heteromorphus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Baeomyces heteromorphus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 03:03 PM NZST
Dibaeis arcuata - Photo (c) Tony Wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Dibaeis arcuata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 02:59 PM NZST
Baeomyces heteromorphus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Baeomyces heteromorphus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βομβίνος Bombus terrestris

Παρατηρητής

anistasya

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 10:41 AM NZST
Βομβίνος - Photo (c) Mick Talbot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Βομβίνος (Bombus terrestris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicavereijssen

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 11:15 AM NZST

Τόπος

Kaimarama Bay, NZ (Google, OSM)
Diadumene lineata - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Diadumene lineata, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentineb

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 04:32 PM NZST
Dibaeis arcuata - Photo (c) Tony Wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Dibaeis arcuata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fun-gal-nz

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 02:11 PM NZST

Περιγραφή

In a rock pool

Phlyctenactis tuberculosa - Photo (c) absoluteandy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by absoluteandy
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Phlyctenactis tuberculosa, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

masmara

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 11:12 AM NZST
Coprosma repens - Photo (c) pfstolwijk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pieter Stolwijk
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Coprosma repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

fun-gal-nz

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 02:29 PM NZST

Περιγραφή

In a rock pool.

Oulactis muscosa - Photo (c) Tony Wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tony_wills: Oulactis muscosa, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 46303