Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura622

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 10:25 ΠΜ EDT
Bondarzewia berkeleyi - Photo (c) Jack Steven Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jack Steven Smith
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Bondarzewia berkeleyi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geneyetter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 01:55 ΜΜ EST
Camillea tinctor - Photo (c) ethancrenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ethancrenson
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Camillea tinctor, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 01:36 ΜΜ CST
Ζωή - Photo (c) Tom Barnes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Barnes
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Ζωή (Ζωή)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 01:43 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On hardwood. Several specimens were growing on the same wood. Park.

Radulomyces copelandii - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Radulomyces copelandii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beniiiii

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 10:36 ΠΜ EST

Τόπος

The Bronx, NY, USA (Google, OSM)
Plicaturopsis crispa - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Plicaturopsis crispa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 11:34 ΠΜ EST

Περιγραφή

On Trichaptum biforme

Phaeocalicium polyporaeum - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Phaeocalicium polyporaeum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 12:36 ΜΜ EST

Περιγραφή

Parasitizing Stereum complicatum

Naematelia aurantia - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Naematelia aurantia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenshafer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 03:11 ΜΜ EST

Περιγραφή

On a stick of hardwood lying in leaf litter on the island

Ετικέτες

Trametes hirsuta - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Trametes hirsuta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiadengler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 10:09 ΠΜ EST
Fomitopsis mounceae - Photo (c) Claire O'Neill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Claire O'Neill
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Fomitopsis mounceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elantrybuch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 02:22 ΜΜ EST
Aurantioporthe corni - Photo (c) John Plischke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by John Plischke
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Aurantioporthe corni, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2016
Amicodisca svrcekii - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Amicodisca svrcekii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycowalt

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2016
Amicodisca svrcekii - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Amicodisca svrcekii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 09:36 ΜΜ EDT

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Thick crust growing on a dead blueberry stem. Swampy area; Pine Barrens.

Scytinostroma artocreas - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Scytinostroma artocreas, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 09:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On maple wood. Asexual stage of crust. Spore have 1-2 cilia. The Anamorph grows on top of wood, the Teleomorph grows underneath. In this case, it is absent. Park.

Scytinostroma artocreas - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Scytinostroma artocreas, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 02:57 ΠΜ EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On hardwood. Pine Barrens.

Scytinostroma artocreas - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Scytinostroma artocreas, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 03:59 ΠΜ EST

Περιγραφή

On fallen maple. The asexual state always grows on top of the wood. Its sexual state always grow underneath. Pine Barrens. Swampy area.

Scytinostroma artocreas - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Scytinostroma artocreas, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 01:34 ΜΜ EST

Περιγραφή

Found by another NYMS member

The last few photos show the effects on the wood due to the fungus. Slight reddish streaks can be seen (hence the name "rufescens"). The fruiting bodies look quite green at a distance.

Angelina rufescens - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Angelina rufescens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 12:05 ΜΜ EST
Dentocorticium portoricense - Photo (c) Bill Sheehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Sheehan
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Dentocorticium portoricense, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izafarr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 12:03 ΜΜ EST
Dentocorticium portoricense - Photo (c) Bill Sheehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Sheehan
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Dentocorticium portoricense, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 03:39 ΜΜ EST
Dentocorticium portoricense - Photo (c) Bill Sheehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Sheehan
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Dentocorticium portoricense, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 12:37 ΜΜ EST

Τόπος

Potomac, MD, US (Google, OSM)
Dentocorticium portoricense - Photo (c) Bill Sheehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Sheehan
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Dentocorticium portoricense, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 11:00 ΠΜ EST
Hymenochaete rubiginosa - Photo (c) Almantas Kulbis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Almantas Kulbis
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Hymenochaete rubiginosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

origamilevi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 01:48 ΜΜ EST
Hysteriaceae - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Οικογένεια Hysteriaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zayskibop

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 11:28 ΠΜ EST

Τόπος

Rosaryville (Google, OSM)
Hysteriaceae - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Οικογένεια Hysteriaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zayskibop

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 10:19 ΠΜ EST

Τόπος

Patapsco O.G.106 (Google, OSM)
Hysteriaceae - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Οικογένεια Hysteriaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 09:46 ΜΜ EDT

Τόπος

Hebron, CT, USA (Google, OSM)
Scytinostroma artocreas - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Scytinostroma artocreas, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

churizurd

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 12:37 ΜΜ EST
Angelina rufescens - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Angelina rufescens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranmalie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 12:40 ΜΜ EST
Angelina rufescens - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Angelina rufescens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 12:39 ΜΜ EST

Περιγραφή

Found by @churizurd on a NYMS foray . On the underside of a decaying hardwood log

Angelina rufescens - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Angelina rufescens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 10:49 ΠΜ EST

Περιγραφή

Frosted / fringed margins on these tiny cup fungi
Found in an Eastern White Pine / American Sweetgum stand

Arachnopeziza trabinelloides - Photo (c) Django Grootmyers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Django Grootmyers
Η ταυτότητα του χρήστη tombigelow: Arachnopeziza trabinelloides, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5711