Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pawel717

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Poland (Google, OSM)
Triturus cristatus - Photo (c) Alexandre Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Triturus cristatus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

snakur74

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 12:07 ΜΜ CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

lauracree

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 11:58 ΜΜ CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

nicolascatassi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 02:43 ΜΜ CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poggi_photos

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023
Triturus carnifex - Photo (c) Andrea Battisti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Battisti
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Triturus carnifex, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejchuttenga

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 03:50 ΜΜ CEST
Epidalea calamita - Photo (c) Tânia Araújo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tânia Araújo
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Epidalea calamita, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

bertrand24

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 04:06 ΜΜ CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerberation

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 10:39 ΠΜ BST
Lissotriton - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Γένος Lissotriton, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolo405

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 01:41 ΜΜ CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

lkoryukina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 11:10 ΠΜ EEST
Ευκίνητος Βάτραχος - Photo (c) mgreilhuber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mgreilhuber
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινομπομπίνα (Bombina variegata)

Παρατηρητής

stefeii

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 05:15 ΜΜ EEST
Κιτρινομπομπίνα - Photo (c) Marco Bertolini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Κιτρινομπομπίνα (Bombina variegata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

ruebezahl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 04:23 ΜΜ CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

trotsche

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 11:06 ΠΜ CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

tuoichen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:42 ΠΜ CEST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Richard Bartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)

Παρατηρητής

magouache

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 03:16 ΜΜ CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

schuhfabrikgasse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 07:28 ΠΜ CEST
Ευκίνητος Βάτραχος - Photo (c) mgreilhuber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mgreilhuber
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

mazvydas1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 08:54 ΠΜ EEST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Richard Bartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:55 ΠΜ MSK
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

marcsola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 08:45 ΠΜ CEST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Richard Bartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louis_marsaud

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023
Hyla meridionalis - Photo (c) moroccoherps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by moroccoherps
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Hyla meridionalis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

louis_marsaud

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 09:41 ΜΜ CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

nomura67

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 02:28 ΜΜ CEST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Richard Bartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροβάτραχος (Hyla arborea)

Παρατηρητής

amal9355

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 11:08 ΠΜ CEST
Δενδροβάτραχος - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Langner
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Δενδροβάτραχος (Hyla arborea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)

Παρατηρητής

lucab88

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2015 09:05 ΜΜ CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucab88

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2015 09:25 ΜΜ CEST
Hyla intermedia - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Hyla intermedia, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agaggino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 11:44 ΠΜ CEST
Hyla intermedia - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Hyla intermedia, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_barros_cardona

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2018 12:43 ΜΜ CEST

Τόπος

Cádiz, España (Google, OSM)
Pelophylax perezi - Photo (c) Luiser-anapri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luiser-anapri
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Pelophylax perezi, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_barros_cardona

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2018 12:43 ΜΜ CEST

Τόπος

Cádiz, España (Google, OSM)
Pelophylax perezi - Photo (c) Luiser-anapri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luiser-anapri
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Pelophylax perezi, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saracarrillo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 10:08 ΠΜ CEST
Hyla meridionalis - Photo (c) moroccoherps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by moroccoherps
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Hyla meridionalis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 393004