Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadd_k

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 12:13 PM PST
Elgaria multicarinata - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Elgaria multicarinata, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

alexander1299

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 12:43 PM PST

Περιγραφή

Small oak tree roughly 10 feet tall. Looks to be making new leaves in the early December. Looks more like a valley oak with some hybridization of some kind.

Βελανιδιά - Photo (c) Sherpas 428, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rawanibraheem

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 01:48 PM PST
Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nstimson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 08:31 AM PST
Στρουθιόμορφα - Photo (c) cristianrial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scsurflady

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 01:39 PM PST
Aneides lugubris - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Aneides lugubris, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapienshane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 12:41 PM PST
Stemonitis - Photo (c) debk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Γένος Stemonitis, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelino27

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 01:41 PM PST
Larus occidentalis - Photo (c) Jamie Chavez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Larus occidentalis, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossiemiles

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 02:35 PM PST
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιστέρι (Columba livia)

Παρατηρητής

marcelino27

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 01:45 PM PST
Περιστέρι - Photo (c) Konstantin Samodurov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Samodurov
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Περιστέρι (Columba livia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

danyv1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 01:12 PM PST
Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbzooguy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 12:27 PM PST
Larus californicus - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Larus californicus, Ένα μέλος του Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danyv1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 01:07 PM PST
Phyllospadix torreyi - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Phyllospadix torreyi, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rl607824

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 01:17 PM PST

Περιγραφή

I found it in the afternoon on a building. the sky is cloudy with a little bit of wind.

Στρουθιόμορφα - Photo (c) cristianrial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbzooguy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 11:54 AM PST
Trachemys scripta elegans - Photo (c) Laurent Lebois ©, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Trachemys scripta ssp. elegans, Ένα μέλος του Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)

Παρατηρητής

suepemberton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 02:14 PM PST
Σετόφαγα Του Τάουνσεντ - Photo (c) macrhybopsis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew2678

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 01:21 PM PST
Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

sbzooguy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 11:12 AM PST
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdulca

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 01:14 PM PST
Pachygrapsus crassipes - Photo (c) Nature Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nature Ali
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Pachygrapsus crassipes, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwarren

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 12:44 PM PST
Buteo lineatus - Photo (c) Richard Wottrich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Wottrich
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Buteo lineatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)

Παρατηρητής

danyv1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 01:16 PM PST
Καρκινοειδή - Photo (c) Jenny, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jenny
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philly96

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 01:17 PM PST
Sceloporus occidentalis - Photo (c) Steven Kurniawidjaja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Kurniawidjaja
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Sceloporus occidentalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danyv1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 01:02 PM PST
Pisaster ochraceus - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Pisaster ochraceus, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

abramkatz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 01:21 PM PST

Τόπος

Dixon, CA, US (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) Adam Bryant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

korey_thomas1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 12:48 PM PST
Corvus - Photo (c) Nigel Voaden, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Γένος Corvus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peggywu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 12:46 PM PST
Sayornis nigricans - Photo (c) Ingrid Taylar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Sayornis nigricans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greengossip

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 10:32 AM PST
Pseudacris hypochondriaca - Photo (c) Jorge H. Valdez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge H. Valdez
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Pseudacris hypochondriaca, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estebanp02

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 10:18 PM PST

Περιγραφή

Spider in room want house

Araneomorphae - Photo (c) suncana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by suncana
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Υποτάξη Araneomorphae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estebanp02

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 11:21 AM PST

Περιγραφή

Bird found on a cool morning walk around campus

Sayornis nigricans - Photo (c) Ingrid Taylar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Sayornis nigricans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

estebanp02

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 02:28 PM PST

Περιγραφή

Baby opossum found in a cold night in backyard

Πόσουμ Της Βιρτζίνια - Photo (c) Greg Hanisek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Hanisek
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπακλής (Mareca strepera)

Παρατηρητής

sbzooguy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 11:16 AM PST
Καπακλής - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη tiwane: Καπακλής (Mareca strepera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 90472