Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_hus_aves2018

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 08:18 AM UTC
Nemognathini - Photo (c) José Luis Barberán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by José Luis Barberán
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Φυλή Nemognathini, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_hus_aves2018

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 08:29 AM UTC
Agapostemon - Photo (c) Ernest Herrera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ernest Herrera
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Γένος Agapostemon, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_hus_aves2018

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 08:31 AM UTC
Υμενόπτερα - Photo (c) Noel Pennington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noel Pennington
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_porter

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 07:20 PM UTC

Τόπος

Woodway, TX, US (Google, OSM)
Misumessus oblongus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Misumessus oblongus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

michaels756

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 10:44 PM CDT
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hjmj

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 12:21 PM UTC
Burnsius albescens - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Burnsius albescens, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hjmj

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 11:40 AM UTC
Burnsius communis - Photo (c) Kent C. Jensen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kent C. Jensen
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Burnsius communis, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_hus_aves2018

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 11:27 AM UTC

Τόπος

Meadow, TX, US (Google, OSM)
Euthochtha galeator - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Euthochtha galeator, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hjmj

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 12:49 PM UTC
Pogonomyrmex barbatus - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clarence Holmes
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Pogonomyrmex barbatus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsvacek

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 03:52 PM CDT
Phidippus audax - Photo (c) Melody Lytle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Melody Lytle
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Phidippus audax, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsvacek

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 03:54 PM CDT
Polistinae - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Υποοικογένεια Polistinae, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsvacek

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 05:43 PM CDT
Opiliones - Photo (c) Jen Cross, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jen Cross
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Τάξη Opiliones, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ophiomachos (Γένος Gryllus)

Παρατηρητής

jsvacek

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 03:43 PM CDT
Gryllus pennsylvanicus - Photo (c) Mr. T in DC, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Gryllus pennsylvanicus, Ένα μέλος του Ophiomachos (Γένος Gryllus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsvacek

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 03:56 PM CDT
Sphenophorus - Photo (c) justinscioli, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by justinscioli
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Γένος Sphenophorus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geospyder

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 01:47 PM HST
Megachile pugnata - Photo (c) karalyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Megachile pugnata, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissawesterfeld

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 11:15 AM CDT
Diabrotica undecimpunctata - Photo (c) molanic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by molanic
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Diabrotica undecimpunctata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geospyder

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 01:41 PM HST
Danaus gilippus - Photo (c) Derrick L. Mims, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Derrick L. Mims
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Danaus gilippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

geospyder

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 01:43 PM HST
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaels756

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 05:45 PM CDT
Brochymena quadripustulata - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Brochymena quadripustulata, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)

Παρατηρητής

sciencegirl1997

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:13 PM CDT
Μηλολονθίνες - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)

Παρατηρητής

sciencegirl1997

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:13 PM CDT
Amphimallon solstitiale - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Amphimallon solstitiale, Ένα μέλος του Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)

Παρατηρητής

atienda

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 04:52 PM CDT
Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)

Παρατηρητής

haley62

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 07:06 PM UTC
Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haley62

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 06:53 PM UTC
Marpissa formosa - Photo (c) George Keller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by George Keller
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Marpissa formosa, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_hus_aves2018

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 08:17 AM UTC
Συρφίδες - Photo (c) RAP, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RAP
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_hus_aves2018

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 08:26 AM UTC
Hippodamia convergens - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Hippodamia convergens, Ένα μέλος του Ιπποδάμεια (Γένος Hippodamia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_hus_aves2018

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 02:42 PM UTC
Copaeodes aurantiaca - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Copaeodes aurantiaca, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaels756

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 06:24 PM CDT
Tenthredinoidea - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Υπεροικογένεια Tenthredinoidea, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)

Παρατηρητής

sgayle15

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 01:39 PM CDT
Neotibicen lyricen - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Neotibicen lyricen, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hjmj

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 07:29 PM UTC
Enallagma cyathigerum - Photo (c) Fabrice Prugnaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fabrice Prugnaud
Η ταυτότητα του χρήστη tmaiden: Enallagma cyathigerum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 33