Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mojito2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 08:41 AM AWST
Scotophilus kuhlii - Photo (c) maiochiou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Scotophilus kuhlii, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 11:11 AM CST
Scotophilus kuhlii - Photo (c) maiochiou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Scotophilus kuhlii, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alpinism

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 08:51 AM UTC
Scotophilus kuhlii - Photo (c) maiochiou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Scotophilus kuhlii, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fuchila

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 09:07 AM CST

Τόπος

Tong-an Road, TW (Google, OSM)

Περιγραφή

Found near a potential roost site of a small palm plantation by road side

Scotophilus kuhlii - Photo (c) maiochiou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Scotophilus kuhlii, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ray76

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 10:41 AM AWST
Pipistrellus abramus - Photo (c) fuchila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Pipistrellus abramus, Ένα μέλος του Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nidhogg

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021

Τόπος

台灣台中市 (Google, OSM)
Pipistrellus abramus - Photo (c) fuchila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Pipistrellus abramus, Ένα μέλος του Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerrytsai

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 02:57 PM CST

Τόπος

台灣台中市 (Google, OSM)
Pipistrellus abramus - Photo (c) fuchila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Pipistrellus abramus, Ένα μέλος του Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christliu

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 02:54 PM CST

Τόπος

台灣台中市 (Google, OSM)
Pipistrellus abramus - Photo (c) fuchila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Pipistrellus abramus, Ένα μέλος του Πιπιστρέλος (Γένος Pipistrellus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pei0620

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Myotis formosus flavus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Myotis formosus ssp. flavus, Ένα μέλος του Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist16120

Ημερομηνία

Αύγουστος 2013

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Myotis formosus flavus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Myotis formosus ssp. flavus, Ένα μέλος του Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zheng_ming_hong

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Myotis formosus flavus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Myotis formosus ssp. flavus, Ένα μέλος του Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist21063

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Myotis formosus flavus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Myotis formosus ssp. flavus, Ένα μέλος του Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sh1025

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Myotis formosus flavus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Myotis formosus ssp. flavus, Ένα μέλος του Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Myotis formosus flavus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Myotis formosus ssp. flavus, Ένα μέλος του Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Myotis formosus flavus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Myotis formosus ssp. flavus, Ένα μέλος του Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Myotis formosus flavus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Myotis formosus ssp. flavus, Ένα μέλος του Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist62105

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Ετικέτες

bat
Myotis formosus flavus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Myotis formosus ssp. flavus, Ένα μέλος του Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Myotis formosus flavus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Myotis formosus ssp. flavus, Ένα μέλος του Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Myotis formosus flavus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Myotis formosus ssp. flavus, Ένα μέλος του Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pei0620

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Myotis formosus flavus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Myotis formosus ssp. flavus, Ένα μέλος του Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pei0620

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Myotis formosus flavus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Myotis formosus ssp. flavus, Ένα μέλος του Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σεφλέρα Νάνα (Heptapleurum arboricola)

Παρατηρητής

naturalist5680

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2018 11:24 AM UTC
Σεφλέρα Νάνα - Photo (c) Juliana Montoya, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Σεφλέρα Νάνα (Heptapleurum arboricola)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuhsin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2018 03:33 AM AWST
Coleus amboinicus - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Coleus amboinicus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2018 10:13 AM CST
Bidens - Photo (c) Julio Alejandro Álvarez Ruiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Γένος Bidens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Myotis formosus flavus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Myotis formosus ssp. flavus, Ένα μέλος του Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wen-chi

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Περιγραφή

landscape:farmland, riparian

Myotis formosus flavus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Myotis formosus ssp. flavus, Ένα μέλος του Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkmk0216

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Rhinolophus formosae - Photo (c) Skink Chen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Rhinolophus formosae, Ένα μέλος του Ρινόλοφος (Γένος Rhinolophus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρανορινόλοφος (Rhinolophus ferrumequinum)

Παρατηρητής

eleftherioskats

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Ρινόλοφος - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Ρινόλοφος (Γένος Rhinolophus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylviaz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Myotis formosus flavus - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Myotis formosus ssp. flavus, Ένα μέλος του Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arrc

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Περιγραφή

2020金黃鼠耳蝠工作坊_2

Μυωτίδα - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thrashchang: Μυωτίδα (Γένος Myotis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 384