Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aldendirks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 03:39 PM EDT
Orbilia - Photo (c) Igor Khomenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Γένος Orbilia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

aaliyaw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:42 PM HST

Περιγραφή

Small patch growing by itself

Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wailcat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 11:03 AM UTC
Echinoderma asperum - Photo (c) fluffberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Echinoderma asperum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tropicmycoprof

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019 05:51 PM UTC
Leucoagaricus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Γένος Leucoagaricus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tropicmycoprof

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 10:20 AM UTC
Leucoagaricus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Γένος Leucoagaricus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tropicmycoprof

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 11:19 AM UTC
Leucoagaricus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Γένος Leucoagaricus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tropicmycoprof

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019
Leucoagaricus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Γένος Leucoagaricus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tropicmycoprof

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 10:59 AM HST
Helotiales - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Τάξη Helotiales, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmorton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2008 03:00 PM PST
Lepista tarda - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Lepista tarda, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tropicmycoprof

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 05:33 PM UTC
Entoloma stylophorum - Photo (c) Ferhat Gundogdu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Entoloma stylophorum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tropicmycoprof

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 09:34 AM HST
Leucoagaricus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Γένος Leucoagaricus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronbrasher

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 03:44 PM HST
Agaricaceae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Οικογένεια Agaricaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pav_marek

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 12:24 PM HST
Collybiopsis - Photo (c) Alexis Robiolle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Γένος Collybiopsis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjabenn

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 08:20 PM HST
Collybiopsis luxurians - Photo (c) Peter Vahlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Collybiopsis luxurians, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the3foragers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2019 12:59 PM EST
Collybiopsis gibbosa - Photo (c) theoneje, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Collybiopsis gibbosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 24, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j92

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 03:33 PM HST
Galerina velutipes - Photo (c) Ferhat Gundogdu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Galerina velutipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_ice

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 12:09 PM HST

Τόπος

Hanalei, HI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Quite small, cap maybe 4 mm diameter

Agaricaceae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Οικογένεια Agaricaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pav_marek

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 12:24 PM HST
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Γένος Marasmiellus [inactive], Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2021
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

star_bit

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 02:02 PM HST
Agaricaceae - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Οικογένεια Agaricaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrenmassa

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 06:57 AM HST

Τόπος

Waimea, HI, USA (Google, OSM)
Parasola - Photo (c) Nicole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Γένος Parasola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atp_synthaz3

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 01:45 PM HST
Leucoagaricus mucrocystis - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Leucoagaricus mucrocystis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 07, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwarneke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Περιγραφή

Growing within a few inches of this individual:
https://www.inaturalist.org/observations/31331788

Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwarneke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019
Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwarneke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019
Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwarneke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Περιγραφή

Somewhat fragrant.

Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorsaunders

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2019 11:27 AM UTC

Περιγραφή

Found in plot 5-?, MP216

Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwarneke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwarneke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019
Helichrysum luteoalbum - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Helichrysum luteoalbum, Ένα μέλος του Ελίχρυσο (Γένος Helichrysum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

pav_marek

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 11:42 AM HST
Psilotum nudum - Photo (c) Jean Philippe BASUYAUX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Psilotum nudum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

star_bit

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 02:03 PM HST
Cyptotrama asprata - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη theoneje: Cyptotrama asprata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 29, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 692