Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρτεμισία (Γένος Artemisia)

Παρατηρητής

jenniferc3

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2020 02:29 PM EDT

Περιγραφή

On a beach

Αρτεμισία - Photo (c) Matt Osborne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Osborne
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

encierro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 12:21 PM UTC
Αστεροειδή - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

cperez69

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 08:31 PM PDT

Τόπος

Chico, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Warm and humid, sundown

Jacobaea maritima - Photo (c) Jim Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Jacobaea maritima, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginaromero

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 04:36 PM UTC

Τόπος

Chico (Google, OSM)
Artemisiinae - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by V.S. Volkotrub
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Υποφυλή Artemisiinae, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρτεμισία (Γένος Artemisia)

Παρατηρητής

mic78

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 02:29 PM CEST
Artemisia maritima - Photo (c) Olivier PICHARD, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Artemisia maritima, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρτεμισία (Γένος Artemisia)

Παρατηρητής

chaffeemonell

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 09:44 AM EDT

Τόπος

Ipswich, MA, USA (Google, OSM)
Artemisia stelleriana - Photo (c) Sam Fraser, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sam Fraser
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Artemisia stelleriana, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρτεμισία (Γένος Artemisia)

Παρατηρητής

cblack418

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 02:28 PM MDT
Artemisia tridentata - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Artemisia tridentata, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmassed

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 06:43 PM PDT
Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

holleykline

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 01:54 PM PDT
Stenotus acaulis - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Stenotus acaulis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdjohnson

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 12:08 PM PDT

Ετικέτες

Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurashriver

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 10:28 AM PDT

Τόπος

Reno, NV, US (Google, OSM)
Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arameediethelm

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 09:48 AM PDT

Τόπος

Reno, NV, US (Google, OSM)
Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salgrim

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 05:15 PM PDT
Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam84

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Antennaria suffrutescens - Photo (c) Kale, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kale
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria suffrutescens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesfreck

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 12:54 PM PDT
Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hahahaha

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 02:05 PM PDT
Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_vs

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 10:40 AM PDT

Τόπος

McArthur, CA, US (Google, OSM)
Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phantom-sweattb

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 01:29 PM PDT
Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phantom-sweattb

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 05:21 PM PDT
Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennysweatt

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 05:22 PM PDT
Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 02:13 PM PDT
Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mferr

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:13 AM PDT
Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mel17

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbradley52

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 12:52 PM PDT

Τόπος

Truckee (Google, OSM)
Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy52

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 10:25 PM PDT
Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trevor_schalla

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 07:37 PM PDT

Τόπος

Susanville, CA, US (Google, OSM)
Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bibmik

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 10:43 AM UTC
Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

dsommer

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 12:31 PM PDT
Phoenicaulis cheiranthoides - Photo (c) Thayne Tuason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Phoenicaulis cheiranthoides, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abudnik

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 02:34 PM PDT
Antennaria dimorpha - Photo (c) Janel Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Janel Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tmessick: Antennaria dimorpha, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 38562