Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eddeitz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 04:00 PM CDT
Psephenus - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Γένος Psephenus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

eddeitz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:17 PM CDT
Chortophaga viridifasciata - Photo (c) Anthony Zukoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Chortophaga viridifasciata, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rakoonz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:50 PM CDT
Melanoides tuberculata - Photo (c) Pradip Patade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pradip Patade
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Melanoides tuberculata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frannie_s

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:48 PM CDT
Hydrocotyle - Photo (c) Jose Alicea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jose Alicea
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Γένος Hydrocotyle, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωσκώληκας (Υφομοταξία Oligochaeta)

Παρατηρητής

rakoonz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:27 PM CDT
Γεωσκώληκας - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Γεωσκώληκας (Υφομοταξία Oligochaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eddeitz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:35 PM CDT
Hydropsychidae - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Οικογένεια Hydropsychidae, Ένα μέλος του Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rakoonz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:24 PM CDT
Baetidae - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Οικογένεια Baetidae, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rakoonz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:25 PM CDT
Psephenus - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Γένος Psephenus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frannie_s

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:23 PM CDT
Simulium - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Γένος Simulium, Ένα μέλος του Χειρονομοειδή (Υπεροικογένεια Chironomoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eddeitz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 04:24 PM CDT
Dugesia - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Γένος Dugesia, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lryckman

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:25 PM CDT
Sphaerium - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Γένος Sphaerium, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

rakoonz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 04:11 PM CDT
Δίπτερα - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eddeitz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 04:40 PM CDT
Opiliones - Photo (c) Jen Cross, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jen Cross
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Τάξη Opiliones, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frannie_s

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 04:53 PM CDT
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βενεροειδή (Τάξη Venerida)

Παρατηρητής

cyrusdeeds

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:36 PM CDT
Corbicula - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Γένος Corbicula, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rakoonz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 04:12 PM CDT
Physidae - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Οικογένεια Physidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rakoonz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:40 PM CDT
Argia - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete Woods
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Γένος Argia, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rakoonz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:55 PM CDT
Corbicula fluminea - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Folds
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Corbicula fluminea, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rakoonz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 04:52 PM CDT
Hetaerina americana - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Hetaerina americana, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbecky

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:45 PM CDT

Περιγραφή

Small water strider, 0.25mm-ish.

Rhagovelia - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Γένος Rhagovelia, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rakoonz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 04:02 PM CDT
Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος - Photo (c) bubbacho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Αμερικανικός Βουβαλοβάτραχος (Lithobates catesbeianus)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rakoonz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:54 PM CDT
Spongillida - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Τάξη Spongillida, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbecky

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 04:08 PM CDT

Ετικέτες

Melanoides tuberculata - Photo (c) Pradip Patade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pradip Patade
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Melanoides tuberculata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rakoonz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:56 PM CDT
Helicopsyche - Photo (c) Todd Jackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Jackson
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Γένος Helicopsyche, Ένα μέλος του Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lryckman

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 04:27 PM CDT
Heptageniidae - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Οικογένεια Heptageniidae, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lryckman

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:26 PM CDT
Fallceon quilleri - Photo (c) Erika Mitchell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Mitchell
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Fallceon quilleri, Ένα μέλος του Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lryckman

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:28 PM CDT
Tetrigidae - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Οικογένεια Tetrigidae, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eddeitz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 04:15 PM CDT
Corbicula fluminea - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Folds
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Corbicula fluminea, Ένα μέλος του Βενεροειδή (Τάξη Venerida)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lryckman

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:28 PM CDT
Brechmorhoga mendax - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Brechmorhoga mendax, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbecky

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 03:28 PM CDT

Περιγραφή

Just under 1 inch.

Brechmorhoga mendax - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη todd_jackson: Brechmorhoga mendax, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2018
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 236