Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 01:19 PM EDT
Pluchea odorata - Photo (c) Benjamin J. Dion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Pluchea odorata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 11:33 AM EDT

Περιγραφή

Many, many young P. strobus trees on this path.

Pinus strobus - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Pinus strobus, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 11:38 AM EDT
Kalmia latifolia - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Kalmia latifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 11:23 AM EDT
Symphyotrichum cordifolium - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Symphyotrichum cordifolium, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 11:28 AM EDT
Symphyotrichum cordifolium - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Symphyotrichum cordifolium, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 02:56 PM EDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) severinus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 03:28 PM EDT
Oenothera - Photo (c) betsy_irwin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Γένος Oenothera, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 03:24 PM EDT
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Robert D Stevenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 03:46 PM EDT
Hibiscus moscheutos - Photo (c) jjp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Hibiscus moscheutos, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 03:37 PM EDT
Rudbeckia hirta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Rudbeckia hirta, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 03:34 PM EDT
Phragmites australis - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Phragmites australis, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεφίτης (Mephitis mephitis)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 09:13 PM EDT
Μεφίτης - Photo (c) Dan Dzurisin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Μεφίτης (Mephitis mephitis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 09:30 AM EDT
Euphorbia maculata - Photo (c) --Tico--, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Euphorbia maculata, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:52 AM EDT
Hackelia virginiana - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Hackelia virginiana, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:40 AM EDT
Ageratina altissima - Photo (c) Bend in the Trail, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Ageratina altissima, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:40 AM EDT
Juglans nigra - Photo (c) charley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Juglans nigra, Ένα μέλος του Καρυδιά (Γένος Juglans)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:38 AM EDT
Lindera benzoin - Photo (c) Ian Meske, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Lindera benzoin, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:36 AM EDT
Potentilla indica - Photo (c) Björn S..., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Potentilla indica, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:32 AM EDT
Rubus phoenicolasius - Photo Wouter Hagens, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Rubus phoenicolasius, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 10:31 AM EDT
Juglans nigra - Photo (c) charley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Juglans nigra, Ένα μέλος του Καρυδιά (Γένος Juglans)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 09:31 AM EDT
Λειμώνιο Τριφύλλι - Photo (c) Robert D Stevenson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 01:41 PM EDT
Ageratina altissima - Photo (c) Bend in the Trail, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Ageratina altissima, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 01:39 PM EDT
Symphyotrichum cordifolium - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Symphyotrichum cordifolium, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κισσός (Γένος Hedera)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:00 PM EDT
Κισσός - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Κισσός (Γένος Hedera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 10:38 AM EDT
Cleome houtteana - Photo (c) Dinesh Valke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Cleome houtteana, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 10:59 AM EDT
Senecio vulgaris - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Senecio vulgaris, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 11:27 AM EDT
Symphyotrichum cordifolium - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Symphyotrichum cordifolium, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 11:12 AM EDT
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 11:21 AM EDT
Άγριο Γεράνι - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Άγριο Γεράνι (Geranium robertianum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 11:23 AM EDT
Eurybia divaricata - Photo (c) pafenton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Eurybia divaricata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5707