Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τάρσιος Του Gursky (Tarsius spectrumgurskyae)

Παρατηρητής

hwitkin

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Sulawesi Utara, ID (Google, OSM)
Τάρσιος Του Gursky - Photo (c) Nick Baker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nick Baker
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Τάρσιος Του Gursky (Tarsius spectrumgurskyae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaminklever

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 06:30 ΜΜ PDT
Egregia menziesii - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Egregia menziesii, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ισόποδα (Τάξη Isopoda)

Παρατηρητής

kaminklever

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 06:28 ΜΜ PDT
Ισόποδα - Photo (c) Simon Verlynde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Verlynde
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Ισόποδα (Τάξη Isopoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γιγαντόγλαρος (Larus marinus)

Παρατηρητής

belyykit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 01:49 ΜΜ NDT
Γιγαντόγλαρος - Photo (c) alex_shure, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alex_shure
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Γιγαντόγλαρος (Larus marinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belyykit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 01:49 ΜΜ NDT
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Stu's Images, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belyykit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 09:28 ΠΜ ADT
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Stu's Images, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belyykit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 01:21 ΜΜ NDT
Ασημόγλαρος Του Βορρά - Photo (c) Stu's Images, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Ασημόγλαρος Του Βορρά (Larus argentatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υπερικό (Γένος Hypericum)

Παρατηρητής

rhyanconyers

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 03:46 ΜΜ EDT
Υπερικό - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 03:00 ΜΜ MDT
Berberis - Photo (c) wundoroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Γένος Berberis, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 02:51 ΜΜ MDT
Arctostaphylos - Photo (c) Diego Tamayo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Tamayo
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Γένος Arctostaphylos, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 02:56 ΜΜ MDT
Symphoricarpos rotundifolius - Photo (c) frenchlimonade, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frenchlimonade
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Symphoricarpos rotundifolius, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ufokingdom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 07:00 ΜΜ EDT
Trichonephila clavipes - Photo (c) Elí García-Padilla, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elí García-Padilla
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Trichonephila clavipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loren55

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 02:04 ΜΜ PDT
Rhododendron - Photo (c) Ian Gledhill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Gledhill
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Γένος Rhododendron, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 07:00 ΠΜ EDT
Calidris - Photo (c) Thum Allen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thum Allen
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Γένος Calidris, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 09:02 ΠΜ EDT
Viburnum dentatum - Photo (c) Ashwin Srinivasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ashwin Srinivasan
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Viburnum dentatum, Ένα μέλος του Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 08:59 ΠΜ EDT
Gaylussacia baccata - Photo (c) Kent McFarland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Gaylussacia baccata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 12:32 ΜΜ EDT

Τόπος

Woodbourne, NY, US (Google, OSM)
Chinavia hilaris - Photo (c) Lisa Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Chinavia hilaris, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 07:31 ΠΜ EDT

Τόπος

Wurtsboro, NY, US (Google, OSM)
Helianthus divaricatus - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Helianthus divaricatus, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 03:05 ΜΜ EDT
Zale - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Γένος Zale, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ντομάτα (Solanum lycopersicum)

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 04:15 ΜΜ EDT
Ντομάτα - Photo (c) alexkehl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Ντομάτα (Solanum lycopersicum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 05:03 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Skunks smell to crushed leaves.

Catalpa bignonioides - Photo (c) Matthew Herron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Herron
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Catalpa bignonioides, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 04:16 ΜΜ EDT
Κόνυζα Η Καναδική - Photo (c) Polina Semenova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Polina Semenova
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 04:16 ΜΜ EDT
Populus deltoides - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Populus deltoides, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 04:14 ΜΜ EDT
Persicaria longiseta - Photo (c) Brad Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brad Walker
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Persicaria longiseta, Ένα μέλος του Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 04:14 ΜΜ EDT
Solanum carolinense - Photo (c) zen Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Solanum carolinense, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 04:13 ΜΜ EDT
Calystegia sepium - Photo (c) Vladimir Tkalčić, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Tkalčić
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Calystegia sepium, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edropkin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 04:13 ΜΜ EDT
Setaria faberi - Photo (c) P Birnbaum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by P Birnbaum
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Setaria faberi, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandro_barra

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 06:41 ΜΜ CEST
Ferussacia - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Γένος Ferussacia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

daveg334

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 07:17 ΜΜ EDT
Κοινός Νυχτοκόρακας - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kyle Nessen
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)

Παρατηρητής

dmitriyaronov

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2010 06:29 ΜΜ PDT
Γαϊδουροελάφι - Photo (c) Oregon Department of Fish & Wildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη tesgeorge: Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 9750