Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)

Παρατηρητής

priya20

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 08:38 AM IST

Περιγραφή

Bush Crickets

Τεττιγονίδια - Photo (c) David Weiller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Weiller
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 12:33 PM +07
Ardeola speciosa - Photo (c) Len Worthington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Leonard Worthington
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Ardeola speciosa, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 12:29 PM +07
Ardeola speciosa - Photo (c) Len Worthington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Leonard Worthington
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Ardeola speciosa, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 12:32 PM +07
Merops philippinus - Photo (c) Vijay Vanaparthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Vijay Vanaparthy
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Merops philippinus, Ένα μέλος του Μέροπας (Γένος Merops)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σμυρναλκυόνη (Halcyon smyrnensis)

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 12:25 PM +07
Σμυρναλκυόνη - Photo (c) Frédéric LEVIEZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frédéric LEVIEZ
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Σμυρναλκυόνη (Halcyon smyrnensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:38 AM +07
Rhipidura javanica - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Judd Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Rhipidura javanica, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:18 AM +07
Amaurornis phoenicurus - Photo (c) bscrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Amaurornis phoenicurus, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 12:05 PM +07
Microcarbo niger - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Microcarbo niger, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:59 AM +07
Centropus sinensis - Photo (c) Uday Agashe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Uday Agashe
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Centropus sinensis, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:54 AM +07
Artamus fuscus - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Artamus fuscus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανομελισσοφάγος (Merops orientalis)

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:51 AM +07
Νανομελισσοφάγος - Photo (c) Saurabh Agrawal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saurabh Agrawal
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Νανομελισσοφάγος (Merops orientalis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:52 AM +07
Metopidius indicus - Photo (c) Lip Kee Yap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Metopidius indicus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheewasat

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 10:32 AM +07
Armigeres subalbatus - Photo (c) Rajib Maulick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rajib Maulick
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Armigeres subalbatus, Ένα μέλος του Κουνούπια (Οικογένεια Culicidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chotoey

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 04:56 PM +07
Muscicapa sibirica - Photo (c) mwbirdco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mwbirdco
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Muscicapa sibirica, Ένα μέλος του Μυγοχάφτης (Γένος Muscicapa)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suhainee

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 09:41 PM +07
Treron vernans - Photo (c) marcelfinlay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marcelfinlay
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Treron vernans, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Επίμυς (Γένος Rattus)

Παρατηρητής

suhainee

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 09:42 PM +07
Επίμυς - Photo (c) Juanvi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juanvi
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Επίμυς (Γένος Rattus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sp1_der

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 08:04 AM +07
Holothuria leucospilota - Photo (c) Philippe Bourjon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Holothuria leucospilota, Ένα μέλος του Ολοθούρια (Γένος Holothuria)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monan_q

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2018 12:00 PM +07

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Garrulax leucolophus - Photo (c) Bronze Cheung Kwok Yee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bronze Cheung Kwok Yee
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Garrulax leucolophus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas1115

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 03:38 PM +07
Unidentia - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Γένος Unidentia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas1115

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 03:40 PM +07
Phidiana militaris - Photo (c) Vishal Bhave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Vishals_Lab
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Phidiana militaris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκτοειδής Μακάκος (Macaca arctoides)

Παρατηρητής

paisin

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Αρκτοειδής Μακάκος - Photo (c) Hector Manuel Zazueta Islas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hector Manuel Zazueta Islas
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Αρκτοειδής Μακάκος (Macaca arctoides)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paisin

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 11:38 AM +07
Gekko tokehos - Photo (c) Andrew Pierce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Pierce
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Gekko tokehos, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paisin

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 09:15 AM +07
Boiga nigriceps - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Boiga nigriceps, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charliev

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Rubigula squamata - Photo (c) Chan Chee Keong, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chan Chee Keong
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Rubigula squamata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charliev

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Rhyticeros undulatus - Photo (c) Justin Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Justin Jones
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Rhyticeros undulatus, Ένα μέλος του Βουκερωτόμορφα (Τάξη Bucerotiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennyworthington

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2013 01:21 PM +07

Περιγραφή

Malayan Snail-eating Turtle Malayemys subtrijuga (Schlegel and Müller, 1844)
female

Malayemys khoratensis - Photo (c) Alex Heimerdinger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alex Heimerdinger
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Malayemys khoratensis, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sajeekongsuwan

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 09:08 AM +07
Xanthotaenia busiris - Photo (c) Soh Kam Yung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Soh Kam Yung
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Xanthotaenia busiris, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charliev

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 10:42 AM +07
Rubigula flaviventris - Photo (c) peterthedragon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Rubigula flaviventris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramil4

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 04:33 PM +07
Calotes goetzi - Photo (c) Sarawin Kreangpichitchai, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sarawin Kreangpichitchai
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Calotes goetzi, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sutthikhun

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Geopelia striata - Photo (c) John Clough, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Clough
Η ταυτότητα του χρήστη thanyarat_bo: Geopelia striata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 197