Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

elizabeth1144

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 02:48 PM EST
Βουβόκυκνος - Photo (c) liana_joy04, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by liana_joy04
Η ταυτότητα του χρήστη timhealy: Βουβόκυκνος (Cygnus olor)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weberbirding

Ημερομηνία

Αύγουστος 2013

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Cryptobranchus alleganiensis alleganiensis - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη timhealy: Cryptobranchus alleganiensis ssp. alleganiensis, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efalquet

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)
Cryptobranchus alleganiensis alleganiensis - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη timhealy: Cryptobranchus alleganiensis ssp. alleganiensis, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbjwildlife

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

4 individuals; no adult males; others photographed their distinctive slender "breadstick" rostra; minimal amount of white scars

Mesoplodon bidens - Photo (c) Christine Veeschkens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη timhealy: Mesoplodon bidens, Ένα μέλος του Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielwillow

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Somewhere NE of Hudson Canyon I believe. 4 individuals. Others obtained photos of distinctive thin ‘beak’. Identified by Tom Johnson.

Mesoplodon bidens - Photo (c) Christine Veeschkens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη timhealy: Mesoplodon bidens, Ένα μέλος του Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougnaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Mesoplodon bidens - Photo (c) Christine Veeschkens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη timhealy: Mesoplodon bidens, Ένα μέλος του Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bfogarty

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Mesoplodon bidens - Photo (c) Christine Veeschkens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη timhealy: Mesoplodon bidens, Ένα μέλος του Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

tom0153

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 10:25 PM EST

Περιγραφή

photos submitted anonymously for potential identification

Κογιότ - Photo (c) Don McCullough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη timhealy: Κογιότ (Canis latrans)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dongminsung

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Confirm?

Μοσχοποντικός - Photo (c) Stephen Garvey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stephen Garvey
Η ταυτότητα του χρήστη timhealy: Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 09:15 PM CDT

Τόπος

Hugo, MN, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

First state record Limpkin! Found by Ezra Hosch yesterday

Aramus guarauna - Photo (c) David Monroy R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Monroy R
Η ταυτότητα του χρήστη timhealy: Aramus guarauna, Ένα μέλος του Γερανόμορφα (Τάξη Gruiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randazzle

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2012 06:10 PM PDT

Τόπος

Cariboo F, BC, CA (Google, OSM)
Dendragapus obscurus - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη timhealy: Dendragapus obscurus, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

randrew706

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2016 05:00 PM MDT

Περιγραφή

Harsh "WOW" calls recorded faintly and occurring from 5-30 seconds; later seen briefly running down the mountain slope.

Πούμα - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pfaucher
Η ταυτότητα του χρήστη timhealy: Πούμα (Puma concolor)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12