Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2018 06:51 ΠΜ SAST

Τόπος

Gogo's (Google, OSM)
Pomacanthus imperator - Photo (c) Rickard Zerpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltao: Pomacanthus imperator, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2018 09:00 ΠΜ SAST

Τόπος

Gogo's (Google, OSM)
Taeniura lymma - Photo (c) Luis P. B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis P. B.
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltao: Taeniura lymma, Ένα μέλος του Ελασμοβράγχιοι (Ομοταξία Elasmobranchii)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arjan-bogaers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2018 11:19 ΠΜ SAST

Τόπος

Eden, Zuid-Afrika (Google, OSM)

Περιγραφή

Encountered in little rock pool at low tide at north bank of Breede River estuary. Approx. 2 cm in length. Curls up in a spiral when threatened, but only for a short while ( 4 secs.).

Glaucus atlanticus - Photo (c) Sylke Rohrlach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltao: Glaucus atlanticus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstromvoll

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2017 12:27 ΜΜ SAST

Τόπος

Ponta do Ouro (Google, OSM)

Περιγραφή

Crawling over sandy reef flat.

Ετικέτες

Bullina oblonga - Photo (c) Jenny Stromvoll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Stromvoll
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltao: Bullina oblonga, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerberannette

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2016

Περιγραφή

Spanish Dancer


Ετικέτες

Hexabranchus sanguineus - Photo (c) Daniel Benák, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Benák
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltao: Hexabranchus sanguineus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerberannette

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2016

Περιγραφή

Pencilled surgeonfish


Ετικέτες

Acanthurus dussumieri - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltao: Acanthurus dussumieri, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerberannette

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2016

Περιγραφή

Tropical halfbeak


Ετικέτες

Hyporhamphus affinis - Photo (c) Ricky Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ricky Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltao: Hyporhamphus affinis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerberannette

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2016

Περιγραφή

Vagabond butterfly fish


Ετικέτες

Chaetodon vagabundus - Photo (c) François Libert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltao: Chaetodon vagabundus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerberannette

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2016

Περιγραφή

Floral moray


Ετικέτες

Echidna nebulosa - Photo (c) joseph_dibattista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by joseph_dibattista
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltao: Echidna nebulosa, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerberannette

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2016

Περιγραφή

Moorish idol


Ετικέτες

Zanclus cornutus - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltao: Zanclus cornutus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerberannette

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2016

Περιγραφή

Triggerfish juv


Ετικέτες

Rhinecanthus rectangulus - Photo (c) Tom Barnes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltao: Rhinecanthus rectangulus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2014

Περιγραφή

Hydatina physis


Hydatina physis - Photo (c) jim-anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη tidaltao: Hydatina physis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2014
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12