Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stygga

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 02:07 PM EDT
Lentinus arcularius - Photo (c) jorgemartin71, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Lentinus arcularius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acc662

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 01:40 PM EDT
Lentinus arcularius - Photo (c) jorgemartin71, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Lentinus arcularius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bogfox

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019
Lentinus arcularius - Photo (c) jorgemartin71, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Lentinus arcularius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathrynarthur

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2019 04:01 PM EST
Lentinus arcularius - Photo (c) jorgemartin71, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Lentinus arcularius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sky_vincent

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 11:09 AM EDT

Τόπος

Oxford, MA, US (Google, OSM)
Trichaptum biforme - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Boback
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Trichaptum biforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristina589

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 11:09 AM EDT

Τόπος

Oxford, MA, US (Google, OSM)
Trichaptum biforme - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Boback
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Trichaptum biforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conleykim

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 04:24 PM EDT
Megacollybia - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Γένος Megacollybia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mushroompride

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 11:43 AM EDT
Apioperdon pyriforme - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mike Potts
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Apioperdon pyriforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prasanth5

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 06:12 PM EDT
Stropharia rugosoannulata - Photo (c) dervogelmann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Stropharia rugosoannulata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willdesr

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 03:44 PM EDT
Laetiporus huroniensis - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Laetiporus huroniensis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spoonbillionaire

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 01:18 PM EDT

Τόπος

Boylston (Google, OSM)
Agaricomycetes - Photo (c) Bill Yule, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Yule
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Ομοταξία Agaricomycetes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcnguyen

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 10:52 AM EDT

Περιγραφή

plant

Impatiens - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Γένος Impatiens, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcnguyen

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 10:54 AM EDT

Περιγραφή

tree

Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hcnguyen

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 11:29 AM EDT

Περιγραφή

fungus

Stereum ostrea - Photo (c) Luciana Ranelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luciana Ranelli
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Stereum ostrea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sazs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 02:11 PM EDT

Περιγραφή

Growing in oak leaves.

Sarcodon - Photo (c) Annika Lindqvist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Annika Lindqvist
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Γένος Sarcodon, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaffe108

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 10:56 AM EDT

Ετικέτες

Trichaptum biforme - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Boback
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Trichaptum biforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myshroom3

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 08:27 AM EDT
Russula pulverulenta - Photo (c) Jared McRae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jared McRae
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Russula pulverulenta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wawilliamsjr

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 09:28 AM EDT
Phytolacca americana americana - Photo (c) Jacob A. Varney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jacob A. Varney
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Phytolacca americana var. americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2022
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

catfinn

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 04:01 PM EDT
Φυτό - Photo (c) United Soybean Board, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karolina

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 01:41 PM EDT

Περιγραφή

On prunus?

Apiosporina morbosa - Photo (c) Joe Bartok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Bartok
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Apiosporina morbosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birders130

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 09:58 AM EDT
Viburnum acerifolium - Photo (c) Marv Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marv Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Viburnum acerifolium, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodono

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 10:51 AM EDT
Hesperis matronalis - Photo (c) Owen Wolter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Hesperis matronalis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birders130

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 09:44 AM EDT
Exobasidium vaccinii - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Exobasidium vaccinii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birders130

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 09:43 AM EDT
Cynipidae - Photo (c) Miles Zhang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miles Zhang
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Οικογένεια Cynipidae, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birders130

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 09:58 AM EDT
Βιβούρνο - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Matt Muir
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

birders130

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 10:11 AM EDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birders130

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:02 AM EDT
Αγγειόσπερμα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birders130

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:25 AM EDT
Maianthemum - Photo (c) Gravitywave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Γένος Maianthemum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)

Παρατηρητής

birders130

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 10:29 AM EDT
Τιπουλίδες - Photo (c) whrenwraith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birders130

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:41 AM EDT
Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thomasroehl: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 5416