Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbw1944

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 04:44 PM CST
Alosa - Photo (c) uconnbirdfish, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by uconnbirdfish
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Γένος Alosa, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Lithasia armigera - Photo (c) Jeff Garner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Garner
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Lithasia armigera, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eddieg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 09:45 AM CDT
Lithasia verrucosa - Photo (c) Nick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Lithasia verrucosa, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)
Lithasia - Photo (c) dshelton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Γένος Lithasia, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinsanclemente

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Etheostoma fusiforme - Photo (c) Jason Ksepka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Ksepka
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Etheostoma fusiforme, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cord_rawls

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 10:05 AM EDT
Elimia carinifera - Photo Lamarck, 1822, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Elimia carinifera, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zealouswizard

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:25 PM EDT
Elimia - Photo (c) Stephen Ramirez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Stephen Ramirez
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Γένος Elimia, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joecain

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 09:57 AM EDT
Elimia carinifera - Photo Lamarck, 1822, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Elimia carinifera, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bluedragonslug

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 12:45 AM EDT
Fundulus heteroclitus - Photo (c) Alex R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex R
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Fundulus heteroclitus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelmcd

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Rounded shell, more like a type of nerite than conical-shaped.

Leptoxis virgata - Photo (c) apriloowho, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by apriloowho
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Leptoxis virgata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nat_t

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 08:46 PM EDT
Pleurocera canaliculata - Photo (c) Jonathan (JC) Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Pleurocera canaliculata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim323

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 01:13 PM EST
Pleurocera canaliculata - Photo (c) Jonathan (JC) Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonathan (JC) Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Pleurocera canaliculata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

satchellwk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 01:49 PM CST
Percina nigrofasciata - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Percina nigrofasciata, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucanus95

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)
Percina palmaris - Photo (c) jrfleullan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrfleullan
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Percina palmaris, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dtaylorforester

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 03:21 PM CST

Περιγραφή

Found in shallow water at a harbor mouth

Floridichthys carpio - Photo (c) Kent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kent Miller
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Floridichthys carpio, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taytonalvis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 01:33 PM CDT
Cyprinella venusta - Photo (c) fishesoftexas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by fishesoftexas
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Cyprinella venusta, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taytonalvis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 01:41 PM CDT
Cyprinella venusta - Photo (c) fishesoftexas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by fishesoftexas
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Cyprinella venusta, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taytonalvis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 01:55 PM CDT
Cyprinella trichroistia - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Folds
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Cyprinella trichroistia, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

satchellwk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 08:13 AM EST
Etheostoma rufilineatum - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Etheostoma rufilineatum, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbroadhead

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 01:17 PM CST

Ετικέτες

Campostoma - Photo (c) Kent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kent Miller
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Γένος Campostoma, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vertnessa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:27 PM EDT
Percina kathae - Photo (c) chrosomusenthusiast, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Percina kathae, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vertnessa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:27 PM EDT
Etheostoma jordani - Photo (c) Chris Burney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Burney
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Etheostoma jordani, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vertnessa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:27 PM EDT
Percina kathae - Photo (c) chrosomusenthusiast, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Percina kathae, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vertnessa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:27 PM EDT
Percina palmaris - Photo (c) jrfleullan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrfleullan
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Percina palmaris, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenlyon20

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 09:41 AM EDT
Leptoxis - Photo (c) A. Baldinger (image A), T. Tarpley (images B-F), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Γένος Leptoxis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah5166

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 11:39 AM CDT
Etheostoma microlepidum - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Folds
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Etheostoma microlepidum, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xylochic627

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)
Percina aurolineata - Photo (c) Dylan Shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dylan Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Percina aurolineata, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dtaylorforester

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 01:30 PM CDT

Περιγραφή

Found in a riffle of Chewacla creek on Tuskegee national forest

Etheostoma rupestre - Photo (c) chrosomusenthusiast, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Etheostoma rupestre, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

armoncelle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A number of specimens seen, ranging about 3” to 6” long. Habitat was a large puddle with rocky substrate.

Ameiurus - Photo (c) Robin Irizarry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Irizarry
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Γένος Ameiurus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iamarek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 08:09 AM CDT
Etheostoma blennioides - Photo (c) tspringer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by tspringer
Η ταυτότητα του χρήστη thelamb: Etheostoma blennioides, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 509