Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasmitchell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 01:35 PM -05

Τόπος

17500, Peru (Google, OSM)
Uracis - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Γένος Uracis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monica_jazmin

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 12:53 PM -05

Τόπος

HUATATAS (Google, OSM)

Περιγραφή

Quechua (Ayacucho): Kachikachi

Sympetrum gilvum - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Sympetrum gilvum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ines254

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 09:51 AM -05

Περιγραφή

Quechua(Ayacucho): Kachikachi

Sympetrum gilvum - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Sympetrum gilvum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasmitchell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 08:50 PM -05

Τόπος

17500, Peru (Google, OSM)
Mecistogaster linearis - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Mecistogaster linearis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 01:46 PM -05
Cannaphila vibex - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Cannaphila vibex, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 08:43 AM -05
Rhionaeschna marchali - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Andrew J. Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Rhionaeschna marchali, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acastelein

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 09:52 PM -05

Τόπος

Madre de Dios, PE (Google, OSM)
Microstigma - Photo (c) Ben, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ben
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Γένος Microstigma, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

tiopi

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 12:05 PM -05
Λιβελουλίδες - Photo (c) Eugene Zelenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 04:00 PM -05
Remartinia rufipennis - Photo (c) Benoît Segerer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benoît Segerer
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Remartinia rufipennis, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botalex

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2008 01:41 PM -05

Περιγραφή

IVO Yanamono Communal Reserve, 80 km downriver from Iquitos City, Indiana District, Maynas Province, Loreto Region, Peru.

Microstigma rotundatum - Photo (c) Tim Faasen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tim Faasen
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Microstigma rotundatum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria3622

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 02:52 PM -05
Denticulobasis - Photo (c) Tim Faasen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tim Faasen
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Γένος Denticulobasis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floroortizcontreras

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 07:34 PM -05

Τόπος

La Mar, PE-AY, PE (Google, OSM)
Polythore - Photo (c) Karen Yukich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karen Yukich
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Γένος Polythore, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 10:11 AM -05
Orthemis discolor - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Orthemis discolor, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorcastanho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 01:56 PM -05
Oligoclada - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Γένος Oligoclada, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbarbz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 10:36 AM -05

Τόπος

Chiclayo, Perú (Google, OSM)

Περιγραφή

Desembocadura del Río Chancay

Orthemis discolor - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Orthemis discolor, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 08:23 AM -05
Uracis ovipositrix - Photo (c) Tim Faasen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tim Faasen
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Uracis ovipositrix, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 08:31 AM -05
Erythrodiplax fusca - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Erythrodiplax fusca, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 09:38 AM -05
Zenithoptera lanei - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Zenithoptera lanei, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 09:39 AM -05
Acanthagrion - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Γένος Acanthagrion, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 10:52 AM -05
Erythrodiplax fusca - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Erythrodiplax fusca, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 10:53 AM -05
Zenithoptera lanei - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Zenithoptera lanei, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 11:24 AM -05
Heteragrion - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Γένος Heteragrion, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karsten_s

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 08:22 PM -05

Περιγραφή

??

Orthemis schmidti - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Orthemis schmidti, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karsten_s

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 03:18 PM -05

Περιγραφή

??

Erythrodiplax castanea - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Erythrodiplax castanea, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karsten_s

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 03:30 PM -05

Περιγραφή

??

Zenithoptera lanei - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Zenithoptera lanei, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 04:27 PM -05
Telebasis obsoleta - Photo (c) Cullen Hanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cullen Hanks
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Telebasis obsoleta, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geancarlo_alarcon

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 10:24 AM -05
Erythemis peruviana - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Erythemis peruviana, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geancarlo_alarcon

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 10:51 AM -05
Aeolagrion inca - Photo (c) Tim Faasen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tim Faasen
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Aeolagrion inca, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angie_melisa

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 02:21 PM -05

Περιγραφή

Cachi cachi (Ayacucho)
Están al borde del río, puquiales

Sympetrum gilvum - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Sympetrum gilvum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturenerd627

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 06:37 AM -05
Erythemis peruviana - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη tfaasen: Erythemis peruviana, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1357