Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liuid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2020 12:08 PM -03
Buccinanops monilifer - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Buccinanops monilifer, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martzz

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 04:17 PM -04
Buccinanops monilifer - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Buccinanops monilifer, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liuid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2020 11:42 AM -03
Lunarca ovalis - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Lunarca ovalis, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liuid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2020 12:08 PM -03
Dorsanum moniliferum - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Buccinanops moniliferum [inactive], Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josev_ge

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2017
Littorina flava - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Littorina flava, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasmeyer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 09:37 AM -02
Littorina flava - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Littorina flava, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudocraul

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2020 01:30 PM -03

Τόπος

Quatro Ilhas (Google, OSM)

Περιγραφή

The bubble-like structure seems to be part of the animal

Janthina janthina - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Janthina janthina, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinavm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 11:36 AM -03
Hastula cinerea - Photo (c) 

Lardeur A., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Hastula cinerea, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilherme_ribeiro1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 05:30 PM -03
Janthina janthina - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Janthina janthina, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2013 03:28 PM -04

Περιγραφή

Found along Praia do Moçambique

Stramonita brasiliensis - Photo (c) Mário NET, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Stramonita brasiliensis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2013 03:28 PM -04

Περιγραφή

Found along Praia do Moçambique

Cerithium atratum - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Cerithium atratum, Ένα μέλος του Κηρίθιο (Γένος Cerithium)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martzz

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 04:17 PM -04
Dorsanum moniliferum - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Buccinanops moniliferum [inactive], Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acosta91

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2019 05:45 PM -03
Emerita brasiliensis - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Emerita brasiliensis, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύουρα Ανθυποτάξη Brachyura

Παρατηρητής

acosta91

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2019 03:06 AM -03
Aratus pisonii - Photo (c) Chelsea Gottfried, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Aratus pisonii, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοκάβουρας Callinectes sapidus

Παρατηρητής

acosta91

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2019 03:06 AM -03
Γαλαζοκάβουρας - Photo (c) Reinaldo Aguilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Γαλαζοκάβουρας (Callinectes sapidus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larigabriely

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 02:43 PM -04
Σκορπιοί - Photo (c) Robin Dawes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2013 03:28 PM -04

Περιγραφή

Found along Praia do Moçambique

Donax hanleyanus - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Donax hanleyanus, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasalencargass

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2019 05:24 PM -03
Drymaeus interpunctus - Photo (c) Manuela B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Drymaeus interpunctus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunomp97

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 11:13 AM -03
Hastula cinerea - Photo (c) 

Lardeur A., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Hastula cinerea, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkirwan

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 06:11 PM -03
Aluterus monoceros - Photo (c) Blogie Robillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Aluterus monoceros, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edulobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 01:46 AM -03

Περιγραφή

@Edu.n.lobo

Pantherodes pardalaria - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Pantherodes pardalaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pescarts

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 01:04 PM -03
Anartia jatrophae - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Anartia jatrophae, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizeu_eduardo_czekalski

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 02:25 PM -03
Anartia jatrophae - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Anartia jatrophae, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinavm

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 04:00 PM -03
Echinolittorina lineolata - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Echinolittorina lineolata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_menegotto

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 06:16 PM -03
Himantopus mexicanus melanurus - Photo (c) cesar pizarro rios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Himantopus mexicanus ssp. melanurus, Ένα μέλος του Μεξικάνικος Καλαμοκανάς (Himantopus mexicanus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwardrooks

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2017 09:55 AM PDT

Περιγραφή

On flowers of Terminalia catappa (Tropical Almond)

Chrysoprasis aurigena - Photo (c) Miranda85, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Chrysoprasis aurigena, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_menegotto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 04:49 PM -03
Chrysoprasis - Photo (c) Julio Alejandro Álvarez Ruiz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Γένος Chrysoprasis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_menegotto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 04:49 PM -03
Cerambycinae - Photo (c) peterwebb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Υποοικογένεια Cerambycinae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_menegotto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 04:49 PM -03
Cerambycidae - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Οικογένεια Cerambycidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_menegotto

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 01:09 PM -03
Papilio astyalus - Photo (c) javier_marquez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thiago_marques: Papilio astyalus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 43