Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

dashka26

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 11:16 AM MSK
Τσίφτης - Photo (c) Oddfeel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Oddfeel
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana_larina

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 04:27 PM MSK
Λασπότρυγγας - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Λασπότρυγγας (Tringa glareola)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασότρυγγας (Tringa ochropus)

Παρατηρητής

svetlana_larina

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 04:27 PM MSK
Δασότρυγγας - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Δασότρυγγας (Tringa ochropus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)

Παρατηρητής

dvinskaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 05:18 PM MSK
Accipiter - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Γένος Accipiter, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus)

Παρατηρητής

nikolaiab

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 01:00 PM MSK
Λιβαδόκιρκος - Photo (c) Вячеслав Юсупов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Юсупов
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)

Παρατηρητής

nikolaiab

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 09:45 AM MSK
Λασπότρυγγας - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Λασπότρυγγας (Tringa glareola)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)

Παρατηρητής

nikolaiab

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 07:24 AM MSK
Πρασινοσκέλης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beerolha

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 11:11 PM MSK
Chiasmia clathrata - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Chiasmia clathrata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)

Παρατηρητής

mikvik

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 02:52 PM MSK
Λασπότρυγγας - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Λασπότρυγγας (Tringa glareola)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 08:35 AM MSK
Euclidia glyphica - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Euclidia glyphica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 09:07 AM MSK
Λασπότρυγγας - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Λασπότρυγγας (Tringa glareola)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 09:01 AM MSK
Πρασινοσκέλης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

ivanmazaev

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 12:07 PM MSK
Ψαρόνι - Photo (c) Fran W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fran W.
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

ivanmazaev

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 01:40 PM MSK
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 10:00 AM MSK
Cuculus optatus - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Cuculus optatus, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφροφορίδες (Οικογένεια Aphrophoridae)

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 08:21 AM MSK
Αφροφορίδες - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Αφροφορίδες (Οικογένεια Aphrophoridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φοινικοτρύγονο (Streptopelia senegalensis)

Παρατηρητής

alexey_yabs

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 11:44 AM +05
Φοινικοτρύγονο - Photo (c) Barbara Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Barbara Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Φοινικοτρύγονο (Streptopelia senegalensis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 08:11 AM MSK
Κοινή Γερακίνα - Photo (c) rociomar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 07:33 AM MSK
Κοινή Γερακίνα - Photo (c) rociomar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Κοινονύμφη (Coenonympha pamphilus)

Παρατηρητής

nikolaiab

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 11:04 AM MSK
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaiab

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 10:58 AM MSK
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

nikolaiab

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 11:01 AM MSK
Vanessa - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Γένος Vanessa, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

embeez

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 08:52 AM +05

Τόπος

Bukhara, UZ (Google, OSM)
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Mané Salinas Rodríguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mané Salinas Rodríguez
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ορτύκι (Coturnix coturnix)

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 03:25 PM MSK
Καμπίσια Πέρδικα - Photo (c) Chris McCreedy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris McCreedy
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Καμπίσια Πέρδικα (Perdix perdix)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 25, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 05:27 PM MSK
Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanmazaev

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 10:41 AM MSK
Amata nigricornis - Photo (c) macrohunter_ls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by macrohunter_ls
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Amata nigricornis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaiab

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 05:14 PM MSK
Amata nigricornis - Photo (c) macrohunter_ls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by macrohunter_ls
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Amata nigricornis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοτσιροβάκος (Curruca communis)

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 11:48 AM MSK
Θαμνοτσιροβάκος - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Θαμνοτσιροβάκος (Curruca communis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterkennerley

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2006 09:53 AM +05
Platyceps - Photo (c) Matthieu Berroneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Γένος Platyceps, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterkennerley

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2006 09:53 AM +05
Platyceps rhodorachis - Photo (c) Surya Ramachandran, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Surya Ramachandran
Η ταυτότητα του χρήστη tomegatherion: Platyceps rhodorachis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 18, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 31411