Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrlynx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 11:56 AM PST
Haplotrema minimum - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Haplotrema minimum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arheyman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023
Helminthoglypta walkeriana - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta walkeriana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Περιγραφή

The larger of the two live Helminthoglypta found together in this location. Park website for nearby Elfin Forest lists Helminthoglypta walkeriana, Helminthoglypta umbilicata and Helminthoglypta fieldi. These live snails had thinner, less-sturdy shells than the dead ones of the same size (they were possibly Helminthoglypta umbilicata, but I'm no expert!).

Helminthoglypta morroensis - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta morroensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 10:49 AM PST
Helminthoglypta nickliniana - Photo (c) James Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta nickliniana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 12:23 PM PST
Helminthoglypta nickliniana - Photo (c) James Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta nickliniana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

truthseqr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 08:39 AM PST

Περιγραφή

Found under a log with a slender salamander. About the size of my thumbnail.

Ετικέτες

Helminthoglypta nickliniana - Photo (c) James Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta nickliniana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virusmanbob

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 12:21 PM PST
Haplotrema minimum - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Haplotrema minimum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

beepsnoops

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 05:12 PM PST
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginger147

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 11:18 AM PDT
Monadenia fidelis - Photo (c) dedrekon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Monadenia fidelis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanaturedumonde

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 03:04 PM PST
Helminthoglypta arrosa - Photo (c) Matthew Zlatunich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Zlatunich
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta arrosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

civet

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 11:47 AM CST

Τόπος

Madison, AL, USA (Google, OSM)
Mesomphix - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Γένος Mesomphix, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsug1747

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023
Helminthoglypta traskii - Photo (c) Tom Lawson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tom Lawson
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta traskii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginger147

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 08:40 AM PDT
Monadenia fidelis - Photo (c) dedrekon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Monadenia fidelis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Helminthoglypta reediana - Photo (c) Michele Reniche, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michele Reniche
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta reediana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Helminthoglypta reediana - Photo (c) Michele Reniche, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michele Reniche
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta reediana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Helminthoglypta reediana - Photo (c) Michele Reniche, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michele Reniche
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta reediana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bwatso10

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Helminthoglypta dupetithouarsii - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta dupetithouarsii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginger147

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 05:16 PM PDT
Monadenia fidelis - Photo (c) dedrekon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Monadenia fidelis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loreross

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 06:00 PM PDT
Monadenia fidelis - Photo (c) dedrekon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Monadenia fidelis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginger147

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 09:24 AM PDT
Monadenia fidelis - Photo (c) dedrekon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Monadenia fidelis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morgancantrell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 12:35 PM PST
Haplotrema minimum - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Haplotrema minimum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karl156

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Helminthoglypta stiversiana - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta stiversiana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boazsolorio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 07:53 PM PST
Helminthoglypta tudiculata - Photo (c) Rachel Shoop, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rachel Shoop
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta tudiculata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isleofcondors

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 12:42 PM PST
Monadenia infumata - Photo (c) 109458608206348658183, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by 109458608206348658183
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Monadenia infumata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelvoeltz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 12:42 PM PST
Helminthoglypta nickliniana - Photo (c) James Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta nickliniana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schwee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 01:41 PM PST
Helminthoglypta arrosa - Photo (c) Matthew Zlatunich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Zlatunich
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta arrosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimpark67

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 04:11 PM PST

Τόπος

Jamul, CA, US (Google, OSM)
Helminthoglypta tudiculata - Photo (c) Rachel Shoop, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rachel Shoop
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta tudiculata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinderteacher

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 11:22 AM PST
Helminthoglypta nickliniana anachoreta - Photo (c) Tom Lawson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tom Lawson
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta nickliniana ssp. anachoreta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022
Helminthoglypta walkeriana - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta walkeriana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyfox

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 12:06 PM PST
Helminthoglypta arrosa - Photo (c) Matthew Zlatunich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Zlatunich
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta arrosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 12872