Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι Sturnus vulgaris

Παρατηρητής

life_should_be_fun_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 07:46 AM EDT
Ψαρόνι - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά Mimus polyglottos

Παρατηρητής

sergio_d

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:50 PM UTC
Μίμος Του Βορρά - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martapoudnik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 11:59 AM EDT
Melospiza lincolnii - Photo (c) Kelly Colgan Azar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Melospiza lincolnii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα Turdus migratorius

Παρατηρητής

carterdorscht

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:09 PM EDT
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dennis Church, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lissiene

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 07:46 AM EDT
Regulus satrapa - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Regulus satrapa, Ένα μέλος του Βασιλίσκος (Γένος Regulus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carterdorscht

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:58 AM EDT
Haemorhous purpureus - Photo (c) Jean-Guy Dallaire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Haemorhous purpureus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martapoudnik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 08:53 AM EDT
Setophaga castanea - Photo (c) Irv, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Setophaga castanea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gchorvath

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 02:44 PM EDT
Mniotilta varia - Photo (c) rhchamberlain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Chamberlain
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Mniotilta varia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι Dumetella carolinensis

Παρατηρητής

carterdorscht

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:02 AM EDT
Γατοπούλι - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patty40

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 06:49 AM UTC
Seiurus aurocapilla - Photo (c) J.D. Willson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Seiurus aurocapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carterdorscht

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 08:58 AM EDT
Dryocopus pileatus - Photo (c) Scott Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Dryocopus pileatus, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτίδες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φοινικοπάρουλα Setophaga palmarum

Παρατηρητής

carterdorscht

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 08:57 AM EDT
Φοινικοπάρουλα - Photo (c) Ned Haight, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Φοινικοπάρουλα (Setophaga palmarum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobtarte

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017 07:53 AM EDT
Αμερικανικό Κεφαλούδι - Photo (c) Tom Benson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisaclairemiller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:19 PM EDT
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chase4st

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 07:52 AM EDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patty40

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 06:54 AM UTC
Seiurus aurocapilla - Photo (c) J.D. Willson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Seiurus aurocapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patty40

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 06:54 AM UTC
Seiurus aurocapilla - Photo (c) J.D. Willson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Seiurus aurocapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucetaterka

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:09 AM UTC
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Nick Chill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα Cyanocitta cristata

Παρατηρητής

minazaki

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 09:15 AM CEST
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) Ralf Nowak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucetaterka

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:31 AM UTC
Regulus calendula - Photo (c) nigel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Regulus calendula, Ένα μέλος του Βασιλίσκος (Γένος Regulus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι Sturnus vulgaris

Παρατηρητής

life_should_be_fun_

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 07:46 AM EDT
Στουρνίδες - Photo (c) Vitaliy Khustochka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Στουρνίδες (Οικογένεια Sturnidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Πάρουλα Setophaga americana

Παρατηρητής

aaron_fool

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 08:10 AM EDT
Κοινή Πάρουλα - Photo (c) Bill VanderMolen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtmartin54

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 05:19 PM EDT

Ετικέτες

Αμερικανική Καρδερίνα - Photo (c) Glen Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Αμερικανική Καρδερίνα (Spinus tristis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nubiti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 06:24 PM ADT
Καναδέζικη Βομβυκίλλα - Photo (c) Kyle Tansley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patty40

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 07:12 AM UTC
Seiurus aurocapilla - Photo (c) J.D. Willson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Seiurus aurocapilla, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobtarte

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2015 08:20 AM EDT
Aechmophorus occidentalis - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Aechmophorus occidentalis, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbet1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 07:21 AM UTC
Mniotilta varia - Photo (c) rhchamberlain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Chamberlain
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Mniotilta varia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobtarte

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2014 08:22 AM EST
Melanitta deglandi - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Melanitta deglandi, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eyokoi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 07:07 AM EDT

Περιγραφή

Window strike; reported to dbird

Αμερικανικός Φοινίκουρος - Photo (c) Dan Pancamo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Αμερικανικός Φοινίκουρος (Setophaga ruticilla)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια Aix sponsa

Παρατηρητής

bobtarte

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 08:24 AM EDT
Δενδρόπαπια - Photo (c) bwood708, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη theorickert: Δενδρόπαπια (Aix sponsa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6113