Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliloftis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 11:12 AM PST
Haplotrema vancouverense - Photo (c) mbalame99, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Haplotrema vancouverense, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 09:50 AM UTC
Helminthoglypta nickliniana - Photo (c) James Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta nickliniana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 10:26 AM UTC
Helminthoglypta nickliniana - Photo (c) James Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta nickliniana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zabbey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Helminthoglypta traskii - Photo (c) tlawson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tom Lawson
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta traskii, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 10:56 AM UTC
Helminthoglypta arrosa - Photo (c) Matthew Zlatunich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta arrosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 12:53 PM PST

Περιγραφή

The natural habitat of rare snails - old shoes in the woods.

Helminthoglypta arrosa marinensis - Photo (c) tlawson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tom Lawson
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta arrosa ssp. marinensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara_medina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 03:25 PM PST

Περιγραφή

On the mud bank of a small creek bed

Helminthoglypta tudiculata - Photo (c) Rachel Shoop, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta tudiculata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jezreelk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό
Helminthoglypta - Photo (c) dloarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Don Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Γένος Helminthoglypta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earth_tide

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 04:17 PM PST
Helminthoglypta nickliniana - Photo (c) James Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta nickliniana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Helminthoglypta sequoicola - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta sequoicola, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathawk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 11:23 AM PST

Τόπος

Bow, WA 98232, USA (Google, OSM)
Haplotrema vancouverense - Photo (c) mbalame99, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Haplotrema vancouverense, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adgilesg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022
Xerarionta stearnsiana - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Xerarionta stearnsiana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

js_young

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 10:45 AM PST

Περιγραφή

Under coverboard

Helminthoglypta nickliniana - Photo (c) James Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta nickliniana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 12:10 PM PST
Helminthoglypta arrosa - Photo (c) Matthew Zlatunich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta arrosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janellebode

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2013 11:22 AM UTC
Monadenia fidelis - Photo (c) dedrekon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Monadenia fidelis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjjjaaaammmmiiiieeee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 01:24 PM PST
Monadenia fidelis - Photo (c) dedrekon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Monadenia fidelis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

citysalamanders

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 04:22 PM PST
Helminthoglypta nickliniana - Photo (c) James Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta nickliniana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

citysalamanders

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 02:52 PM PST
Helminthoglypta arrosa - Photo (c) Matthew Zlatunich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta arrosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rilocybin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2017 03:00 PM PDT

Τόπος

Portland (Google, OSM)
Monadenia fidelis - Photo (c) dedrekon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Monadenia fidelis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earth_tide

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Helminthoglypta exarata - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta exarata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

citysalamanders

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 02:47 PM PST
Helminthoglypta arrosa - Photo (c) Matthew Zlatunich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta arrosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 03:42 PM UTC
Helminthoglypta arrosa - Photo (c) Matthew Zlatunich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta arrosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keirmorse

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 12:29 PM PST

Τόπος

San Dimas, CA, USA (Google, OSM)
Otala lactea - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Otala lactea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 03:14 PM PST

Τόπος

Deer Canyon Park (Google, OSM)
Helminthoglyptinae - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Υποοικογένεια Helminthoglyptinae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieldas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 09:37 AM PST
Helminthoglypta nickliniana - Photo (c) James Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta nickliniana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adgilesg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022
Xerarionta stearnsiana - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Xerarionta stearnsiana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 10:18 AM UTC
Helminthoglypta - Photo (c) dloarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Don Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Γένος Helminthoglypta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara747

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 04:02 PM PST
Haplotrema vancouverense - Photo (c) mbalame99, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Haplotrema vancouverense, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_um

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 07:50 PM UTC
Haplotrema vancouverense - Photo (c) mbalame99, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Haplotrema vancouverense, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 10:06 PM PST
Helminthoglypta nickliniana - Photo (c) James Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tlawson: Helminthoglypta nickliniana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 10830