Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 07:23 ΠΜ PDT
Calypte anna - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Calypte anna, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernsibley

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 03:13 ΜΜ PDT
Plethodon vehiculum - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Plethodon vehiculum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernsibley

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 03:10 ΜΜ PDT
Ariolimax columbianus - Photo (c) ritchie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Ariolimax columbianus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernsibley

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 03:10 ΜΜ PDT
Ariolimax columbianus - Photo (c) ritchie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Ariolimax columbianus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chancetologist

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 06:01 ΜΜ PDT
Elgaria coerulea - Photo (c) Zach Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zach Lim
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Elgaria coerulea, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewcayer

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 11:30 ΠΜ PDT
Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Dan Roach, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dan Roach
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Αμερικανικός Σταχτοτσικνιάς (Ardea herodias)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sturellia

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 04:29 ΜΜ PDT
Symphoricarpos albus - Photo (c) kbiggs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by kbiggs
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Symphoricarpos albus, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

runningvegan

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 08:14 ΜΜ PDT

Τόπος

Alsea, OR, USA (Google, OSM)
Tyria jacobaeae - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Tyria jacobaeae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john97330

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 05:43 ΜΜ PDT
Holodiscus discolor - Photo (c) Miao Ling He, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miao Ling He
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Holodiscus discolor, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

emlang1

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 02:26 ΜΜ PDT

Τόπος

Princeton, OR, US (Google, OSM)
Αμερικανική Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

emlang1

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 02:26 ΜΜ PDT

Τόπος

Princeton, OR, US (Google, OSM)
Αμερικανική Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

travelaunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 03:53 ΜΜ PDT
Lupinus latifolius - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Amanda Whitmire
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Lupinus latifolius, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

travelaunt

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 03:40 ΜΜ PDT
Xerophyllum tenax - Photo (c) David Anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by David Anderson
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Xerophyllum tenax, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brodiecasstalbott

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 05:35 ΜΜ PDT
Strymon melinus - Photo (c) Cat Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cat Chang
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Strymon melinus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylelandstra

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 12:27 ΜΜ PDT
Strymon melinus - Photo (c) Cat Chang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cat Chang
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Strymon melinus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylelandstra

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 03:29 ΜΜ PDT
Crucibulum laeve - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Crucibulum laeve, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylelandstra

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 10:37 ΠΜ PDT
Rhododendron macrophyllum - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Rhododendron macrophyllum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brodiecasstalbott

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 08:42 ΠΜ PDT
Stelgidopteryx serripennis - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Stelgidopteryx serripennis, Ένα μέλος του Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinh24

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 10:02 ΠΜ PDT
Cordulegaster dorsalis - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Cordulegaster dorsalis, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brodiecasstalbott

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 05:46 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Weird story. This dragonfly was found perched inside the nature center at Audubon on a cushion. It was brought outside, where it promptly died.

Cordulegaster dorsalis - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Cordulegaster dorsalis, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanebustapbj

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 11:14 ΠΜ PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)
Cordulegaster dorsalis - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη teetertiptotterish: Cordulegaster dorsalis, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 21