Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helger

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 03:31 PM EEST
Vaccinium oxycoccos - Photo (c) Vadim Prokhorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Vaccinium oxycoccos, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 09:39 AM CET
Andromeda polifolia - Photo (c) Alexander Yakovlev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Andromeda polifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jarasit

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 03:56 PM SAST
Centaurea scabiosa - Photo (c) Aleksandr Ebel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Centaurea scabiosa, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianvogel

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 02:45 PM SAST
Campanula trachelium - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Campanula trachelium, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallenstein

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 01:10 PM CEST
Rhinanthus serotinus - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Rhinanthus serotinus, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)

Παρατηρητής

arnemf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 02:58 PM CET
Καπνόχορτο - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκλήθρο (Alnus glutinosa)

Παρατηρητής

asia-98

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 12:48 PM CET

Περιγραφή

2

Σκλήθρο - Photo (c) Urban Alič, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Σκλήθρο (Alnus glutinosa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asia-98

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 12:59 PM CET
Prunus serotina - Photo (c) Danny Barron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Prunus serotina, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 01:37 PM CET
Knautia dipsacifolia - Photo (c) Kailyn A, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Knautia dipsacifolia, Ένα μέλος του Κναουτία (Γένος Knautia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petr_kosachev

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 02:15 PM WIB
Arrhenatherum elatius - Photo (c) Marta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Arrhenatherum elatius, Ένα μέλος του Αβενίνες (Υποφυλή Aveninae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)

Παρατηρητής

petr_kosachev

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 02:19 PM WIB
Αγριοκαρδαμούδα - Photo (c) stranges, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)

Παρατηρητής

petr_kosachev

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 02:18 PM WIB
Πλαντάγο Το Λογχοειδές. - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παχιές (Hypochaeris radicata)

Παρατηρητής

petr_kosachev

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 02:17 PM WIB
Παχιές - Photo (c) Geoffrey Cox, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Παχιές (Hypochaeris radicata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

petr_kosachev

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 02:15 PM WIB
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsi2

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 11:38 AM CEST
Prunus padus - Photo (c) Sciadopitys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Prunus padus, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finn_pl

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2019 11:52 AM UTC
Viola odorata - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Viola odorata, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soumayamaghnia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 09:33 AM SAST
Meconema meridionale - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Meconema meridionale, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randomcarlos

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 03:59 PM SAST
Glyptobothrus - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Υπογένος Glyptobothrus, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrasran

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 02:16 PM CEST

Τόπος

Cuxhaven, Germany (Google, OSM)
Scleranthus polycarpos - Photo (c) 103917170835602529469, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fernando Romão
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Scleranthus polycarpos, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dallenstein

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 03:12 PM CEST
Spergularia media - Photo (c) Bas Kers (NL), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Spergularia media, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomkutter

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Germany (Google, OSM)
Narthecium ossifragum - Photo (c) Graham Gavaghan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Narthecium ossifragum, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bienekolibri

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 06:58 PM SAST
Καμπανούλα Η Στρογγυλόφυλλη - Photo (c) spohlman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Καμπανούλα Η Στρογγυλόφυλλη (Campanula rotundifolia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

patronis89

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 06:39 PM SAST

Τόπος

Cuxhaven (Google, OSM)
Convallaria majalis - Photo (c) prellinchen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Convallaria majalis, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdankwah1

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 11:39 AM SAST

Τόπος

Cuxhaven (Google, OSM)
Spergularia marina - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Spergularia marina, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rymnouioua

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 01:17 PM CEST
Καμπανούλα Η Στρογγυλόφυλλη - Photo (c) spohlman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Καμπανούλα Η Στρογγυλόφυλλη (Campanula rotundifolia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rymnouioua

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 01:33 PM CEST
Rumex acetosella - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Rumex acetosella, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdankwah1

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 01:44 PM SAST

Τόπος

Cuxhaven (Google, OSM)
Potentilla erecta - Photo (c) thierrycordenos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Potentilla erecta, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timo05

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 02:41 PM CEST
Καμπανούλα Η Στρογγυλόφυλλη - Photo (c) spohlman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Καμπανούλα Η Στρογγυλόφυλλη (Campanula rotundifolia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timo05

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 12:09 PM CEST
Ulex europaeus - Photo (c) mathilde-bezin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Ulex europaeus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jogele

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 02:31 PM CET
Crataegus laevigata - Photo (c) anemoneprojectors, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tobi123: Crataegus laevigata, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 17926