Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_west

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 10:21 ΠΜ AEST
Okenia mija - Photo (c) John Sear, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sear
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Okenia mija, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_west

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 10:21 ΠΜ AEST
Okenia harastii - Photo (c) Tony Strazzari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Strazzari
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Okenia harastii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_west

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 09:44 ΠΜ AEST
Crosslandia viridis - Photo (c) jim-anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Crosslandia viridis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 7, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 11:05 ΠΜ AEST
Pelagella longicornis - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Pelagella longicornis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 7, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 05:48 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Found and Photographed Margo Smith

Dendrodoris fumata - Photo (c) Héctor Alejandro Hernández Castellanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Héctor Alejandro Hernández Castellanos
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Dendrodoris fumata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 7, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 10:42 ΠΜ AEST
Coryphellina - Photo (c) Carla van Westing, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carla van Westing
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Γένος Coryphellina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 7, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert1533

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 10:57 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Nelson Bay Sea Slug Census Sept 2023

Coryphellina - Photo (c) Carla van Westing, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carla van Westing
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Γένος Coryphellina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 3, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian_r_mayes

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 07:23 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Estimated size = 50mm
Depth = 14m

Dendrodoris fumata - Photo (c) Héctor Alejandro Hernández Castellanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Héctor Alejandro Hernández Castellanos
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Dendrodoris fumata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian_r_mayes

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:12 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Tiny sea slug (2 to 3mm), see 2nd image for cropped close-up

Trinchesia kuiteri - Photo (c) Christopher Mark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christopher Mark
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Trinchesia kuiteri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian_r_mayes

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 12:08 ΜΜ AEDT
Polycera capensis - Photo (c) Marine Explorer (Dr John Turnbull), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Polycera capensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rondwalsh

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 11:32 ΠΜ AEDT
Phyllodesmium poindimiei - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Phyllodesmium poindimiei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rondwalsh

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 11:52 ΠΜ AEDT
Doriprismatica atromarginata - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Doriprismatica atromarginata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rondwalsh

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 09:20 ΠΜ AEDT
Doriprismatica atromarginata - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Doriprismatica atromarginata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rondwalsh

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 09:25 ΠΜ AEDT
Polycera capensis - Photo (c) Marine Explorer (Dr John Turnbull), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Polycera capensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rondwalsh

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 10:34 ΠΜ AEDT
Doriprismatica atromarginata - Photo (c) uwkwaj, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by uwkwaj
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Doriprismatica atromarginata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian_r_mayes

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 12:13 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Hosted on Darwinella sponge.

Diversidoris aurantionodulosa - Photo (c) maddyo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Diversidoris aurantionodulosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian_r_mayes

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 12:33 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

With egg rose.

Rostanga crawfordi - Photo (c) Rebecca Lloyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca Lloyd
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Rostanga crawfordi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rondwalsh

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 10:01 ΠΜ AEDT
Plocamopherus imperialis - Photo (c) drmattnimbs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by drmattnimbs
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Plocamopherus imperialis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rondwalsh

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 10:09 ΠΜ AEDT
Polycera capensis - Photo (c) Marine Explorer (Dr John Turnbull), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Polycera capensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nichole_lenton

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 10:52 ΠΜ AEDT
Pteraeolidia ianthina - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Pteraeolidia ianthina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rondwalsh

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 08:47 ΠΜ AEDT
Caloria indica - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Caloria indica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rondwalsh

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 09:01 ΠΜ AEDT
Rostanga arbutus - Photo (c) meet_me_underwater, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Rostanga arbutus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rondwalsh

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 08:43 ΠΜ AEDT
Coryphellina - Photo (c) Carla van Westing, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carla van Westing
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Γένος Coryphellina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rondwalsh

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 09:14 ΠΜ AEDT
Hallaxa michaeli - Photo (c) Nick Shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Hallaxa michaeli, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rondwalsh

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 09:49 ΠΜ AEDT
Aphelodoris varia - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Aphelodoris varia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rondwalsh

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 09:52 ΠΜ AEDT
Goniodoridella savignyi - Photo (c) Rafi Amar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafi Amar
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Goniodoridella savignyi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian_r_mayes

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 11:58 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Tritoniopsis sp. TRD1 per Sea Slug Census https://seaslugcensus.weebly.com/s---z.html

Hosted on Snowflake coral, Carijoa sp.

Tritonia - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Bairstow
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Γένος Tritonia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian_r_mayes

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 11:40 ΠΜ AEDT
Aphelodoris varia - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Aphelodoris varia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian_r_mayes

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 11:30 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Hosted on hydroid Sertularella

Trinchesia sibogae - Photo (c) Blogie Robillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Blogie Robillo
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Trinchesia sibogae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian_r_mayes

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:05 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Hosted on Snowflake coral, Carijoa sp.

Phyllodesmium poindimiei - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη tom_davis: Phyllodesmium poindimiei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 151