Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karina625

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 12:30 PM MSK
Darevskia lindholmi - Photo (c) Yehor Yatsiuk, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Yehor Yatsiuk
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Darevskia lindholmi, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perca31

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2009 07:17 AM EEST

Τόπος

Balaklava, Ukraine (Google, OSM)
Darevskia lindholmi - Photo (c) Yehor Yatsiuk, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Yehor Yatsiuk
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Darevskia lindholmi, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perca31

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2009 07:01 AM EEST

Τόπος

Alupka, Ukraine (Google, OSM)
Darevskia lindholmi - Photo (c) Yehor Yatsiuk, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Yehor Yatsiuk
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Darevskia lindholmi, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 09:43 AM MSK
Darevskia lindholmi - Photo (c) Yehor Yatsiuk, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Yehor Yatsiuk
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Darevskia lindholmi, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 12:12 PM MSK
Darevskia lindholmi - Photo (c) Yehor Yatsiuk, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Yehor Yatsiuk
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Darevskia lindholmi, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_thing

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2013 11:34 AM EEST
Darevskia lindholmi - Photo (c) Yehor Yatsiuk, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Yehor Yatsiuk
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Darevskia lindholmi, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lentom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 11:57 AM JST
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norio_nomura

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 06:57 AM JST
Gekko japonicus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Gekko japonicus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norio_nomura

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 06:14 AM JST
Gekko japonicus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Gekko japonicus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

housecrows

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 11:00 AM JST
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghwada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 12:32 PM JST
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geologyistheway

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Japan (Google, OSM)
Mauremys reevesii - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Mauremys reevesii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geologyistheway

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Japan (Google, OSM)
Mauremys reevesii - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Mauremys reevesii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lin-sun-fong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 11:34 AM JST
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jitensha2021

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 10:37 AM JST
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα (Τάξη Testudines)

Παρατηρητής

drmichaelbraun

Ημερομηνία

Απρίλιος 2005

Τόπος

Germany (Google, OSM)
Pseudemys concinna - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Pseudemys concinna, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

drmichaelbraun

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2007 02:02 PM CET
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

drmichaelbraun

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2007 02:02 PM CET
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spurensucher

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 11:58 AM +07
Pelodiscus sinensis - Photo (c) 尹若宇, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 尹若宇
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Pelodiscus sinensis, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

roby

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 08:06 AM CEST

Τόπος

Losone, Svizzera (Google, OSM)
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

stadlema

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 05:18 PM CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

roby

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 01:01 PM CET
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

spyr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 03:00 PM CET

Τόπος

Küsnacht, Schweiz (Google, OSM)

Περιγραφή

The lizard in picture #3 has a burn on its back, probably from burning weeds with propane in the gravel path last summer

Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)

Παρατηρητής

fuenkchen17

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 03:59 PM CEST
Σαυρίδες - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuvitescu

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 03:00 PM CEST
Dalmatolacerta oxycephala - Photo (c) Bart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bart
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Dalmatolacerta oxycephala, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuvitescu

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 04:03 PM CEST
Dalmatolacerta oxycephala - Photo (c) Bart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bart
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Dalmatolacerta oxycephala, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuvitescu

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 03:37 PM CEST
Dalmatolacerta oxycephala - Photo (c) Bart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bart
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Dalmatolacerta oxycephala, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuvitescu

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 03:36 PM CEST
Dalmatolacerta oxycephala - Photo (c) Bart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bart
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Dalmatolacerta oxycephala, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρασπεδωτή Χελώνα (Testudo marginata)

Παρατηρητής

andreabenocci

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 04:52 PM EEST

Τόπος

Maina, Grecia (Google, OSM)
Κρασπεδωτή Χελώνα - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη tom-kirschey: Κρασπεδωτή Χελώνα (Testudo marginata)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 329875