Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johncarlson

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 01:08 ΜΜ CDT
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη tom_carlson: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malachi4

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2018 02:52 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Green

Αράχνες - Photo (c) faluke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by faluke
Η ταυτότητα του χρήστη tom_carlson: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johncarlson

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 07:17 ΜΜ CDT
Triatominae - Photo (c) G. L. Dearman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by G. L. Dearman
Η ταυτότητα του χρήστη tom_carlson: Υποοικογένεια Triatominae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2017
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johncarlson

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 07:17 ΜΜ CDT
Triatominae - Photo (c) G. L. Dearman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by G. L. Dearman
Η ταυτότητα του χρήστη tom_carlson: Υποοικογένεια Triatominae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2017
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johncarlson

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 07:17 ΜΜ CDT
Triatominae - Photo (c) G. L. Dearman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by G. L. Dearman
Η ταυτότητα του χρήστη tom_carlson: Υποοικογένεια Triatominae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2017
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johncarlson

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 07:17 ΜΜ CDT
Triatominae - Photo (c) G. L. Dearman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by G. L. Dearman
Η ταυτότητα του χρήστη tom_carlson: Υποοικογένεια Triatominae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2017
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johncarlson

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 07:17 ΜΜ CDT
Triatominae - Photo (c) G. L. Dearman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by G. L. Dearman
Η ταυτότητα του χρήστη tom_carlson: Υποοικογένεια Triatominae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2017
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johncarlson

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 07:17 ΜΜ CDT
Triatominae - Photo (c) G. L. Dearman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by G. L. Dearman
Η ταυτότητα του χρήστη tom_carlson: Υποοικογένεια Triatominae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2017
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johncarlson

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 09:10 ΠΜ CDT
Triatoma - Photo (c) Jim & Lynne Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim & Lynne Weber
Η ταυτότητα του χρήστη tom_carlson: Γένος Triatoma, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2017
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johncarlson

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2016 04:54 ΜΜ EDT
Pachydiplax longipennis - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη tom_carlson: Pachydiplax longipennis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)

Παρατηρητής

thoraguidry

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2016 04:14 ΜΜ EDT
Πευκοειδή - Photo (c) Petar Milošević, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tom_carlson: Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

kristencarlson

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2016 03:50 ΜΜ EDT
Gaillardia - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη tom_carlson: Γένος Gaillardia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2016
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddtracks

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Sarracenia purpurea - Photo (c) Rick Nirschl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Nirschl
Η ταυτότητα του χρήστη tom_carlson: Sarracenia purpurea, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddtracks

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Sarracenia purpurea - Photo (c) Rick Nirschl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rick Nirschl
Η ταυτότητα του χρήστη tom_carlson: Sarracenia purpurea, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2016
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 14