Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 12:58 PM MST
Battarrea phalloides - Photo (c) Adam J. Searcy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam J. Searcy
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Battarrea phalloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 03:17 PM MST
Chlosyne lacinia - Photo (c) upupamartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by upupamartin
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Chlosyne lacinia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 01:52 PM MST
Anthanassa texana - Photo (c) Matthew High, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Anthanassa texana, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 08:36 AM MST
Ακριδίδες - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 08:04 AM MST
Cephalanthus - Photo (c) hughnorth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Γένος Cephalanthus, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 09:42 AM MST
Euphorbia heterophylla - Photo (c) Steve Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Jones
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Euphorbia heterophylla, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 10:28 AM MST
Omphalotus subilludens - Photo (c) Jared McRae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jared McRae
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Omphalotus subilludens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 08:21 AM MST
Bidens bipinnata - Photo (c) mayfly1963, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mayfly1963
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Bidens bipinnata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cactus_hugger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 05:48 PM MST

Περιγραφή

Need help identifying this cutie

Neoscona - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Kreuzhage
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Γένος Neoscona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 01:50 PM MST
Strategus - Photo (c) Morgan Hay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Morgan Hay
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Γένος Strategus, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 10:37 AM MST
Σολάνο - Photo (c) Benjamin J. Dion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Benjamin J. Dion
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cactus_hugger

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 02:03 PM MST

Περιγραφή

Growing in airstrip restoration site across road from Titan Missile interpretation site

Tiquilia - Photo (c) Tim Messick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tim Messick
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Γένος Tiquilia, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 09:23 AM MST
Melanerpes uropygialis - Photo (c) Mark Dennis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Dennis
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Melanerpes uropygialis, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 12:10 PM MST
Capsiceae - Photo (c) Eric Knight, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Φυλή Capsiceae, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 09:42 AM MST
Euphorbia cyathophora - Photo (c) Sarah Coles, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sarah Coles
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Euphorbia cyathophora, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 09:27 AM MST
Commelina erecta - Photo (c) Vernon Dye, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vernon Dye
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Commelina erecta, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 01:50 PM MST
Σκαραβαιοειδή - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 06:50 AM MST
Agaricales - Photo (c) 沈冠宇(Kuan-yu Shen), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 沈冠宇(Kuan-yu Shen)
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 10:30 AM MST
Ruellia - Photo (c) Dennis White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dennis White
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Γένος Ruellia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 06:42 AM MST

Περιγραφή

Shaggy mane

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 02:52 PM MST
Ascalapha odorata - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Ascalapha odorata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δατούρα (Γένος Datura)

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 09:20 AM MST
Δατούρα - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Δατούρα (Γένος Datura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 08:32 AM MST
Incilius alvarius - Photo (c) David Bygott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Incilius alvarius, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 07:58 AM MST

Περιγραφή

Fungus growing on dog poop.

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

jenydavis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 10:15 AM MST
Κοινός Κόρακας - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Κοινός Κόρακας (Corvus corax)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 03:12 PM MDT
Agapema anona - Photo (c) Bill Lisowsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Lisowsky
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Agapema anona, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 11:24 AM MDT
Sceloporus clarkii - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Francisco Farriols Sarabia
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Sceloporus clarkii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyjakle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 11:17 AM MDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

qiuhan109

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:00 AM EEST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

hether2783

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 08:23 AM EDT
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη tommygatz: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 52